Úvod

Pozvánka na futbal FK Terchová - FK Rajec

Pozvánka na futbal FK Terchová - FK Rajec
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie V. LIGA DOSPELÍ skupina A – SsFZ FK Terchová vs.FK Rajec nedeľa 21.9.2014 o 15:00 hod. Vedenie FK Rajec pre fanúšikov, ktorí by chceli povzbudiť rajeckých futbalistov zabezpečilo autobusovú dopravu. Priaznivci môžu využiť dopravu na zápas za… viac informácii

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov.

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov.
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 01.10. 2014 - do 06.10.2014 - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova … viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2014 Mestského zastupiteľstva v Rajci o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane - Voľby do orgánov samosprávy obcí. ... viac informácií Návrh - Všeobecne záväzné… viac informácii

Skate krúžok

Skate krúžok
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC otvára pre VŠETKY DETI A MLÁDEŽ SKATE KRÚŽOK.  Ak sa aj ty chceš naučiť jazdiť na BMX-och, aby si dokázal stvárať úžasné triky a „krkolomné“ kúsky príď v utorok 30.9.2014 o 15.00 hod. na Rajecký skatepark, kde sa uskutoční prvé stretnutie záujemcov o Skate… viac informácii

Radnica - prenájom nebytových priestorov

Radnica - prenájom nebytových priestorov
    Radnica - prenájom nebytových priestorov     Mesto Rajec ponúka na dlhodobý prenájom v priestoroch Radnice, na prízemí  nebytový priestor, ktorý je možné využívať na obchodné účely. Rozmery prenajímaného priestoru sú cca 9 x 4 m.       … viac informácii

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Slovenský zväz záhradkárov – Pridomový záhradkár v Rajci v spolupráci  s Mestským kultúrnym strediskom Rajec vás pozývajú na VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV, ktorá sa uskutoční od nedele 28.9.  do utorka  30.9.2014 vo veľkej zasadačke mestského úradu   Výstava bude otvorená:… viac informácii

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to : pozemok KNC parcela č. 1390/1 - zastavaná plocha o… viac informácii

Zber novín a časopisov

Zber novín a časopisov
Oznam - Mestský úrad v Rajci, Združenie obcí Rajecká dolina a Zberné suroviny Žilina organizujú zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 29.09.2014 o 15,00 hodine na Námestí Andreja Škrábika. O Z N A M.Mestský úrad v Rajci, Združenie obcí Rajecká dolina a Zberné suroviny Žilina organizujú… viac informácii

Rajecký pivný festival 2014

Rajecký pivný festival 2014
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC A RAJECKÁ PIVÁREŇ POZÝVAJÚ VŠETKÝCH PRIAZNIVCOV PIVA NA RAJECKÝ PIVNÝ FESTIVAL, ktorý sa uskutoční od 12. - 21. septembra 2014 ZAČÍNAME V PIATOK 12.9. o 15.00 HOD. SPRIEVODNÝ PROGRAM OD 17.00 HOD. ; SMÄDU A HLADU SA NEMUSÍTE BÁŤ!   piatok   … viac informácii

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.       Zariadenie… viac informácii

Krúžky organizované Mestským kultúrnym strediskom Rajec

Krúžky organizované Mestským kultúrnym strediskom Rajec
Mestské kultúrne stredisko Rajec otvára pre všetky deti bez rozdielu veku Divadelný krúžok - Čili divadlo - môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014; pre deti a dospelých Krúžok paličkovania - jedna z najkrajších remeselných techník - môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014; cvičenie systémom Joga v dennom živote… viac informácii

Oznámenie o streľbách

Oznámenie o streľbách
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   2.9.14 Utorok   od  08:00   do  15:00 3.9.14 Streda 08:00 15:00 4.9.14 Štvrtok 08:00 15:00 5.9.14 Piatok 08:00 14:00 8.9.14 Pondelok 08:00 15:00 9.9… viac informácii

Voľby do orgánov samosprávy - 2014

Mesto Rajec OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   15. novembra 2014. Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo… viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii

Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste

  Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úrad SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa… viac informácii

Mesto

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
17.09.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
Profil verejného obstrávateľa
17.09.2014
PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov… viac informácii
Základné údaje Základné údaje
17.09.2014
  Mesto Rajec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. … viac informácii
Slobodný prístup k informáciam
17.09.2014
Slobodný prístup k informáciam na MsÚ Rajec sa riadi príslušnou legislatívou - Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.   … viac informácii

Samospráva

Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014
03.09.2014
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci. viac informácii
Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2010 - 2014
26.08.2014
Volebný obvod č. 1 Mgr. Róbert Augustín člen komisie pre školstvo, kultúru a šport,člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone… viac informácii
Dochádzka poslancov mestského zastupiteľstva
21.08.2014
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2014 Pč Meno a priezvisko, titul 20.2.2014 9.4.2014 24.4.2014 12.6… viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2014
21.08.2014
Uznesenia č. 046 - 066 schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 12. júna 2014. viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - Martin Balcer
18.09.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 12.09.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Martin Balcer,  trvale… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Veselý
18.09.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 16.09.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Miroslav Veselý,  … viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - František Slaboň
18.09.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 16.09.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi František Slaboň,  … viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Peter Skupeň
18.09.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 17.09.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Skupeň, trvale bytom… viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov.
17.09.2014
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na… viac informácii
Rozhodnutie - Stavebné povolenie "Skládka odpadov Rajec - Šuja, odvodnenie skládky PDO
09.09.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 14.07.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje o doručení rozhodnutia Slovenskou… viac informácii
Zber novín a časopisov Zber novín a časopisov
09.09.2014
Oznam - Mestský úrad v Rajci, Združenie obcí Rajecká dolina a Zberné suroviny Žilina organizujú zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 29.09… viac informácii
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba
05.09.2014
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné… viac informácii

Mestská polícia

Kontakty
22.08.2014
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste
03.07.2014
  Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úrad SR zapojila do… viac informácii
Dopravná nehoda
03.07.2014
Dopravná nehoda          Dňa 8.3.2014 v čase o 20:36 hod sa na ulici Kmeťova (pri tržnici) stala dopravná nehoda,… viac informácii
Poškodzovanie majetku Poškodzovanie majetku
03.07.2014
Poškodzovanie majetku   Dňa 21.2.2014 v čase o 19:21 hod., prijala hliadka MsP Rajec informáciu o poškodení vchodových dverí na bytovom dome… viac informácii

Kultúra

Skate krúžok Skate krúžok
16.09.2014
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC otvára pre VŠETKY DETI A MLÁDEŽ SKATE KRÚŽOK.  Ak sa aj ty chceš naučiť jazdiť na BMX-och, aby si dokázal… viac informácii
Krúžok STONOŽKA Krúžok STONOŽKA
14.09.2014
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC OTVÁRA KRÚŽOK STONOŽKA (cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov) každý UTOROK a ŠTVRTOK vždy… viac informácii
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
14.09.2014
Slovenský zväz záhradkárov – Pridomový záhradkár v Rajci v spolupráci  s Mestským kultúrnym strediskom Rajec vás pozývajú na VÝSTAVA OVOCIA,… viac informácii
Rajčan 9/2014 Rajčan 9/2014
14.09.2014
Rajčan 9/2014; súbor PDF, 9,98 MB V čísle 9/2014 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Práce na Medike finišujú – na… viac informácii

Šport

Pozvánka na futbal FK Terchová - FK Rajec Pozvánka na futbal FK Terchová - FK Rajec
17.09.2014
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie V. LIGA DOSPELÍ skupina A – SsFZ FK Terchová vs.FK Rajec nedeľa 21.9.2014 o 15:00 hod. Vedenie… viac informácii
Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
17.09.2014
MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ STRETNUTIE V. LIGA DOSPELÍ skupina A - SsFZ FK RAJEC vs. ŠK ŠTIAVNIK nedeľa 14.9.2014 o 15:30 hod.; IV. LIGA DORASTENCI skupina… viac informácii
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A
14.09.2014
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ Futbalový klub - dorastenci; Norimberg 22.8.2014         … viac informácii
13.09.2014 FK Rajec - ŠK Radoľa 5:1 13.09.2014 FK Rajec - ŠK Radoľa 5:1
14.09.2014
  Zápis o stretnutí (tu) viac informácii

Kontakty

Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
22.08.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
22.08.2014
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
POLIKLINIKA - LEKÁRNE POLIKLINIKA - LEKÁRNE
29.07.2014
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa