Úvod

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť
KVAPKA KRVI DARUJ KRV - DARUJ ŽIVOT - DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec a Mestským kultúrnym strediskom Rajec pozývajú všetkých darcov a prvodarcov na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci 24.4.2014 od 8… viac informácii

RAJECKÝ KRÁSAVEC

RAJECKÝ KRÁSAVEC
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Kynologický klub Rajec organizujú prvú výstavu krížencov a psíkov bez PP pod názvom  R A J E C K Ý   K R Á S A V E C Sobota 23. august 2014   Program:   9:00 - 10:00 Registrácia        … viac informácii

Pozvánka na futbal

Pozvánka na futbal
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie V. LIGA DOSPELÍ skupina A – SsFZ OŠK Rudina vs.FK Rajec nedeľa 24.82014 o 16:00 hod. Vedenie FK Rajec pre fanúšikov, ktorí by chceli povzbudiť rajeckých futbalistov zabezpečilo autobusovú dopravu. Priaznivci môžu využiť dopravu na zápas za… viac informácii

Voľby do orgánov samosprávy - 2014

Mesto Rajec OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   15. novembra 2014. Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo… viac informácii

Spomienková slávnosť SNP

Spomienková slávnosť SNP
MESTO RAJEC, MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV V RAJCI VÁS POZÝVAJÚ NA SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ pri príležitosti 70. výročia SNP, ktorá sa uskutoční 28. AUGUSTA 2014 (štvrtok) o 15.00 hod. na NÁMESTÍ SNP V RAJCI. PIETNA SPOMIENKA A… viac informácii

Koncert filmovej hudby

Koncert filmovej hudby
AdHoc Orchestra v spolupráci s Mestským kultúrny strediskom Rajecvás srdečne pozýva na KONCERT FILMOVEJ HUDBY, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2014 o 17.00 hod. na Námestí SNP v RajciProgram: Narnia. Vtedy na západe. Armageddon. Madagaskar. Piráti z KaribikuV prípade nepriaznivého počasia sa bude… viac informácii

Rajecké kultúrne leto 2014

Rajecké kultúrne leto 2014
Mestské kultúrne stredisko Rajec a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina vás pozývajú na RAJECKÉ KULTÚRNE LETO 2014 / Námestie SNP     5.7. sobota 6. RAJROCKFEST / 20.00 hod. (futbalový štadión) 13.7. nedeľa COUNTRY NEDEĽA  / 18.00 hod.      … viac informácii

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.       Zariadenie… viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec   1. v y h l a s u j e v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov štvrtok 25. septembra 2014 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec (ďalej aj hlavný kontrolór), ktoré sa… viac informácii

Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste

  Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úrad SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.   Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od… viac informácii

Radnica - prenájom nebytových priestorov

Radnica - prenájom nebytových priestorov
    Radnica - prenájom nebytových priestorov     Mesto Rajec ponúka na dlhodobý prenájom v priestoroch Radnice, na prízemí  nebytový priestor, ktorý je možné využívať na obchodné účely. Rozmery prenajímaného priestoru sú cca 9 x 4 m.       … viac informácii

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.
Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou,že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí. Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec upozorňuje predovšetkým starších občanov, že v Rajci a v blízkom okolí pôsobia podvodníci, ktorí telefonicky pod zámienkou, že vnuk alebo… viac informácii

Mesto

Rozpočtové opatrenia - 2014
22.08.2014
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 bol schválený uznesením MZ č.123/2013 dňa 12.12.2013. Rozpočet bol plánovaný a schválený … viac informácii
Voľby do orgánov samosprávy - 2014
21.08.2014
Mesto Rajec OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   15. novembra 2014. … viac informácii
Zverejnenie počtu obyvateľov
21.08.2014
  Zverejnenie počtu obyvateľov k voľbám do orgánov samosprávy obce dňa 15.11.2014 V zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o… viac informácii

Samospráva

Dochádzka poslancov mestského zastupiteľstva
21.08.2014
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2014 Pč Meno a priezvisko, titul 20.2.2014 9.4.2014 24.4.2014 12.6… viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2014
21.08.2014
Uznesenia č. 046 - 066 schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 12. júna 2014. viac informácii
Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2010 - 2014
21.08.2014
Volebný obvod č. 1 Mgr. Róbert Augustín člen komisie pre školstvo, kultúru a šport,člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone… viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.
15.08.2014
Pozvánka - 14.8.2014  Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - Libor Piala
22.08.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 18.08.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Libor Piala,  trvale… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Martina Balcerová
22.08.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 18.08.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Martina Balcerová,  … viac informácii
KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť
22.08.2014
KVAPKA KRVI DARUJ KRV - DARUJ ŽIVOT - DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec a Mestským kultúrnym… viac informácii
Organizačný poriadok Mestského úradu v Rajci
21.08.2014
ORGANIZAČNÝ PORIADOKMestského úradu v Rajci Primátor mesta v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
22.08.2014
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
18.08.2014
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné… viac informácii
Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
18.08.2014
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia… viac informácii
Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
06.08.2014
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii

Mestská polícia

Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste
03.07.2014
  Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úrad SR zapojila do… viac informácii
Dopravná nehoda
03.07.2014
Dopravná nehoda          Dňa 8.3.2014 v čase o 20:36 hod sa na ulici Kmeťova (pri tržnici) stala dopravná nehoda,… viac informácii
Poškodzovanie majetku Poškodzovanie majetku
03.07.2014
Poškodzovanie majetku   Dňa 21.2.2014 v čase o 19:21 hod., prijala hliadka MsP Rajec informáciu o poškodení vchodových dverí na bytovom dome… viac informácii
Výdaj parkovacích kariet pre rok 2014. Výdaj parkovacích kariet pre rok 2014.
08.02.2014
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2014.     Dňom 2.1.2014 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv.… viac informácii

Kultúra

RAJECKÝ KRÁSAVEC RAJECKÝ KRÁSAVEC
21.08.2014
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Kynologický klub Rajec organizujú prvú výstavu krížencov a psíkov bez PP pod názvom  R A J E C K… viac informácii
Spomienková slávnosť SNP Spomienková slávnosť SNP
20.08.2014
MESTO RAJEC, MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV V RAJCI VÁS POZÝVAJÚ NA… viac informácii
Koncert filmovej hudby Koncert filmovej hudby
20.08.2014
AdHoc Orchestra v spolupráci s Mestským kultúrny strediskom Rajecvás srdečne pozýva na KONCERT FILMOVEJ HUDBY, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2014 o… viac informácii
Antika a renesancia - výstava obrazov Antika a renesancia - výstava obrazov
20.08.2014
  MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU OBRAZOV ANTIKA A RENESANCIA, ktorá sa uskutoční 19.8. - 29.9.2014 VÝSTAVNÁ SIEŇ… viac informácii

Šport

Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
21.08.2014
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie V. LIGA DOSPELÍ skupina A – SsFZ OŠK Rudina vs.FK Rajec nedeľa 24.82014 o 16:00 hod. Vedenie FK… viac informácii
Víkend vo futbale   FK Rajec - ŠK Cementáreň L. Lúčka 3:1 Víkend vo futbale FK Rajec - ŠK Cementáreň L. Lúčka 3:1
20.08.2014
Víkend vo futbale: Majstrovské futbalové stretnutie V. liga Dospelí skupina A - SsFZ FK Rajec – ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 3:1; Majstrovské… viac informácii
FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ
18.08.2014
FK RAJEC - V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK Rajec; 30.03.2014                    … viac informácii
17.08.2014 FK Rajec - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 3:1 17.08.2014 FK Rajec - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 3:1
18.08.2014
  Zápis o stretnutí ...viac informácií tu viac informácii

Kontakty

POLIKLINIKA - LEKÁRNE POLIKLINIKA - LEKÁRNE
29.07.2014
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
Civilná ochrana Civilná ochrana
16.07.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
15.07.2014
MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
15.07.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa