Úvod

Pozvánka na futbal

Pozvánka na futbal
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: V. liga DOSPELÍ skupina A – SsFZ FK Rajec vs. TJ SLOVAN Skalité, nedeľa 2.4. o 15:30 hod.; IV. liga DORAST sk. A – SsFZ FK Rajec vs. OŠK BANÍK Stráňavy, nedeľa 2.4. o 13:00 hod.; III. liga ŽIACI sk. A - SsFZ FK Rajec vs. TJ JEDNOTA Bánová,… viac informácii

Zápis do 1. ročníka - Základná škola, Lipová 2, Rajec

Zápis do 1. ročníka - Základná škola, Lipová 2, Rajec
Základná škola, Lipová 2, Rajec  Kontakt: Adresa:   Lipová 2 , 015 01 Rajec Telefón:  041 - 5422173; 5422521; 5422510  Fax: 041 - 5424833  www:  mzsrajec.edu.sk   email:  riaditel@mzsrajec.edu.sk   v súlade s ustanovením… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Mesto Rajec oznamuje občanom: - Štefan Bielko - Dobroslava Bliznáková - Jana Gabajová - Ing. Stanislav Golier - Martina Klincová - Radoslav Ladnický - Mária Mieresová - Anton Rybárik - Peter Rýpal - Vladimír Vavrík - Vedelín Pastorek trvale bytom Rajec, že na Mesto… viac informácii

Noc s Andersenom

Noc s Andersenom
  Mestská knižnica Rajec vás pozýva na NOC S ANDERSENOM, ktorá sa uskutoční v piatok 31. marca 2017 od 18. hodiny vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   Rozprávkový večer pre deti a rodičov!(Predpokladaný koniec podujatia o 20. hodine) viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-23.3.2017

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí   Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575   podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/992/2016 dňa 20.03.2016   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov ) a adresa žiadateľa: Mesto Rajec Nám. SNP 2/2,015 01 Rajec… viac informácii

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 22.3. 2017 - do 27.3.2017 - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri MŠ),- Haškova (vjazd… viac informácii

Strelby 3/2017

Strelby 3/2017
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   1.3. 8:00 24:00 2.3. 8:00 15:00 6.3. 8:00 15:00 7.3. 8:00 15:00 8.3. 8:00 15:00 9.3. 8:00 15:00 10.3. 8:00 14:00 13.3. 8:00 15:00 14.3. 8:00 24:00 15.3. 8:00 24… viac informácii

Rajecká stonožka

Rajecká stonožka
  RAJECKÁ STONOŽKA   Cieľom nášho združenia je vytvárať pre rodičov s deťmi príťažlivé prostredie na uskutočňovanie aktivít zameraných na rozvíjanie pohybových schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí, mládeže, ale aj dospelých a viesť ich k športovej… viac informácii

Voľné pracovné miesto - zástup učiteľa/učiteľky v materskej škole

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas materskej dovolenky   Mesto Rajec, ako zriaďovateľ materských škôl prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas… viac informácii

Úprava úradných hodín Mestský úrad Rajec

Úprava úradných hodín Mestský úrad Rajec   Na základe prijatých organizačných zmien a úprav správnych poplatkov schválených mestským zastupiteľstvom Rajec účinných od 1.1.2017, rozhodol primátor Mesta Rajec upraviť úradné hodiny MsÚ dňom 1.2.2017 nasledovne:   Pondelok 8:00… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery I. 1 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VIl. 27 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný… viac informácii

Mesto

Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
13.03.2017
Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"   Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu s… viac informácii
Rýmařov - Česká republika Rýmařov - Česká republika
13.03.2017
     Partnerská dohoda o spolupráci uzavřená mezi městem Rýmařov, Česká republika a městem Rajec, Slovenská republika … viac informácii
Dokumenty Dokumenty
06.03.2017
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2015 - 2017; Rozpočtový haronogram 2014; Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta… viac informácii
Prenájom nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov
06.03.2017
              PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV     KULTÚRNY DOM… viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-23.3.2017
24.03.2017
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.… viac informácii
Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
18.03.2017
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.   Autorom videozáznamov je Ing… viac informácii
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018
16.03.2017
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018 Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva … viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2017
16.03.2017
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15. decembra 2016 /span> Rokovací poriadok Mestského… viac informácii

Mestský úrad

Zápis do 1. ročníka - Základná škola, Lipová 2, Rajec Zápis do 1. ročníka - Základná škola, Lipová 2, Rajec
24.03.2017
Základná škola, Lipová 2, Rajec  Kontakt: Adresa:   Lipová 2 , 015 01 Rajec Telefón:  041 - 5422173; 5422521;… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky
24.03.2017
Oznámenie o uložení zásielky Mesto Rajec oznamuje občanom: - Štefan Bielko - Dobroslava Bliznáková - Jana Gabajová - Ing. Stanislav Golier - Martina… viac informácii
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016
24.03.2017
Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Peter Skupeň
22.03.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 16.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter… viac informácii

Mestská polícia

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
01.03.2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Kontakty
23.12.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii
Našiel sa pes Našiel sa pes
28.03.2016
 NAŠIEL SA PES         Našiel sa mladý pes – fenka labradora, zlatý retriver.   Majiteľ psa, nech sa… viac informácii

Životné prostredie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
21.03.2017
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R.… viac informácii
Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu
21.03.2017
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/992/2016 dňa 20.03.2016   VEREJNÁ VYHLÁŠKA … viac informácii
Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
15.03.2017
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: … viac informácii
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.
10.03.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v… viac informácii

Kultúra

Expedičná kamera 2017 Expedičná kamera 2017
26.03.2017
Mesto Rajec vás pozýva na filmový festival EXPEDIČNÁ KAMERA 2017, ktorý sa uskutoční v piatok 24.3.2017 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke… viac informácii
Noc s Andersenom Noc s Andersenom
24.03.2017
  Mestská knižnica Rajec vás pozýva na NOC S ANDERSENOM, ktorá sa uskutoční v piatok 31. marca 2017 od 18. hodiny vo veľkej zasadačke… viac informácii
Detská improliga 2017 Detská improliga 2017
24.03.2017
  Mesto Rajec v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline vás pozýva na DETSKÚ IMPROLIGU, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 6.4.2017… viac informácii
Rozprávky z lesa Rozprávky z lesa
24.03.2017
  Mestská knižnica Rajec pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy organizuje podujatie pre žiakov prvého stupňa základných škôl … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 3/2017 Rajčan 3/2017
09.03.2017
RAJČAN 3/2017; súbor PDF; 8,70 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Mestská polícia pracuje v… viac informácii
Rajčan 2/2017 Rajčan 2/2017
10.02.2017
RAJČAN 2/2017; súbor PDF; 7,70 MB Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nové svietidlá šetria finančné prostriedky – na otázky odpovedá… viac informácii
Rajčan 1/2017 Rajčan 1/2017
10.02.2017
RAJČAN 1/2017; súbor PDF; 6,60 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nezodpovední vodiči bránia… viac informácii
Rajčan 12/2016 Rajčan 12/2016
16.12.2016
RAJČAN 12/2016; súbor PDF; 7,30 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Začali sa práce na polyfunkčnom… viac informácii

Šport

Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
26.03.2017
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: V. liga DOSPELÍ skupina A – SsFZ FK Rajec vs. TJ SLOVAN Skalité, nedeľa 2.4. o 15:30 hod.; IV.… viac informácii
19.3.2017 FK Rajec - OŠK Rosina 3:1 19.3.2017 FK Rajec - OŠK Rosina 3:1
22.03.2017
Prípravný futablový zápas FK Rajec - OŠK Rosina 3:1 viac informácii
Starší dorastenci Starší dorastenci
19.03.2017
FK RAJEC - DORASTENCI                     … viac informácii
V. LIGA DOSPELÍ - skupina A - SsFZ V. LIGA DOSPELÍ - skupina A - SsFZ
19.03.2017
FK RAJEC - V. LIGA DOSPELÍ - skupina A - SsFZ (pozn. kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší) FK Rajec sezóna 2015/2016; 19.06.2016 … viac informácii

Fotogaléria

Deň materských škôl na Slovensku Deň materských škôl na Slovensku
17.11.2016
Deň materských škôl na Slovensku 4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária… viac informácii
Materské školy - z nášho života Materské školy - z nášho života
17.11.2016
Materská škola  - ul. Mudrochova    Z nášho života - Fotogaléria   Materská škola - ul. Obrancov mieru   Z nášho… viac informácii
Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
22.03.2017
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
08.11.2016
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
08.11.2016
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
08.11.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa