Úvod

VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2015

VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2015
  Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina, Maratón klub Rajec vás pozývajú na VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2015, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.8.2015 od 9.00 hod. na Námestí SNP.   Účinkujú: 9.00 hod. Mažoretky Kordovánky, 10.00 štart… viac informácii

Rajecké kultúrne leto - COUNTRY NEDEĽA

Rajecké kultúrne leto - COUNTRY NEDEĽA
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás v rámci Rajeckého kultúrneho leta pozýva na COUNTRY NEDEĽU s country kapelou Tornádo, ktorá sa uskutoční v nedeľu 26.7.2015 o 18.00 hod. na Námestí v Rajci. viac informácii

Rajecké kultúrne leto - koncert KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice

Rajecké kultúrne leto - koncert KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva v rámci Rajeckého kultúrneho leta na koncert folklórnej skupiny Kysucký prameň z Oščadnice, ktorý sa uskutoční 12. júla o 18. hodine na Námestí SNP v Rajci. viac informácii

7. RajRockFest 2015

7. RajRockFest   2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec, Mapaz a Bistro 12 vás pozývajú na 7. RAJROCKFEST, ktorý sa uskutoční v piatok 3. júla 2015 od 19.30 hod. na ihrisku v Rajci (futbalový štadión). Vstup: FREE. Účinkujú: Smola a Hrušky, Farizeo, CCA, Wasted Strings. viac informácii

Rajecké ladislavské hody - RAJECKÉ HODY 2015

Rajecké ladislavské hody - RAJECKÉ HODY 2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na vrcholné podujatie Ladislavských hodov – RAJECKÉ HODY, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. júna od 9. hodiny na Námestí SNP v Rajci.   Kostol sv. Ladislava: Hodové sv. omše o 8.00, 9.30 a slávnostná o 11.00 hod.   NÁMESTIE SNP: - od 9.… viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:   8. august 2015 4. Vstup na… viac informácii

Rajecké ladislavské hody - HUDOBNÝ KONCERT

Rajecké ladislavské hody - HUDOBNÝ KONCERT
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Základná umelecká škola Rajec vás pozývajú v rámci Rajeckých ladislavských hodov na HUDOBNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v piatok 26.6. o 15.00 hod. na Námestí SNP v Rajci.   Účinkujú: Veľký dychový orchester ZUŠ Morava zo Zlína, ČR (dirigenti Libor… viac informácii

Rajecké ladislavské hody - KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY

Rajecké ladislavské hody - KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY
POZOR ZMENA: z dôvodu nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční o 15. hodine v KULTÚRNOM DOME V RAJCI.     Mestské kultúrne stredisko Rajec a Základná umelecká škola Rajec vás pozývajú v rámci Rajeckých ladislavských hodov na KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY, ktorý sa uskutoční v utorok 23… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.  Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina   Vec: Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho… viac informácii

Oznámenie o streľbách

Oznámenie o streľbách
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:            1.6.15 Pondelok 08:00 15:00  2.6.15 Utorok 08:00 15:00  3.6.15 Streda 08:00 24:00  4.6.15 Štvrtok  08:00   … viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Materské centrum STONOŽKA

Materské centrum STONOŽKA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC Materské centrum STONOŽKA cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov utorok  od 9.30hod. streda   od 9.00 hod. štvrtok  od 9.30 hod.KULTÚRNY DOM RAJEC - MALÁ KLUBOVŇA   Kontakt: 0907 815 419, katarinabiela856… viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.
Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou,že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí. Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec upozorňuje predovšetkým starších občanov, že v Rajci a v blízkom okolí pôsobia podvodníci, ktorí telefonicky pod zámienkou, že vnuk alebo… viac informácii

Mesto

Oznámenie o uložení zásielky - Martina Balcerová
19.06.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 18.06.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Martina Balcerová,  … viac informácii
Dokumenty Dokumenty
09.06.2015
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2015 - 2017; Rozpočtový haronogram 2014; Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta… viac informácii
Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2014 Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2014
09.06.2015
Dokumenty: Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2014; Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Rajec za rok… viac informácii
Odkaz pre starostu Odkaz pre starostu
04.05.2015
  ODKAZ PRE STAROSTU          Vážení občania,   Mesto Rajec Vám ponúka aplikáciu, ktorá… viac informácii

Samospráva

Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2015
16.06.2015
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014 viac informácii
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018
16.06.2015
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018 Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva … viac informácii
Hlavný kontrolór
05.06.2015
  HLAVNÝ KONTROLÓR   Ing. Bibiana Sekáčová   Kontakt:   Mestský úrad   Námestie SNP 2/2   015 01 Rajec … viac informácii

Mestský úrad

Výberové konanie na obsadenie funkcie - náčelník Mestskej polície v Rajci
30.06.2015
Mesto Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: náčelník Mestskej polície v Rajci Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec Kvalifikačné… viac informácii
Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015 Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015
30.06.2015
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto… viac informácii
Oznam Mestského úradu
30.06.2015
Mestský úrad v Rajci občanom oznamuje, že z dôvodu vykonania školenia zamestnancov MsÚ k civilnej ochrane, bude v piatok 26.6.2015 Mestský úrad v… viac informácii
Matrika - ako vybaviť
24.06.2015
M A T R I K A Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území… viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
22.05.2015
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Deň Zeme - 2015 Deň Zeme - 2015
07.05.2015
  Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestového ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami… viac informácii
Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
26.04.2015
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na… viac informácii
Zber novín a časopisov Zber novín a časopisov
24.03.2015
Oznam - Mestský úrad v Rajci, Združenie obcí Rajecká dolina a Zberné suroviny Žilina organizujú zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 23.03… viac informácii

Kultúra

VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2015 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2015
01.07.2015
  Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina, Maratón klub Rajec vás pozývajú na… viac informácii
Rajecké kultúrne leto - COUNTRY NEDEĽA Rajecké kultúrne leto - COUNTRY NEDEĽA
01.07.2015
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás v rámci Rajeckého kultúrneho leta pozýva na COUNTRY NEDEĽU s country kapelou Tornádo, ktorá sa… viac informácii
Rajecké kultúrne leto - koncert KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice Rajecké kultúrne leto - koncert KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice
01.07.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva v rámci Rajeckého kultúrneho leta na koncert folklórnej skupiny Kysucký prameň z Oščadnice, … viac informácii
7. RajRockFest   2015 7. RajRockFest 2015
01.07.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec, Mapaz a Bistro 12 vás pozývajú na 7. RAJROCKFEST, ktorý sa uskutoční v piatok 3. júla 2015 od 19.30 hod. … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 6/2015 Rajčan 6/2015
12.06.2015
  RAJČAN 6/2015; súbor PDF; 7,45 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Materské školy čaká… viac informácii
Rajčan 5/2015 Rajčan 5/2015
11.05.2015
RAJČAN 5/2015; súbor PDF; 5,37 MB V čísle  5/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Budeme mať workout ihrisko –… viac informácii
Rajčan 4/2015 Rajčan 4/2015
13.04.2015
RAJČAN 4/2015; súbor PDF; 6,71 MB V čísle 4/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Na Hollého ulici je nové osvetlenie –… viac informácii
Rajčan 3/2015 Rajčan 3/2015
11.03.2015
RAJČAN 3/2015, Súbor PDF; 8,92 MB V čísle 3/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu – Oznamy už aj prostredníctvom… viac informácii

Šport

PUTOVNÝ POHÁR RAJECKÉHO DEKANA - futbalový zápas medzi rajeckými školami; 26.6.2014 PUTOVNÝ POHÁR RAJECKÉHO DEKANA - futbalový zápas medzi rajeckými školami; 26.6.2014
25.06.2015
  PUTOVNÝ POHÁR RAJECKÉHO DEKANAfutbalový zápas medzi rajeckými školami; Gymnázium Rajec - Gymnázium A.Škrábika 10:5; 26. júna 2014 viac informácii
PUTOVNÝ POHÁR RAJECKÉHO DEKANA futbalový zápas medzi rajeckými školami; 24.6.2015 PUTOVNÝ POHÁR RAJECKÉHO DEKANA futbalový zápas medzi rajeckými školami; 24.6.2015
25.06.2015
  PUTOVNÝ POHÁR RAJECKÉHO DEKANA futbalový zápas medzi rajeckými školami; 24.6.2015 viac informácii
KANIANKA 2015 KANIANKA 2015
23.06.2015
Prvý víkend po ukončení futbalových súťaží prináša so sebou aj priestor na usporiadanie turnajov. Jeden z nich usporiadal v sobotu aj FK Junior… viac informácii
FK RAJEC - II. LIGA MLADŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK RAJEC - II. LIGA MLADŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ
19.06.2015
FK RAJEC - II. LIGA MLADŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK Rajec - mladší žiaci; 07.06.2015          … viac informácii

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
29.05.2015
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
27.02.2015
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa