Úvod

Fašiangová zabíjačka 2015

Fašiangová zabíjačka 2015
Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajú na Fašiangovú zabíjačku, ktorá sa uskutoční v piatok 13.2.2015 od 13.00 hod. na Námestí SNP v Rajci.   Ľudové fašiangové tradície nám od 14. hodiny pripomenie folklórny súbor Ďurčanská päťka. viac informácii

Detský karneval 2015

Detský karneval 2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na Detský karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu 8.2.2015 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.   Vstup zdarma! Hlad a smäd zaženiete v bufete. viac informácii

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny dňa 4. 2. 2015 od 8:30 do 13:30 hod.     Oznamujeme Vám, že dňa 4. 2. 2015 od 8:30 hod. do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach… viac informácii

Materské centrum STONOŽKA

Materské centrum STONOŽKA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC Materské centrum STONOŽKA cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov utorok  od 9.30hod. streda   od 9.00 hod. štvrtok  od 9.30 hod.KULTÚRNY DOM RAJEC - MALÁ KLUBOVŇA   Kontakt: 0907 815 419, katarinabiela856… viac informácii

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2015

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2015
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2015.     Dňom 5.1.2015 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích kariet“ na rok 2015. Výdaj bude vykonávaný v pracovných dňoch v čase od 08,00 – 09,00 a 14,00 – 15,00 hod. na útvare MsP 2 poschodie č… viac informácii

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.       Zariadenie… viac informácii

Operačný plán zimnej údržby

Operačný plán zimnej údržby
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle nariadení mesta a na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta.      … viac informácii

Radnica - prenájom nebytových priestorov

Radnica - prenájom nebytových priestorov
    Radnica - prenájom nebytových priestorov     Mesto Rajec ponúka na dlhodobý prenájom v priestoroch Radnice, na prízemí  nebytový priestor, ktorý je možné využívať na obchodné účely. Rozmery prenajímaného priestoru sú cca 9 x 4 m.       … viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.
Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou,že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí. Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec upozorňuje predovšetkým starších občanov, že v Rajci a v blízkom okolí pôsobia podvodníci, ktorí telefonicky pod zámienkou, že vnuk alebo… viac informácii

Mesto

Slobodný prístup k informáciam
14.01.2015
Slobodný prístup k informáciam na MsÚ Rajec sa riadi príslušnou legislatívou - Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.   … viac informácii
Postavenie a funkcia rozpočtu Mesta Rajec
14.01.2015
  Dokumenty:Konsolidovaná výročná správa; Záverečný účet Mesta Rajec; Hodnotiaca správa k 31.12.; Programový rozpočet Mesta Rajec; Program… viac informácii
Referendum 2015
14.01.2015
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň… viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia
27.01.2015
Uznesenia č. 123-134 schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15.12.2014 Rokovací poriadok Mestského… viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014
27.01.2015
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014 viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014
27.01.2015
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci. viac informácii
MsZ - Mestská rada
23.01.2015
  Mestská rada§ 13 - Štatút mesta Rajec Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí… viac informácii

Mestský úrad

Zápis do 1. ročníka Základná škola, Lipová 2, Rajec Zápis do 1. ročníka Základná škola, Lipová 2, Rajec
28.01.2015
Základná škola, Lipová 2, Rajec  Kontakt: Adresa:   Lipová 2 , 015 01 Rajec Telefón:  041 - 5422173; 5422521;… viac informácii
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Poláček
23.01.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 20.01.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Vladimír Poláček,  … viac informácii
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Stanislav Uhlárik
23.01.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 20.01.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Stanislav Uhlárik,  … viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
20.01.2015
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny dňa 4. 2. 2015 od 8:30 do 13:30 hod.    … viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
20.01.2015
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení… viac informácii
Všeobecne záväzne nariadenia; Tlačivá odd. Výstavby a Životného prostredia
13.01.2015
Územný plán mesta Rajec a Urabanistické štúdie ...viac informácií.   VZN Mesta Rajec o podmienkach podnikania na území Mesta Rajec .… viac informácii
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v 52. týždni - Vianočné obdobie
12.01.2015
HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V 52. TÝŽDNI - VIANOČNÉ OBDOBIE     Oznamujeme Vám zmenu vo vývoze komunálneho odpadu v meste Rajec … viac informácii

Kultúra

Fašiangová zabíjačka 2015 Fašiangová zabíjačka 2015
28.01.2015
Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajú na Fašiangovú zabíjačku, ktorá sa uskutoční v… viac informácii
Detský karneval 2015 Detský karneval 2015
28.01.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na Detský karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu 8.2.2015 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. … viac informácii
Výstava - Vladimír Kompánek: SOCHY Výstava - Vladimír Kompánek: SOCHY
28.01.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na výstavu Vladimír Kompánek (* 28.10.1927 – † 20.1.2011): SOCHY január - február 2015 Radnica v Rajci viac informácii
XVI. Rajecký mestský ples 2015 XVI. Rajecký mestský ples 2015
28.01.2015
  MESTO RAJEC A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJECVÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA XVI. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 17.1.2015 od 19… viac informácii

RAJČAN

Rajčan - Január 2015 Rajčan - Január 2015
31.01.2015
  MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI JANUÁR / 2015 V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE: • Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu .… viac informácii
Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
31.01.2015
č. 1/2015 AKTUALITY Z MESTA   Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mesta   Už takmer rok informujeme čitateľov o… viac informácii
Z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
31.01.2015
č. 1/2015 Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA       Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v… viac informácii
Najčastejšie meno v rodnom liste bolo Jakub a Nela
31.01.2015
č. 1/2015 NAJČASTEJŠIE MENO V RODNOM LISTE BOLO JAKUB A NELA   Mesto Rajec malo k 31.12.2014 5971 obyvateľov, z toho 2977 mužov a 2994… viac informácii

Šport

RAJECKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA RAJECKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
16.12.2014
        HOKEJBALOVÝ KLUB RAJEC OTVORENIE 1. ROČNÍKA RAJECKEJ HOKEJBALOVEJ LIGY       Fotoreportáž z úvodného… viac informácii
Štefanský hokejbalový turnaj - 2013 Štefanský hokejbalový turnaj - 2013
15.12.2014
  ŠTEFANSKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ - III. ročník; 28.12.2013     Štefanský hokejbalový turnaj - III. ročník; 28.12.2013  … viac informácii
Šachový kráľ Rajca  - rok 2014 Šachový kráľ Rajca - rok 2014
05.12.2014
ŠACHOVÁ KRÁĽ RAJCA 2014   V sobotu 29.11.2014 sa konal v Rajci 9.ročník turnaja "Šachový kráľ Rajca". Na programe boli dva samostatné turnaje v… viac informácii
Šachový kráľ Rajca - rok 2013 Šachový kráľ Rajca - rok 2013
05.12.2014
V sobotu 30.11.2013 usporiadal ŠK Rajec 8.ročník mládežníckeho turnaja GPX "Šachový král mesta Rajec". V turnaji na 7.kôl tempom 2x15 minút si… viac informácii

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
18.11.2014
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
22.08.2014
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa