Úvod

Oznámenie o uložení zásielky - verejná vyhláška (obyvatelia bez domova s trvalým pobytom v meste Rajec)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje nižšie uvedeným občanom s trvalým bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2,… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 3.12.2020

Pozvánka - zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 3.12.2020
  Primátor Mesta Rajec   V Rajci dňa 27. novembra 2020     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 03… viac informácii

Oznámenie o prerušení elektriny - 4.12.2020 (ulica Partizánska)

Oznámenie o prerušení elektriny - 4.12.2020 (ulica Partizánska)
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ ELEKTRINY     Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny   na ulici:   PARTIZÁNSKA   v termíne 4.12.2020 (piatok) v čase od 7.30 do 15.30… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba“ zaslanie

Okresný úrad Žilina, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIEOddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostrediaVysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina Ž i l i n a24. 11. 2020   VecOznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba“ zaslanie… viac informácii

Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č.3 ÚPN-O Kamenná Poruba

Obec Kamenná Poruba Obecný úrad Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba       Č. j.: 03279/00376/2020-22 V Kamennej Porube 19.11.2020   VEC : Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kamenná Poruba   Obec Kamenná Poruba ako príslušný orgán územného… viac informácii

Mesto Rajec pri príležitosti vianočných sviatkov poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi

Mesto Rajec pri príležitosti  vianočných sviatkov poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi
 OZNAM   Pri príležitosti vianočných sviatkov Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Na vecnú dávku majú nárok rodiny, kde v spoločne posudzovaných osobách sa nachádzajú nezaopatrené deti, s trvalým pobytom v meste Rajec. Rodiny,… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielky - verejná vyhláška (Turzová, M.)

MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať… viac informácii

Zber elektroodpadu a odpadov z domácností s obsahom škodlivín - 27.11.2020

Zber elektroodpadu a odpadov z domácností s obsahom škodlivín  - 27.11.2020
OZNAM     Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizujú zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín, ako: -   elektrických a elektronických zariadení - chladničky, sporáky, mikrovlnky, rýchlovarné kanvice, televízory,… viac informácii

MESTO RAJEC OZNAMUJE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - VODIČ B, C, T

MESTO RAJEC OZNAMUJE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - VODIČ B, C, T
Mesto Rajec prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta: Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s nadstavbami na zimnú údržbu komunikácií a valníkom, čistiace vozidlo údržby komunikácií a traktor.   Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie… viac informácii

Vestník vlády SR - 24. Vyhláška ÚVZ SR: k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a 25. Vyhláška ÚVZ SR: ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR - 24. Vyhláška ÚVZ SR: k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a 25. Vyhláška ÚVZ SR:  ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR
 Vestník vlády Slovenskej republiky Čiastka 16 Vydaná 13. novembra 2020     OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí VYHLÁŠKA Úradu verejného… viac informácii

MESTSKÝ ÚRAD OD 13. 11. 2020 OPÄŤ OTVORENÝ

MESTSKÝ ÚRAD OD 13. 11. 2020 OPÄŤ OTVORENÝ
Oznamujeme občanom, že Mestský úrad Rajec je od 13. 11. 2020 otvorený podľa bežných úradných hodín. Upozorňujeme na dodržiavanie platných opatrení vydaných úradom verejného zdravotníctva s dôrazom na nosenie rúšok, dodržiavanie maximálneho počtu troch osôb na jednu časť chodby, odstup… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 1.12.2020

Pozvánka - Zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 1.12.2020
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 19.11.2020   POZVÁNKA               Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 1… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 24.11.2020

Pozvánka - Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 24.11.2020
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                                                … viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Bohucký, Grupáčová, Škorová, Linetová - 2x, Mieresová, Košík, Rýpal, Balcer P., Vavrík, Kuľka, Balcer M., Maceášik, Skupeň)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Mesto

Zverejnenie zámeru prenechania majetku Mesta Rajec do nájmu - 16.11.2020 (L. Tabaček)
16.11.2020
M E S T O R A J E CNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa… viac informácii
Zverejnenie zámeru prevodu majetku Mesta Rajec - 16.11.2020 (spoločnosť Klucho, s.r.o)
16.11.2020
M E S T O  R A J E CNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa… viac informácii
Súhrnné správy o zákazkách za III. štvrťrok 2020
27.10.2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v… viac informácii
RÚVZ - rozhodnutie o zákaze prevádzky v triede Lienky MŠ, Obrancov mieru v Rajci od 26.10.2020 do 29.10.2020
27.10.2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, PSČ 011 71 Tel.: 041/7233843     FAX: 041/7235465… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - verejná vyhláška (obyvatelia bez domova s trvalým pobytom v meste Rajec)
27.11.2020
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje nižšie uvedeným… viac informácii
Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody - 26.11.2020 (Moyzesova ul., Krivín) Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody - 26.11.2020 (Moyzesova ul., Krivín)
27.11.2020
Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina   oznamujú, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí   bude vo štvrtok (26.11.2020)… viac informácii
Projekt: Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec Projekt: Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec
26.11.2020
  Projekt Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec … viac informácii
Oznámenie o prerušení elektriny - 4.12.2020 (ulica Partizánska) Oznámenie o prerušení elektriny - 4.12.2020 (ulica Partizánska)
26.11.2020
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ ELEKTRINY     Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v dôvodu plánovaných prác na zariadeniach… viac informácii

Životné prostredie

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba“ zaslanie
26.11.2020
Okresný úrad Žilina, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIEOddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostrediaVysokoškolákov 8556,… viac informácii
Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č.3 ÚPN-O Kamenná Poruba
26.11.2020
Obec Kamenná Poruba Obecný úrad Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba       Č. j.: 03279/00376/2020-22 V Kamennej… viac informácii
ROZHODNUTIE Číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/026990-005/Ros
25.11.2020
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia … viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja"
30.10.2020
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja… viac informácii

Kultúra

Spravodajca Mestského múzea Spravodajca Mestského múzea
27.11.2020
 SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2020; súbor PDF (5,50 MB) Andrej Pauliny: veľký muž z malého mesta; Čriepky z kroniky Rajca - 14. časť;… viac informácii
Výstava: Variácie v hline (28.10. - 30.11.2020) Výstava: Variácie v hline (28.10. - 30.11.2020)
27.10.2020
  Mesto Rajec   vás pozýva na výstavu ručne vyrábanej autorskej keramiky keramikárky Aleny Šimkovej VARIÁCIE V HLINE 28.10. – 30.11.2020… viac informácii
Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020) Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020)
20.10.2020
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu   PETER SAGAN - ŽIJÚCA LEGENDA   exkluzívne len v Radnici v Rajci    19.10. - 23.10… viac informácii
Dobročinná zbierka 2020 (5.10. - 9.10.2020) Dobročinná zbierka 2020 (5.10. - 9.10.2020)
30.09.2020
  Mesto Rajec organizujú   DOBROČINNÚ ZBIERKU,   ktorá sa uskutoční od pondelka 5.10. do piatka 9.10.2020 denne 8.00 - 11.00 … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 11/2020 Rajčan 11/2020
12.11.2020
  RAJČAN 11/2020, súbor PDF (5 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Ožije… viac informácii
Rajčan 10/2020 Rajčan 10/2020
12.11.2020
 RAJČAN 10/2020, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; MsP -… viac informácii
Rajčan 9/2020 Rajčan 9/2020
08.09.2020
 RAJČAN 9/2020, súbor PDF  (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový… viac informácii
Rajčan 7-8/2020 Rajčan 7-8/2020
07.07.2020
RAJČAN 7-8/2020; súbor PDF (3 MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nová organizačná… viac informácii

Šport

Rajecký maratón 2020 Rajecký maratón 2020
14.08.2020
Rajecký maratón 8.8.2020 - beh cez Čičmany - autor fotografií Ján Ďuriga viac informácii
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom... FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom...
19.06.2020
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. FK Rajec ďakuje fanúšikom za podporu a… viac informácii
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom 12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom
18.04.2020
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom   viac informácii
12.10.2019  V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5 12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5
18.04.2020
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5      FK Rajec - Dorastenci; 12.10.2019 viac informácii

Fotogaléria

TEST
19.06.2020
  Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Riadok 1           Riadok 2           … viac informácii
Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii

Kontakty

MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
30.09.2020
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
29.09.2020
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec    Úradné… viac informácii
VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa