Úvod

Mesto Rajec, vyzýva občanov a návštevníkov mesta

Mesto Rajec,  vyzýva občanov a návštevníkov mesta
Vážení občania,   Mesto Rajec,   vyzýva občanov a návštevníkov mesta, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch, nakoľko tým ohrozujú a sťažujú zimnú údržbu.   Autá je potrebné zaparkovať na miestach na to určených.   Ďakujeme za… viac informácii

Voľné pracovné miesto - vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec    prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s valníkom a čistiace vozidlo údržby komunikácií Mesta Rajec.   Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Mudrochova. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane.
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Obrancov mieru. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu… viac informácii

XX. Rajecký mestský ples

XX. Rajecký mestský ples
    Mesto Rajec vás srdečne pozýva na XX. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 2.2.2019 o 19.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Rajci. Do tanca hrá Števo Hruštinec so skupinou.   Predpredaj vstupeniek: Mestská knižnica Rajec, pondelok - piatok 8.00 - 17.00 hod. Cena… viac informácii

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
   Voľby prezidenta Slovenskej republiky Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republikya určil deň ich konania   na sobotu 16. marca 2019voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h   Ak v prvom kole… viac informácii

KNIHA RAJECKÁ DOLINA - dotlač

KNIHA RAJECKÁ DOLINA - dotlač
    KNIHA RAJECKÁ DOLINA          Vážení čitatelia,          teší nás záujem o knihu RAJECká dolina. O to viac, že záujem o knihu naplnil našu snahu pripraviť pre čitateľa zaujímavú publikáciu o mestách a obciach… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Alexyho, Mudrochova

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Alexyho, Mudrochova
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      12.2.2019 od 7:30 hod. do 15:30 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Rajec, Hollého 163, 164, 165, 205

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Rajec, Hollého 163, 164, 165, 205
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      7.2.2019 od 7:30 hod. do 15:30 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Fullova - Haškova - Nerudova - Slotova - Partizánska

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Fullova - Haškova - Nerudova - Slotova - Partizánska
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      6.2.2019 od 7:30 hod. do 15:30 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Rajec, Hollého 202

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Rajec, Hollého 202
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      31.1.2019 od 7:30 hod. do 14:30 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3620/2018 dňa 4.1.2019   V E R E J N Á V Y H L Á Š K A   OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Žilinský samosprávny kraj,… viac informácii

Verejná vyhláška – oznámenie - o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Ďurčiná Ďurčiná 77, 015 01 Rajec   č. záznamu: 2088/2018-3 V Ďurčinej, dňa 20.12.2018 Vybavuje: Miková   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho konania spojené s miestnym zisťovaním.   Ministerstvo obrany… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru, Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  … viac informácii

Mesto

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
17.01.2019
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Mudrochova. Vážení rodičia, podl'a § 50… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.
17.01.2019
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Obrancov mieru. Vážení rodičia, podl'a §… viac informácii
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.10.-31.12.2018
17.01.2019
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o… viac informácii
Voľby prezidenta Slovenskej republiky Voľby prezidenta Slovenskej republiky
15.01.2019
   Voľby prezidenta Slovenskej republiky Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby… viac informácii

Samospráva

VZN Mesta Rajec - rok 2018
21.01.2019
Všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia schválené na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rajci konané v roku 2018 viac informácii
Primátor mesta Primátor mesta
05.01.2019
Ing. MILAN LIPKA   Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho… viac informácii
Uznesenia č. 110 - 123 schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 10.12.2018
27.12.2018
Uznesenia č. 110 - 123 schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 10.12.2018   Meno a priezvisko za… viac informácii
Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2018 - 2022
27.12.2018
Volebný obvod č. 1  Peter Hanus, Mgr. Komisia finančná - člen komisie Komisia sociálno-zdravotná - člen komisie  Bohuslav… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - Janka Veselá
18.01.2019
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 17.01.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Janka… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Tomáš Kordiš
18.01.2019
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 17.01.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Tomáš… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Martina Balcerová
18.01.2019
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 17.01.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Martina… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Tomáš Kordiš
18.01.2019
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 14.01.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Tomáš… viac informácii

Mestská polícia

HORIACE KONTAJNERY HORIACE KONTAJNERY
31.12.2018
  HORIACE KONTAJNERY   Mestská polícia Rajec v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom   vyzývajú občanov mesta… viac informácii
Výdaj parkovacích kariet pre rok 2019 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2019
31.12.2018
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2019.     Dňom 3.1.2019 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Deň polície Deň polície
17.09.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii
Rozšírenie kamerového systému v meste
19.12.2017
č. 2/2015 ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE V závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3… viac informácii

Výstavba

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
07.01.2019
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení… viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania
07.01.2019
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3620/2018 dňa 4.1.2019   V E R E J N Á V Y H L Á… viac informácii
Verejná vyhláška – oznámenie - o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
03.01.2019
Obec Ďurčiná Ďurčiná 77, 015 01 Rajec   č. záznamu: 2088/2018-3 V Ďurčinej, dňa 20.12.2018 Vybavuje: Miková   VEREJNÁ VYHLÁŠKA … viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania
13.12.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3469/2018 dňa 12.12.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA… viac informácii

Kultúra

Detský karneval 2019 Detský karneval 2019
16.01.2019
  Mesto Rajec vás pozýva na DETSKÝ KARNEVAL,   ktorý sa uskutoční v nedeľu 24.2.2019 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. Vstup zdarma… viac informácii
XX. Rajecký mestský ples XX. Rajecký mestský ples
16.01.2019
    Mesto Rajec vás srdečne pozýva na XX. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 2.2.2019 o 19.30 hod. v sále Kultúrneho domu… viac informácii
Výstava: Farebná fantázia (15.1.-11.2.2019) Výstava: Farebná fantázia (15.1.-11.2.2019)
16.01.2019
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu FAREBNÁ FANTÁZIA práce detí z Materskej školy na Mudrochovej ulici, ktorá sa uskutoční od 15.1. do 11.2… viac informácii
Rajecké snehuliakovanie Rajecké snehuliakovanie
15.01.2019
Mesto Rajec vás pozýva na RAJECKÉ SNEHULIAKOVANIE  (stavanie snehuliakov). Stretneme sa v piatok 11.1.2019 od 15. hodiny na Námestí SNP … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 1/2019 Rajčan 1/2019
15.01.2019
  RAJČAN 1/2019; súbor PDF (7,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Ustanovujúce zasadnutie… viac informácii
Rajčan 12/2018 Rajčan 12/2018
17.12.2018
RAJČAN 12/2018, súbor PDF (9MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Knihu RAJECká dolina slávnostne… viac informácii
Rajčan 11/2018 Rajčan 11/2018
12.11.2018
RAJČAN 11/2018; súbor PDf (5 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Kompostéry v každom rodinnom dome… viac informácii
Rajčan 10/2018 Rajčan 10/2018
15.10.2018
RAJČAN 10/2018; súbor PDF (5,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto Rajec vydáva novú knihu o… viac informácii

Šport

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov
28.10.2018
FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chcú naučiť hrať futbal alebo zdokonaliť v tomto najpopulárnejšom športe na… viac informácii
Pozvánka na futbal; Upozornenie - zmena hracieho termínu Pozvánka na futbal; Upozornenie - zmena hracieho termínu
28.10.2018
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. FK Slávia Staškov v sobotu 27.10. o 14:00 h; Dorastenci FK Rajec vs. TJ Višňové v… viac informácii
23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1 23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1
19.10.2018
23.09.2018 Šk Javorník Makov - FK Rajec 3:1 viac informácii
14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1 14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1
19.10.2018
14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1 viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
18.10.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Oslavy SNP - 2007 Oslavy SNP - 2007
09.10.2018
Oslavy SNP - 2007 viac informácii
RAJČAN - 50. rokov RAJČAN - 50. rokov
09.10.2018
RAJČAN - 50. rokov viac informácii
Deň matiek - 2009 Deň matiek - 2009
09.10.2018
Deň matiek - 2009 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
27.12.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa