Úvod

Pozvánka na futbal - 25.8. - FK Rajec vs. Dynamo Diviaky

Pozvánka na futbal - 25.8. - FK Rajec vs. Dynamo Diviaky
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie 25.8. o 16:00 - IV. LIGA DOSPELÍ SsFZ FK Rajec vs. Dynamo Divikaky; 24.8. o 14:30 - Dorastenci ŠK Javorník Makov; 24.8. o 10:00 - Žiaci MFK Bytča; V prestávke - vyžrebovanie tomboly   viac informácii

Rajecká Anča - 120 rokov

Rajecká Anča - 120 rokov
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja špeciálny program. 17.8. o 10.20 prišiel do Rajca parný rušeň radu 310.433, ktorý… viac informácii

Výberové konanie na pracovné miesto - vedúci/vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto Oddelenie výstavby a životného prostredia – vedúci/vedúca oddelenia   Základné požiadavky: - Úplné stredné vzdelanie s maturitou (vysokoškolské vzdelanie prvého, resp. druhého stupňa vítané) -… viac informácii

Oznam - Matričný úrad Rajec

Matričný úrad Rajec oznamuje všetkým občanom a klientom,   že dňa  30.08.2019 (v piatok)   z dôvodu čerpania dovoleniek bude matrika pre verejnosť zatvorená.   Osvedčovaciu agendu (podpisy a listiny) počas stránkových hodín vybavíte         … viac informácii

Rajecká Anča oslavuje - 120. výročie založenia trate Rajec-Žilina

Rajecká Anča oslavuje - 120. výročie založenia trate Rajec-Žilina
    Mesto Rajec a Považské múzeum v Žiline vás pozývajú na   120. VÝROČIE ZALOŽENIA TRATE RAJEC-ŽILINA,   ktoré sa uskutoční v sobotu 17.8.2019 na Železničnej stanici v Rajci.   Príchod historického parného vlaku o 10.15 hod. a 14.15 hod. + sprievodný… viac informácii

Oldtimer Rallye Tatry 2019

Oldtimer Rallye Tatry 2019
  Mesto Rajec vás pozýva naOLDTIMER RALLYE TATRY 2019jazda historických vozidiel po Slovenskuzastávka v Rajci: štvrtok 22.8.2019predpokladaný príchod 15.30 - 16.30 hod.Námestie v RajciPočas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre… viac informácii

Pietna spomienka na SNP

Pietna spomienka na SNP
Mesto Rajec a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rajci vás pozývajú na   SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ pri príležitosti 75. výročia SNP,     ktorá sa uskutoční v stredu 28. augusta 2019 o 15. hodine na Námestí SNP v Rajci.     Pietna… viac informácii

Výstup na Dubovú

Výstup na Dubovú
  Mesto Rajec, Obec Jasenové, Obec Malá Čierna a Obec Veľká Čierna vás pozývajú na   VÝSTUP NA DUBOVÚ,   ktorý sa uskutoční v nedeľu 1.9.2019. Stretneme sa o 14. hodine pri Vyhliadkovej veži na Dubovej.   Čaká na vás guľáš, pivo, nealko za dobrovoľný príspevok (doneste si… viac informácii

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár
  Denný stacionár   Pozitíva denného stacionára: -  postihnutý nie je úplne vytrhnutý zo svojho prirodzeného prostredia,-  väčšia zainteresovanosť rodiny a menší emocionálny tlak na príbuzných, možnosť    poradenstva,-  aktivizácia postihnutého,… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 29.07.2019

Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec ...viac informácií   ZVEREJNENIE ZÁMERU   Prevodu majetku mesta odpredajom z… viac informácii

Rajecký jarmok 2019

Rajecký jarmok 2019
  Mesto Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na   RAJECKÝ JARMOK 2019   na Námestí SNP piatok 9.8.2019 15.00 hod. Športovo-zábavné popoludnie pre deti19.00 hod. Veselá Trojka   sobota 10.8.2019 8.00 hod. KORDOVÁNKY 9… viac informácii

Rajecký maratón 2019

Rajecký maratón 2019
  Mesto Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na   RAJECKÝ MARATÓN 2019   na Námestí SNPpiatok 9.8.2019 16.00 hod. začiatok prezentácie22.00 hod. ukončenie prezentácie   sobota 10.8.20196.30 hod. začiatok prezentácie… viac informácii

Čiastočná uzávierka parkoviska na ulici Hollého - bytový dom 159 - 163

Čiastočná uzávierka parkoviska na ulici Hollého - bytový dom 159 - 163
O Z N A M   Vážení občania,    oznamujeme Vám, že od 1.7.2019 do 30.9.2019 bude čiastočne uzavreté parkovisko na ulici Hollého (od BD s.č. 163 až po BD  s.č. 159) z dôvodu výmeny rozvodov ústredného kúrenia spoločnosti BINEKO s.r.o. Rajec.   Náhradné parkovanie… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od … viac informácii

Schválené dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019

  Dodatočne schválenie dotácií z rozpočtu mesta pre OZ a športové kluby na rok 2019 na základe navýšenia rozpočtu mesta na MZ zo dňa 23.05.2019 a zasadnutia Komisie ŠKŠ dňa 27.06.2019.   Príspevky športovým klubom - 2019 Žiadali Odporúčanie komisie Rozhodnutie primátora mesta … viac informácii

Mesto

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár
14.08.2019
  Denný stacionár   Pozitíva denného stacionára: -  postihnutý nie je úplne vytrhnutý zo svojho prirodzeného prostredia,- … viac informácii
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebné úpravy ciest – ulica Švermova ( k Domu smútku), ulica Partizánska (vedľajšia pri ihrisku), Rajec
14.08.2019
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení… viac informácii
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tvorba a distribúcia mestských novín
14.08.2019
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a… viac informácii
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 Voľby do Európskeho parlamentu 2019
14.08.2019
   Voľby do Európskeho parlamentu 2019 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 vyhlásil  … viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia - rok 2019 - súbory pdf na stiahnutie
16.08.2019
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2019 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019… viac informácii
VZN Mesta Rajec - rok 2019
16.08.2019
Všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia schválené na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rajci konané v roku 2019 viac informácii
Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 29.07.2019
14.08.2019
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských… viac informácii
Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
14.08.2019
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.       Dátum … viac informácii

Mestský úrad

Výberové konanie na pracovné miesto - vedúci/vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia
16.08.2019
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto Oddelenie výstavby a životného prostredia – vedúci… viac informácii
Oznam - Matričný úrad Rajec
16.08.2019
Matričný úrad Rajec oznamuje všetkým občanom a klientom,   že dňa  30.08.2019 (v piatok)   z dôvodu čerpania dovoleniek… viac informácii
Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu
14.08.2019
Žilinský samosprávny kraj prichádza s možnosťou pre obyvateľov kraja požiadať o dotáciu a získať 3100 € na nápady, ktoré by zlepšili… viac informácii
Dotazník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k prieskumu financovania a finančných potrieb slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Dotazník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k prieskumu financovania a finančných potrieb slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva
14.08.2019
  Pomôžte nám zlepšiť financovanie slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Vyplňte krátky dotazník a dajte nám… viac informácii

Životné prostredie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Malé Lednice
15.08.2019
Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica   č. j. OÚ-PB-OSZP-2019/009282-23… viac informácii
Okresný úrad Žilina - Oznámenie o strategickom dokulnente "Územný plán obce Kl'ače - Zmeny a doplnky č. 2"
15.08.2019
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINAodbor starostlivosti o životné prostredieoddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostrediaVysokoškolákov 8556/33B… viac informácii
Pamiatková zóna Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia
15.08.2019
  Pamiatková zóna Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia   Požiadavka na spracovanie zásad ochrany pamiatkového územia – Pamiatkovej… viac informácii
Verejná vyhláška - Obec Kľače; Začatie prerokovania Návrhu Územný plán obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2
14.08.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKAObec Kľače, Kľače 1 013 19 Kľače Čislo spisu: 103/2019 V Kl'ačoch, dňa 11.06.2019Zverejnené (vyvesené) dňa: 11.06.2019Ukončenie… viac informácii

Kultúra

Rajecká Anča oslavuje - 120. výročie založenia trate Rajec-Žilina Rajecká Anča oslavuje - 120. výročie založenia trate Rajec-Žilina
14.08.2019
    Mesto Rajec a Považské múzeum v Žiline vás pozývajú na   120. VÝROČIE ZALOŽENIA TRATE RAJEC-ŽILINA,   ktoré sa uskutoční v… viac informácii
Oldtimer Rallye Tatry 2019 Oldtimer Rallye Tatry 2019
14.08.2019
  Mesto Rajec vás pozýva naOLDTIMER RALLYE TATRY 2019jazda historických vozidiel po Slovenskuzastávka v Rajci: štvrtok 22.8.2019predpokladaný… viac informácii
Pietna spomienka na SNP Pietna spomienka na SNP
14.08.2019
Mesto Rajec a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rajci vás pozývajú na   SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ pri… viac informácii
Výstup na Dubovú Výstup na Dubovú
14.08.2019
  Mesto Rajec, Obec Jasenové, Obec Malá Čierna a Obec Veľká Čierna vás pozývajú na   VÝSTUP NA DUBOVÚ,   ktorý sa uskutoční v… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 7-8/2019 Rajčan 7-8/2019
12.07.2019
   RAJČAN 7-8/2019; súbor PDF (3,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Anketa:… viac informácii
Rajčan 6/2019 Rajčan 6/2019
24.06.2019
  RAJČAN 6/2019; súbor PDF (9,1 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto zrekonštruuje malú… viac informácii
Rajčan 5/2019 Rajčan 5/2019
24.06.2019
 RAJČAN 5/2019, súbor PDF (8 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Víchricou poškodený náučný… viac informácii
Rajčan 4/2019 Rajčan 4/2019
24.06.2019
 RAJČAN 4/2019; súbor PDF (7,1 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Prvých 100 dní primátora… viac informácii

Šport

Pozvánka na futbal - 25.8. - FK Rajec vs. Dynamo Diviaky Pozvánka na futbal - 25.8. - FK Rajec vs. Dynamo Diviaky
18.08.2019
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie 25.8. o 16:00 - IV. LIGA DOSPELÍ SsFZ FK Rajec vs. Dynamo Divikaky; 24.8. o 14:30 - Dorastenci… viac informácii
Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2018 Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2018
14.08.2019
Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2018   Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2018 bežec Rastislav Kalina   Najlepší športový… viac informácii
15.6.5019 - Futbalový turnaj prípraviek 15.6.5019 - Futbalový turnaj prípraviek
14.08.2019
vo väčšom rozlíšení tu alebo kliknutím na obrázok   Futbalový turnaj prípraviek, Rajec 15.6. 2019        … viac informácii
Rajecký maratón - 2019; Mažoretky KORDOVÁNKY Rajecký maratón - 2019; Mažoretky KORDOVÁNKY
13.08.2019
Rajecký maratón - 2019; Mažoretky KORDOVÁNKY viac informácii

Fotogaléria

Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
18.08.2019
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 Termálne kúpalisko Veronika - 1972
02.07.2019
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 viac informácii

Kontakty

PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
23.07.2019
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.07.2019
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
10.07.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
10.07.2019
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa