Úvod

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Slovenský zväz záhradkárov – Pridomový záhradkár v Rajci v spolupráci  s Mestským kultúrnym strediskom Rajec vás pozývajú na VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV, ktorá sa uskutoční od nedele 28.9.  do utorka  30.9.2014 vo veľkej zasadačke mestského úradu   Výstava bude otvorená:… viac informácii

Koncert filmovej hudby

Koncert filmovej hudby
AdHoc Orchestra v spolupráci s Mestským kultúrny strediskom Rajecvás srdečne pozýva na KONCERT FILMOVEJ HUDBY, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2014 o 17.00 hod. na Námestí SNP v RajciProgram: Narnia. Vtedy na západe. Armageddon. Madagaskar. Piráti z KaribikuV prípade nepriaznivého počasia sa bude… viac informácii

Krúžky organizované Mestským kultúrnym strediskom Rajec

Krúžky organizované Mestským kultúrnym strediskom Rajec
Mestské kultúrne stredisko Rajec otvára pre všetky deti bez rozdielu veku Divadelný krúžok - Čili divadlo - môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014; pre deti a dospelých Krúžok paličkovania - jedna z najkrajších remeselných techník - môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014; cvičenie systémom Joga v dennom živote… viac informácii

Oznámenie o streľbách

Oznámenie o streľbách
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   2.9.14 Utorok   od  08:00   do  15:00 3.9.14 Streda 08:00 15:00 4.9.14 Štvrtok 08:00 15:00 5.9.14 Piatok 08:00 14:00 8.9.14 Pondelok 08:00 15:00 9.9… viac informácii

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť
KVAPKA KRVI DARUJ KRV - DARUJ ŽIVOT - DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec a Mestským kultúrnym strediskom Rajec pozývajú všetkých darcov a prvodarcov na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci 18.9.2014 od 8… viac informácii

Voľby do orgánov samosprávy - 2014

Mesto Rajec OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   15. novembra 2014. Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo… viac informácii

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.       Zariadenie… viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec   1. v y h l a s u j e v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov štvrtok 25. septembra 2014 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec (ďalej aj hlavný kontrolór), ktoré sa… viac informácii

Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste

  Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úrad SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa… viac informácii

Radnica - prenájom nebytových priestorov

Radnica - prenájom nebytových priestorov
    Radnica - prenájom nebytových priestorov     Mesto Rajec ponúka na dlhodobý prenájom v priestoroch Radnice, na prízemí  nebytový priestor, ktorý je možné využívať na obchodné účely. Rozmery prenajímaného priestoru sú cca 9 x 4 m.       … viac informácii

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.
Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou,že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí. Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec upozorňuje predovšetkým starších občanov, že v Rajci a v blízkom okolí pôsobia podvodníci, ktorí telefonicky pod zámienkou, že vnuk alebo… viac informácii

Mesto

Súkenka Súkenka
02.09.2014
  SÚKENKA                  Z kroniky Rajeckej továrne na… viac informácii
Slobodný prístup k informáciam
23.08.2014
Slobodný prístup k informáciam na MsÚ Rajec sa riadi príslušnou legislatívou - Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.   … viac informácii
Dobrovoľný hasičský zbor Dobrovoľný hasičský zbor
23.08.2014
  DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR Z kroniky Dobrovoľného hasičského zboru .... (odpis celej kroniky ... tu)       … viac informácii
ŠPORTOVÝ KLUB Rajec - ISKRA Rajec - TJ Jednota Rajec
23.08.2014
  ŠPORTOVÝ KLUB  - ISKRA - TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA       Z iniciatívy športovcov pána Kohna, Wirghu a… viac informácii

Samospráva

Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2010 - 2014
26.08.2014
Volebný obvod č. 1 Mgr. Róbert Augustín člen komisie pre školstvo, kultúru a šport,člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone… viac informácii
Dochádzka poslancov mestského zastupiteľstva
21.08.2014
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2014 Pč Meno a priezvisko, titul 20.2.2014 9.4.2014 24.4.2014 12.6… viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2014
21.08.2014
Uznesenia č. 046 - 066 schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 12. júna 2014. viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.
15.08.2014
Pozvánka - 14.8.2014  Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam… viac informácii

Mestský úrad

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika
01.09.2014
Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.   Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č.… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Ľubomír Kypus
28.08.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 28.08.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Ľubomírovi Kypusovi, trvale… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Rastislav Klinec
28.08.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 28.08.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Rastislav Klinec,  … viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Roman Sihlovec
28.08.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 28.08.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Roman Sihlovec,  trvale… viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Demontáž oblúkovej haly Demontáž oblúkovej haly
23.08.2014
Demontáž oblúkovej haly v areáli bývalých rajeckých strojárni. Na jej mieste bude mať fi KFTS s.r.o. Rajec nové výrobné haly.   viac informácii
Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
22.08.2014
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
18.08.2014
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné… viac informácii

Mestská polícia

Kontakty
22.08.2014
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste
03.07.2014
  Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úrad SR zapojila do… viac informácii
Dopravná nehoda
03.07.2014
Dopravná nehoda          Dňa 8.3.2014 v čase o 20:36 hod sa na ulici Kmeťova (pri tržnici) stala dopravná nehoda,… viac informácii
Poškodzovanie majetku Poškodzovanie majetku
03.07.2014
Poškodzovanie majetku   Dňa 21.2.2014 v čase o 19:21 hod., prijala hliadka MsP Rajec informáciu o poškodení vchodových dverí na bytovom dome… viac informácii

Kultúra

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
02.09.2014
Slovenský zväz záhradkárov – Pridomový záhradkár v Rajci v spolupráci  s Mestským kultúrnym strediskom Rajec vás pozývajú na VÝSTAVA OVOCIA,… viac informácii
Koncert filmovej hudby Koncert filmovej hudby
02.09.2014
AdHoc Orchestra v spolupráci s Mestským kultúrny strediskom Rajecvás srdečne pozýva na KONCERT FILMOVEJ HUDBY, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2014 o… viac informácii
Krúžky organizované Mestským kultúrnym strediskom Rajec Krúžky organizované Mestským kultúrnym strediskom Rajec
02.09.2014
Mestské kultúrne stredisko Rajec otvára pre všetky deti bez rozdielu veku Divadelný krúžok - Čili divadlo - môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014; pre deti… viac informácii
Spomienková slávnosť SNP Spomienková slávnosť SNP
02.09.2014
MESTO RAJEC, MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV V RAJCI VÁS POZÝVAJÚ NA… viac informácii

Šport

Víkend vo futbale Víkend vo futbale
02.09.2014
Majstrovské futbalové stretnutie III.DOXXbet trieda dospelí skupina A ObFZ Žilina FK ĎURČINÁ vs. FK RAJEC (B) nedeľa 31.8.2014 o 16:00 hod. ihrisko… viac informácii
FK RAJEC "B" - III. DOXXbet trieda dospelí skupina A - ObFZ Žilina FK RAJEC "B" - III. DOXXbet trieda dospelí skupina A - ObFZ Žilina
31.08.2014
FK RAJEC "B" III. DOXXbet trieda dospelí skupina A - ObFZ ŽilinaSEZÓNA 2014 - 2015 Kolo Termín Domáci Hostia Stav Poznámka 1. Ne 17.08.14 16… viac informácii
FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ
31.08.2014
FK RAJEC - V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK Rajec; 28.08.2014                    … viac informácii

Kontakty

Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
22.08.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
22.08.2014
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
POLIKLINIKA - LEKÁRNE POLIKLINIKA - LEKÁRNE
29.07.2014
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa