Úvod

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber elektroodpadu z domácnostía odpadov z domácností s obsahom škodlivín na deň 23.02.2017.  - elektrických a elektronických zariadení - chladničky,… viac informácii

Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne (27.2-1.3.2017)

Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne (27.2-1.3.2017)
  Mesto Rajec pozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na tvorivé dielneCEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍMpondelok 27.2.2017 Veľkonočný veniecutorok 28.2.2017 Kraslice zdobené voskom (doneste si so sebou vyfúknuté vajíčka)streda 1.3.2017 Tvorivé čítanieod 9.00 do 12.00 hod.Klubovňa MsÚ Rajec - odd.… viac informácii

Rajecká FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA 2017

Rajecká FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA 2017
MESTO RAJEC v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajúna FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU,ktorá sa uskutoční v piatok 24.2.2017 od 13.00 hod. na Námestí SNP v Rajci.O fašiangovú zábavu sa od 14.30 hod. postará folklórny súbor Frivaldzianka. viac informácii

Detský karneval 2017

Detský karneval 2017
  Mesto Rajec vás pozýva na DETSKÝ KARNEVAL, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12.2.2017 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.Vstup zdarma!Hlad a smäd zaženiete v bufete. viac informácii

XVIII. Rajecký mestský ples

XVIII. Rajecký mestský ples
  Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec vás srdečne pozývajú na XVIII. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.1.2017 o 19.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Rajci   Do tanca hrá hudobná skupina ABC DANCE   Cena vstupenky: 20,00 € (prípitok, 1. večera,… viac informácii

Rajecká stonožka

Rajecká stonožka
  RAJECKÁ STONOŽKA   Cieľom nášho združenia je vytvárať pre rodičov s deťmi príťažlivé prostredie na uskutočňovanie aktivít zameraných na rozvíjanie pohybových schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí, mládeže, ale aj dospelých a viesť ich k športovej… viac informácii

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.02.2017 začalo na základe žiadosti od KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., konanie o vydanie súhlasu na výrub… viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Cyklochodník Rajec – Šuja

Obec Ďurčiná SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/21/2017/UR/01-Ďu dňa 7.2.2017   ROHROZODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Žiadateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 321575   podal dňa 3.1.2017 žiadosť o vydanie… viac informácii

Voľné pracovné miesto - pracovník údržby zelene

MESTO RAJEC,Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície pracovník údržby zelene   Kvalifikačné predpoklady: - stredné odborné vzdelanie   Iné kritériá a požiadavky: - zdravotná spôsobilosť, - technické zručnosti, -… viac informácii

Voľné pracovné miesto - zástup učiteľa/učiteľky v materskej škole

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas materskej dovolenky   Mesto Rajec, ako zriaďovateľ materských škôl prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas… viac informácii

Úprava úradných hodín Mestský úrad Rajec

Úprava úradných hodín Mestský úrad Rajec   Na základe prijatých organizačných zmien a úprav správnych poplatkov schválených mestským zastupiteľstvom Rajec účinných od 1.1.2017, rozhodol primátor Mesta Rajec upraviť úradné hodiny MsÚ dňom 1.2.2017 nasledovne:   Pondelok 8:00… viac informácii

Oznámenie o streľbách - 2/2017

Oznámenie o streľbách - 2/2017
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   1.2.2017 8:00 24:00 2.2.2017 8:00 15:00 3.2.2017 8:00 14:00 6.2.2017 8:00 15:00 7.2.2017 8:00 24:00 8.2.2017 8:00 24:00 9.2.2017 8:00 14:00 10.2.2017 8:00 14:00 13… viac informácii

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích kariet“ na rok 2017. Výdaj bude vykonávaný v pracovných dňoch v mesiaci január v čase od 08:00 – 15:00 hod. na útvare MsP 2 poschodie č.… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery I. 1 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VIl. 27 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný… viac informácii

Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách

Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách
 NEBEZPEČENSTVO ZAMRZNUTIA VODOMEROV A POTRUBÍ VO VODOMERNÝCH ŠACHTÁCH          Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje odberateľov, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a… viac informácii

Mesto

Programový rozpočet Mesta Rajec
07.02.2017
Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016 viac informácii
Symboly mesta Rajec Symboly mesta Rajec
04.02.2017
SYMBOLY MESTA RAJEC   Poznámka - kliknutím na obrázok sa obrázok zobrazí vo väčšom rozlíšení Erb mesta Rajec.Historickým patrónom… viac informácii

Samospráva

Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
18.01.2017
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.   Autorom videozáznamov je Ing… viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2016
18.01.2017
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2016 viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2016
18.01.2017
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15. decembra 2016 /span> Rokovací poriadok Mestského… viac informácii
Plán kontrolnej činnosti
27.12.2016
  Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2017. viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Rusnák
16.02.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 13.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Dušan… viac informácii
Rajecká stonožka Rajecká stonožka
14.02.2017
  RAJECKÁ STONOŽKA   Cieľom nášho združenia je vytvárať pre rodičov s deťmi príťažlivé prostredie na uskutočňovanie aktivít… viac informácii
Tlačivá Mestského úradu
13.02.2017
Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a platných všeobecne záväzných… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Bako
13.02.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 10.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Milan… viac informácii

Mestská polícia

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
13.01.2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Kontakty
23.12.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii
Našiel sa pes Našiel sa pes
28.03.2016
 NAŠIEL SA PES         Našiel sa mladý pes – fenka labradora, zlatý retriver.   Majiteľ psa, nech sa… viac informácii

Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín
17.02.2017
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
16.02.2017
   Upozornenie poplatok za znečistenie ovzdušia   V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v… viac informácii
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.
13.02.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v… viac informácii
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec
13.02.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods.6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v… viac informácii

Kultúra

Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne (27.2-1.3.2017) Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne (27.2-1.3.2017)
16.02.2017
  Mesto Rajec pozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na tvorivé dielneCEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍMpondelok 27.2.2017 Veľkonočný veniecutorok 28.2.2017… viac informácii
Rajecká FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA 2017 Rajecká FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA 2017
16.02.2017
MESTO RAJEC v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajúna FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU,ktorá sa uskutoční v piatok 24.2.2017 od 13.00 hod. na Námestí… viac informácii
Detský karneval 2017 Detský karneval 2017
16.02.2017
  Mesto Rajec vás pozýva na DETSKÝ KARNEVAL, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12.2.2017 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.Vstup zdarma!Hlad a… viac informácii
Výstava obrazov Mgr. Kamily Zadňančinovej - Jahôdka Výstava obrazov Mgr. Kamily Zadňančinovej - Jahôdka
16.02.2017
  Mesto Rajec a Mgr. Kamila Zadňančinová vás pozývajú na výstavu zimnej kolekcie obrazov (maľba / kresba / miešané techniky) JAHÔDKA, ktorá… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 2/2017 Rajčan 2/2017
10.02.2017
RAJČAN 2/2017; súbor PDF; 7,70 MB Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nové svietidlá šetria finančné prostriedky – na otázky odpovedá… viac informácii
Rajčan 1/2017 Rajčan 1/2017
10.02.2017
RAJČAN 1/2017; súbor PDF; 6,60 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nezodpovední vodiči bránia… viac informácii
Rajčan 12/2016 Rajčan 12/2016
16.12.2016
RAJČAN 12/2016; súbor PDF; 7,30 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Začali sa práce na polyfunkčnom… viac informácii
Rajčan 11/2016 Rajčan 11/2016
16.12.2016
RAJČAN 11/2016; súbor PDF; 7,85 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nedostavaná športová hala bude… viac informácii

Šport

Šachový kráľ Rajca - rok 2016 Šachový kráľ Rajca - rok 2016
07.12.2016
Šachový kráľ Rajca - rok 2016 foto: súbory img... Karol Uhlárik viac informácii
ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA 2016 ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA 2016
30.11.2016
ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA 2016 viac informácii
Šachový kráľ Rajca  - rok 2014 Šachový kráľ Rajca - rok 2014
30.11.2016
ŠACHOVÁ KRÁĽ RAJCA 2014   V sobotu 29.11.2014 sa konal v Rajci 9.ročník turnaja "Šachový kráľ Rajca". Na programe boli dva samostatné turnaje v… viac informácii
Šachový kráľ Rajca - rok 2012 Šachový kráľ Rajca - rok 2012
30.11.2016
 ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA - 01.12.2012 viac informácii

Fotogaléria

Deň materských škôl na Slovensku Deň materských škôl na Slovensku
16.11.2016
Deň materských škôl na Slovensku 4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária… viac informácii
Materské školy - z nášho života Materské školy - z nášho života
16.11.2016
Materská škola  - ul. Mudrochova    Z nášho života - Fotogaléria   Materská škola - ul. Obrancov mieru   Z nášho… viac informácii
Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
07.02.2017
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
08.11.2016
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
08.11.2016
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
08.11.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa