Úvod

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania   v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.     Právo voliť Právo voliť do orgánov… viac informácii

Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018 dňa 16.7.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA Meno (názov) a adresa stavebníka: Slovak Telekom a.s. IČO 35763469… viac informácii

Deklarácia spolupráce Mesta Rajec a Maratón klubu Rajec

Deklarácia spolupráce Mesta Rajec a Maratón klubu Rajec        Mesto Rajec dlhodobo podporuje aktivity športových organizácií, medzi ktoré významne patrí aj Maratón klub Rajec. V ostatných rokoch spolupráca medzi Mestom Rajec a Maratón klubom Rajec sa viac a viac zhoršovala.… viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:  11. august 2018 od 8:00 hod. 4.… viac informácii

Register podnikateľských subjektov

Vážená podnikateľka, vážený podnikateľ, organizácia        Mesto Rajec v rámci zvyšovania kvality spolupráce s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území mesta pripravuje centrálny register podnikateľských subjektov na svojom webovom sídle. Našim cieľom je sprostredkovať… viac informácii

Úplná uzávierka cesty Rajec – Rajecká Lesná - Čičmany, 11.8.2018

Úplná uzávierka cesty Rajec – Rajecká Lesná - Čičmany, 11.8.2018
Mesto Rajec informuje občanov,   že v sobotu 11. augusta 2018   počas konania 35. ročníka Rajeckého maratónu a jeho sprievodnej akcie 12. ročníka Rajeckého polmaratónu, vydalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - Okresný dopravný inšpektorát   súhlas k úplnej… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od … viac informácii

Veľký rajecký deň 2018

Veľký rajecký deň 2018
  Mesto Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2018, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. augusta 2018 na námestí 8.00 hod. mažoretky KORDOVÁNKY 9.00 hod. ŠTART Rajeckého maratónu10.00 hod. MAROŠ BANGO 12.30 hod.… viac informácii

Senzačné rajecké kultúrne leto 2018 - HELIGONICA

Senzačné rajecké kultúrne leto 2018 - HELIGONICA
  Mesto Rajec vás pozýva na Senzačné rajecké kultúrne leto 2018:koncert skupiny HELIGONICA, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. júla 2018 o 18. hodine na Námestí v Rajci.Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie… viac informácii

Výstava obrazov: František Kubina - Olejomaľby (10.7.-6.8.2018)

Výstava obrazov: František Kubina - Olejomaľby (10.7.-6.8.2018)
  Mesto Rajec vás pozýva na autorskú výstavu František Kubina - OLEJOMAĽBY, ktorá sa uskutoční 10.7. - 6.8.2018vo výstavnej sieni Radnice v Rajci viac informácii

Drôtený svet - výstava v Mestskom múzeu v Rajci (1.7.-31.8.2018)

Drôtený svet - výstava v Mestskom múzeu v Rajci (1.7.-31.8.2018)
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu tvorby Ladislava Fapšu DRÔTENÝ SVET, ktorá sa uskutoční 1.7. - 31.8.2018 v Mestskom múzeu v Rajci   Výstava je súčasťou prehliadky múzea. viac informácii

Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC   Z R U Š E N I E   výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec   Mesto Rajec ruší výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec vyhlásené dňa 1.6. 2018 s termínom… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru, Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   v y h l… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Rajec

Mesto Rajec so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Mesto

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi mestom Czechowice-Dziedzice, Poľská republika a mestom Rajec, Slovenská republika
20.07.2018
     Partnerská dohoda o spolupráci uzatvorená medzi mestom Czechowice-Dziedzice, Poľská republika a mestom Rajec,… viac informácii
Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi  Obcou Kęty, Poľská republika a Mestom Rajec, Slovenská republika Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Obcou Kęty, Poľská republika a Mestom Rajec, Slovenská republika
20.07.2018
     Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Obcou Kęty, Poľská republikaaMestom Rajec, Slovenská republika   Dohoda… viac informácii
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
18.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov… viac informácii
Počasie Počasie
18.07.2018
     Ďalšie informácie o počasí z meteostanice Rajec (tu) viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 16.08.2018
16.07.2018
Návrh - Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci ...viac informácií   Návrh - Prevádzkový poriadok evanjelického… viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2018
27.06.2018
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac… viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 19. júna 2018
19.06.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 15. júna 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v… viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 24. mája 2018
15.06.2018
  PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa 21. mája 2018 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii

Mestský úrad

Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 16. – 17.  júla 2018 Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 16. – 17. júla 2018
18.07.2018
  V dňoch 16. – 17.  júla 2018 budú ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej… viac informácii
Kataster mesta Rajec
16.07.2018
Kataster mesta Rajec   Zobraziť Kataster mesta Rajec na väčšej mape Kataster mesta Rajec   Zobraziť Kataster mesta Rajec na väčšej mape viac informácii
Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018 Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018
13.07.2018
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto… viac informácii
Register podnikateľských subjektov
13.07.2018
Vážená podnikateľka, vážený podnikateľ, organizácia        Mesto Rajec v rámci zvyšovania kvality spolupráce s podnikateľskými… viac informácii

Mestská polícia

Deň polície Deň polície
09.07.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii
Nájdený bicykel Nájdený bicykel
14.05.2018
Dňa 08.01.2018 pri hliadkovej činnosti MsP bol nájdený bicykel. Pri spoznaní bicykla majiteľom, je potrebné sa osobne prihlásiť na MsP Rajec.  … viac informácii
Rozšírenie kamerového systému v meste
19.12.2017
č. 2/2015 ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE V závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3… viac informácii
Celoročné vyhodnotenie vplyvu ukazovateľov rýchlosti (radarov) na bezpečnosť cestnej premávky. V Rajci radary ovplyvnili bezpečnosť na našich cestách.
19.12.2017
č. 2/2015 CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ… viac informácii

Výstavba

Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN
18.07.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018 dňa 16.7.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA… viac informácii
Správa bytového fondu
22.06.2018
              SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU   Všeobecne záväzné nariadenie… viac informácii
Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica
13.06.2018
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok   Názov stavby Bytový dom -  17 bytových jednotiek Poskytovateľ… viac informácii
Všeobecne záväzne nariadenia; Tlačivá odd. Výstavby a Životného prostredia
08.06.2018
  Územný plán mesta Rajec a Urabanistické štúdie ...viac informácií.   VZN Mesta Rajec o podmienkach podnikania na území Mesta Rajec… viac informácii

Kultúra

Veľký rajecký deň 2018 Veľký rajecký deň 2018
13.07.2018
  Mesto Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2018, ktorý sa… viac informácii
Senzačné rajecké kultúrne leto 2018 - HELIGONICA Senzačné rajecké kultúrne leto 2018 - HELIGONICA
13.07.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na Senzačné rajecké kultúrne leto 2018:koncert skupiny HELIGONICA, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. júla 2018 o 18.… viac informácii
Výstava obrazov: František Kubina - Olejomaľby (10.7.-6.8.2018) Výstava obrazov: František Kubina - Olejomaľby (10.7.-6.8.2018)
13.07.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na autorskú výstavu František Kubina - OLEJOMAĽBY, ktorá sa uskutoční 10.7. - 6.8.2018vo výstavnej sieni Radnice v… viac informácii
Senzačné rajecké kultúrne leto 2018 - DUO JAMAHA Senzačné rajecké kultúrne leto 2018 - DUO JAMAHA
13.07.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na Senzačné rajecké kultúrne leto 2018:koncert skupiny DUO JAMAHA, ktorý sa uskutoční v nedeľu 8. júla 2018 o 18.… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 7-8/2018 Rajčan 7-8/2018
13.07.2018
 RAJČAN 7-8/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Pozvánky; Bytový dom sa… viac informácii
Rajčan 6/2018 Rajčan 6/2018
19.06.2018
RAJČAN 6/2018, súbor PDF (9,50 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový bytový dom sa už začne stavať – na… viac informácii
Rajčan 5/2018 Rajčan 5/2018
21.05.2018
RAJČAN 5/2018; súbor PDF (6,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Rodinné domy dostanú vlastné… viac informácii
Rajčan 4/2018 Rajčan 4/2018
09.04.2018
RAJČAN 4/2018; súbor PDF (8 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Medzi Rajcom a Šujou sa vybuduje… viac informácii

Šport

Deklarácia spolupráce Mesta Rajec a Maratón klubu Rajec
18.07.2018
Deklarácia spolupráce Mesta Rajec a Maratón klubu Rajec        Mesto Rajec dlhodobo podporuje aktivity športových organizácií,… viac informácii
Kordovánky očarili Európu Kordovánky očarili Európu
16.07.2018
Kordovánky pracujú v Rajci už 16 rokov. Počas celej doby svojej existencie nazbierali už 271 ocenení, 10 krát sa stali Majsterkami Európy. V… viac informácii
17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ 17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ
19.06.2018
17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ ...vo väčšom rozlíšení (tu) viac informácii
15.04.2018 FK Strečno - FK Rajec 4:1 15.04.2018 FK Strečno - FK Rajec 4:1
18.06.2018
15.04.2018 FK Strečno - FK Rajec 4:1 viac informácii

Fotogaléria

RAJROCKFEST - 2018 RAJROCKFEST - 2018
09.07.2018
10. ročník hudobného festivalu RAJROCKFEST Miesto: Námestie v Rajci Dátum: 29. jún 2018  Účinkovali: BIJOUTERRIER; FARIZEO; OLD MODEM; BAKING… viac informácii
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
09.07.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA
09.07.2018
Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
10.07.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa