Úvod

Pozvánka na futbal

Pozvánka na futbal
Pozvánka na futbal - majstrovské futbalové stretnutie FK RAJEC vs. FK TERCHOVÁ - V.liga dospelí skupina A - SsFZ nedeľa 10.5.2015 o 16:30 hod.; IV.liga dorastenci skupina A - SsFZ nedeľa 10.5.2015 o 14:00 hod.; II.liga žiaci skupina SEVER - SsFZ FK Rajec vs. TJ TATRAN Zákamenné, sobota 9.5.2015 o… viac informácii

Návrh VZN a ekonomických dokumentov Mesta Rajec - 04.05.2015

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. ...viac… viac informácii

Stavanie Mája v Rajci

Stavanie Mája v Rajci
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva Máj, máj, máj zelený... STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3.5.2015 na Námestí v Rajci.   Program: folklórny súbor KĽAK z Fačkova a ľudový súbor TURIANKA z Turia viac informácii

Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2014

Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2014
  Mesto Rajec, Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci a Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozývajú na slávnostné vyhlásenie Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2014, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30.4.2015 o 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Rajci … viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Deň Zeme - 2015

Deň Zeme - 2015
  Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestového ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami zorganizovali – Rajecký deň zeme. 24. apríl 2015 viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j. 01/594/2015/UR/03-Ďu;  dňa 21.4.2015   Rozhodnutie o umiestnení stavbyu   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s.           … viac informácii

Verejná vyhláška - Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja Vidošová

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia Odbor environmentálneho posudzovania Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava     Vec Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja… viac informácii

Oznam - Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

OZNAM Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, a Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2015/2016, že od 15.4.2015 (streda) si môžu v materských školách… viac informácii

Materské centrum STONOŽKA

Materské centrum STONOŽKA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC Materské centrum STONOŽKA cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov utorok  od 9.30hod. streda   od 9.00 hod. štvrtok  od 9.30 hod.KULTÚRNY DOM RAJEC - MALÁ KLUBOVŇA   Kontakt: 0907 815 419, katarinabiela856… viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.
Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou,že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí. Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec upozorňuje predovšetkým starších občanov, že v Rajci a v blízkom okolí pôsobia podvodníci, ktorí telefonicky pod zámienkou, že vnuk alebo… viac informácii

Mesto

Odkaz pre starostu Odkaz pre starostu
04.05.2015
  ODKAZ PRE STAROSTU          Vážení občania,   Mesto Rajec Vám ponúka aplikáciu, ktorá… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
03.05.2015
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.
03.05.2015
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete… viac informácii
Postavenie a funkcia rozpočtu Mesta Rajec
30.04.2015
  Dokumenty:Konsolidovaná výročná správa; Záverečný účet Mesta Rajec; Hodnotiaca správa k 31.12.;        … viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a ekonomických dokumentov Mesta Rajec - 04.05.2015
05.05.2015
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov… viac informácii
VZN Mesta Rajec - rok 2015
04.05.2015
Schválené Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rajec a dodatky k všeobene záväzným nariadeniam viac informácii
Návrh VZN a dodatkov k VZN na kalendárny rok 2015-28.10.2014
04.05.2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2015. ..… viac informácii
Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-10.09.2014
04.05.2015
Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2014 Mestského zastupiteľstva v Rajci o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o streľbách Oznámenie o streľbách
03.05.2015
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:           … viac informácii
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014
27.04.2015
Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k… viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
26.04.2015
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny dňa 24. 4. 2015 od 8:30 do 12:30 hod.    … viac informácii
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Poláček
23.04.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 22.04.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Vladimír Poláček,  … viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
26.04.2015
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na… viac informácii
Deň Zeme - 2015 Deň Zeme - 2015
24.04.2015
  Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestového ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami… viac informácii
Zber novín a časopisov Zber novín a časopisov
24.03.2015
Oznam - Mestský úrad v Rajci, Združenie obcí Rajecká dolina a Zberné suroviny Žilina organizujú zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 23.03… viac informácii
Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina
23.03.2015
ZBERNÝ DVOR - ZDRUŽENIE OBCÍ RAJECKÁ DOLINA   Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec v areáli bývalej spoločnosti Rezbár, ul.… viac informácii

Kultúra

Škrábikov Rajec 2015 Škrábikov Rajec 2015
04.05.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na XVI. ročník súťažnej prehliadkyv prednese duchovnej poézie a prózy ŠKRÁBIKOV RAJEC,ktorý sa uskutoční… viac informácii
Noc múzeí a galérií 2015 v Rajci Noc múzeí a galérií 2015 v Rajci
04.05.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na Noc múzeí a galérií 2015 v piatok 15.5.2015 o 18.00 hod. v Radnici v Rajci / Mestské múzeum Rajec.… viac informácii
Stavanie Mája v Rajci Stavanie Mája v Rajci
04.05.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva Máj, máj, máj zelený... STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3.5.2015 na Námestí v Rajci.… viac informácii
Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2014 Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2014
04.05.2015
  Mesto Rajec, Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci a Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozývajú na… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 4/2015 Rajčan 4/2015
13.04.2015
RAJČAN 4/2015; súbor PDF; 6,71 MB V čísle 4/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Na Hollého ulici je nové osvetlenie –… viac informácii
Rajčan 3/2015 Rajčan 3/2015
11.03.2015
RAJČAN 3/2015, Súbor PDF; 8,92 MB V čísle 3/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu – Oznamy už aj prostredníctvom… viac informácii
Rajčan 2/2015 Rajčan 2/2015
10.03.2015
RAJČAN 2/2015; súbor PDF; 9,68 MB V čísle 2/2015 si prečítate: Nájomníci v Medike už bývajú – na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik,… viac informácii
Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
10.03.2015
č. 2/2015 AKTUALITY Z MESTA   Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mesta   NÁJOMNÍCI V MEDIKE UŽ BÝVAJÚ Novozvolený… viac informácii

Šport

Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2014 Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2014
05.05.2015
Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2014 Vratko Šimek - Maratón klub Rajec Najlepší športový kolektív Mesta Rajec1. Maratón klub Rajec2.… viac informácii
Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
05.05.2015
Pozvánka na futbal - majstrovské futbalové stretnutie FK RAJEC vs. FK TERCHOVÁ - V.liga dospelí skupina A - SsFZ nedeľa 10.5.2015 o 16:30 hod.; IV… viac informácii
Rajecký kapor 2015 Rajecký kapor 2015
04.05.2015
Rajecký kapor 2015 - 1. mája 2015 viac informácii
Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2013 Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2013
04.05.2015
Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2013Zdenko Koleda - Maratón klub RajecNajlepší športový kolektív Mesta Rajec1. Mažoretky Kordovánky2. Maratón… viac informácii

Kontakty

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
27.02.2015
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
18.11.2014
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa