Úvod

Schválené všeobecne záväzné nariadenia na kalendárny rok 2015

SCHVÁLENÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA RAJEC NA KALENDÁRNY ROK 2015   Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2014 z 13.11.2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015.   Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2014 z 13.11.2014 o dani za psa na kalendárny rok 2015.   … viac informácii

Detská improliga

Detská improliga
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC  V SPOLUPRÁCI S KRAJSKÝM KULTÚRNYM STREDISKOM V ŽILINE vás pozývajú na Detskú improligu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27.11.2014 o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci viac informácii

Šachový kráľ Rajca 2014

Šachový kráľ Rajca 2014
Mestské kultúrne stredisko Rajec a Šachový klub Rajec pozývajú všetkých priaznivcov kráľovskej hry na 9. ročník šachového turnaja ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA v sobotu 29.11. o 9.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci   PRIHLÁŠKY POSIELAJTE DO 26.11.2014 (e-mail: juhlarik@centrum.sk, mobil: 0904 962 305… viac informácii

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014 v meste Rajec

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014 v meste Rajec
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcíkonaných dňa 15. novembra 2014 v meste Rajec   SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4 Počet zapísaných voličov 4986 1471 1082 1149 1284 Počet zúčastnených voličov 2701 748 617 618 718 … viac informácii

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.       Zariadenie… viac informácii

Oznámenie o streľbách

Oznámenie o streľbách
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   3.11.14 Pondelok   od  08:00   do  15:00 4.11.14 Utorok 08:00 24:00 5.11.14 Streda 08:00 15:00 7.11.14 Piatok 08:00 14:00 8.11.14 Sobota 08:00 12:00 9… viac informácii

Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu

Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu
Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“ Materská škola, Mudrochova č. 930/10 a Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51 v Rajci sa zapojili do súťaže o grant Nadácie Renáty Zmajkovičovej. Súťaž prebieha v termíne od 15.9.2014 do 30.11.2014!  Súťaž o GRANT… viac informácii

Operačný plán zimnej údržby

Operačný plán zimnej údržby
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle nariadení mesta a na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta.      … viac informácii

Materské centrum STONOŽKA

Materské centrum STONOŽKA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC Materské centrum STONOŽKA (cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov) utorok    od 9.30 hod. streda    od 9.00 hod. štvrtok   od 9.30 hod.KULTÚRNY DOM RAJEC - MALÁ KLUBOVŇA   Kontakt: 0907 815 419,… viac informácii

Skate krúžok

Skate krúžok
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC otvára pre VŠETKY DETI A MLÁDEŽ SKATE KRÚŽOK.  Ak sa aj ty chceš naučiť jazdiť na BMX-och, aby si dokázal stvárať úžasné triky a „krkolomné“ kúsky príď v utorok 30.9.2014 o 15.00 hod. na Rajecký skatepark, kde sa uskutoční prvé stretnutie záujemcov o Skate… viac informácii

Radnica - prenájom nebytových priestorov

Radnica - prenájom nebytových priestorov
    Radnica - prenájom nebytových priestorov     Mesto Rajec ponúka na dlhodobý prenájom v priestoroch Radnice, na prízemí  nebytový priestor, ktorý je možné využívať na obchodné účely. Rozmery prenajímaného priestoru sú cca 9 x 4 m.       … viac informácii

Krúžky organizované Mestským kultúrnym strediskom Rajec

Krúžky organizované Mestským kultúrnym strediskom Rajec
Mestské kultúrne stredisko Rajec otvára pre všetky deti bez rozdielu veku Divadelný krúžok - Čili divadlo - môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014; pre deti a dospelých Krúžok paličkovania - jedna z najkrajších remeselných techník - môžeš sa prihlásiť do 26.9.2014; cvičenie systémom Joga v dennom živote… viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii

Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste

  Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úrad SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa… viac informácii

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.
Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou,že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí. Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec upozorňuje predovšetkým starších občanov, že v Rajci a v blízkom okolí pôsobia podvodníci, ktorí telefonicky pod zámienkou, že vnuk alebo… viac informácii

Mesto

Dokumenty Dokumenty
24.11.2014
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2015 - 2017; Rozpočtový haronogram 2014; Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta… viac informácii
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014 v meste Rajec Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014 v meste Rajec
18.11.2014
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcíkonaných dňa 15. novembra 2014 v meste Rajec   SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA… viac informácii
Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
13.11.2014
Materská škola  -  Obrancov mieruŠkolský rok 2013/2014 Zriaďovateľ Materskej školy:   Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015… viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia - rok 2014
21.11.2014
Uznesenia č. 95 - 122 schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 13. novembra 2014. viac informácii
VZN mesta Rajec - rok 2014
20.11.2014
Schválené Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rajec a dodatky k všeobene záväzným nariadeniam viac informácii
Dochádzka poslancov mestského zastupiteľstva
19.11.2014
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2014 Pč Meno a priezvisko, titul 20.2.2014 9.4.2014 24.4.2014 12.6… viac informácii
Plán kontrolnej činnosti
18.11.2014
  Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2014 viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Poláček
24.11.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 20.11.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Vladimír Poláček,  … viac informácii
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - nákup multifunkčného zariadenia
24.11.2014
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU   1. Identifikácia… viac informácii
Pri príležitosti vianočných sviatkov MsÚ v Rajci bude poskytovať vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.
21.11.2014
Oznam Pri príležitosti nastávajúcich vianočných sviatkov sociálno-zdravotná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci, spolu s primátorom… viac informácii
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu
21.11.2014
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/2349/2014;  dňa 7.10.2014   Oznámenie o… viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
21.11.2014
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba
13.11.2014
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné… viac informácii
Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov.
24.10.2014
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na… viac informácii

Kultúra

Snow Film Fest 2014 Snow Film Fest 2014
24.11.2014
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC VÁS POZÝVA NA FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÝCH ŠPORTOV SNOW FILM FEST 2014 piatok 21.11.2014 o 18.00 hod. VEĽKÁ ZASADAČKA… viac informácii
Detská improliga Detská improliga
18.11.2014
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC  V SPOLUPRÁCI S KRAJSKÝM KULTÚRNYM STREDISKOM V ŽILINE vás pozývajú na Detskú improligu, ktorá sa uskutoční… viac informácii
Šachový kráľ Rajca 2014 Šachový kráľ Rajca 2014
18.11.2014
Mestské kultúrne stredisko Rajec a Šachový klub Rajec pozývajú všetkých priaznivcov kráľovskej hry na 9. ročník šachového turnaja ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA… viac informácii
Get Fun Tour Milana Lieskovského Get Fun Tour Milana Lieskovského
18.11.2014
MESTO RAJEC & MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC & FUN RADIO vás pozývajú na Milan Lieskovský GET FUN TOUR, ktorý sa uskutoční v sobotu 15.11… viac informácii

RAJČAN

Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
24.11.2014
č. 11/2014 AKTUALITY Z MESTA   Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mesta   Na námestí nám pribudol nový pamätník,ktorý je… viac informácii
Nový pop singel z Rajeckej doliny
24.11.2014
č. 11/2014 NOVÝ POP SINGEL „CHCEM ŤA NÁJSŤ“ Z RAJECKEJ DOLINY Prvý singel od Martiny Žovincovej z Rajeckej Lesnej je už na svete. … viac informácii
Rajčan - November - 2014 Rajčan - November - 2014
23.11.2014
  MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI NOVEMBER / 2014 V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE: • Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu … viac informácii
Rajecká tenisová sezóna
23.11.2014
č. 11/2014 RAJECKÁ TENISOVÁ SEZÓNA   S príchodom prvých mrazov skončila ďalšia tenisová sezóna. Pre tenisový klub v Rajci (TK Rajec)… viac informácii

Šport

Odkazy na športové stránky Odkazy na športové stránky
18.11.2014
  Odkazy na športové stránky  Oblastný futbalový zväz Žilina Stredoslovenský futbalový zväz, Banská Bystrica … viac informácii
Víkend vo futbale Víkend vo futbale
29.10.2014
Víkend vo futbale - Majstrovské futbalové stretnutie V. LIGA DOSPELÍ skupina A – SsFZ FK RAJEC vs.ŠK ČIERNE 3:2; IV. LIGA DORASTENCI skupina A - SsFZ… viac informácii
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A
27.10.2014
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ Futbalový klub - dorastenci; Norimberg 22.8.2014         … viac informácii
FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ
27.10.2014
FK RAJEC - V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK Rajec; 28.08.2014                    … viac informácii

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
18.11.2014
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
22.08.2014
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa