Úvod

Víkend vo futbale

Víkend vo futbale
Víkend vo futbale: FK Rajec pozýva fanúšikov futbalu na majstrovské stretnutia: FK Rajec – TJ Jednota Bánová (V. liga sk. A-SsFZ) v nedeľu 29.5. o 17:00 hod.; Dorastenci FK Rajec – OŠK Nededza (IV. liga sk. A-SsFZ ) v nedeľu 29.5. o 14:30 hod.;        viac informácií … viac informácii

Okolo Slovenska - 2016

Okolo Slovenska - 2016
Okolo Slovenska 2016   Jubilejný 60. ročník odštartuje v utorok 7. júna v historickom centre Banskej Bystrice, kde sa vo večerných hodinách uskutoční prológ na 1,1-kilometrovej trati. V metropole stredného Slovenska bude štart aj cieľ úvodnej etapy (136,8 km), cyklisti prekonajú tri okruhy v… viac informácii

Škrábikov Rajec 2016

Škrábikov Rajec 2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajec organizuje XVII. ročník súťažnej prehliadky v prednese duchovnej poézie a prózy ŠKRÁBIKOV RAJEC, ktorý sa uskutoční v utorok 24.5.2015 od 8.00 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci viac informácii

U nás v Kocúrkove - divadelné predstavenie

U nás v Kocúrkove - divadelné predstavenie
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na divadelné predstavenie Otfried Preussler: U NÁS V KOCÚRKOVE  (v podaní Čili divadla pri Metskom kultúrnom stredisku Rajec), ktoré sa uskutoční v stredu 18.5.2016 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   Vstupné… viac informácii

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber elektroodpadu z domácnostía odpadov z domácností s obsahom škodlivín na deň 27.05.2016.  - elektrických a elektronických zariadení - chladničky,… viac informácii

Pozvánka - Oznámenie o predložení správy - žiadosť o predloženie pripomienok pre lesný celok Rajecko.

DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA OKRESNÉHO ÚRADU ŽILINA umiestnená na úradnej tabuli Mestského úradu Rajec. Obsah: Pozvánka a oznámenie č. OÚ-ZA-OOP4-2016/021148/SCH zo dňa 29.4.2016 na prejedanie správy o doterajšom hospodárení pre lesný celok Rajecko. Písomnosť je prístupná aj na www.minv.sk v… viac informácii

Oznámenie o o začatí konania o zmene/určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania

DOPRAVNÝ ÚRAD   číslo spisu 7780/2016/ROP-004-OP-O/10579 Bratislava, 15.04.2016   Oznámenie o o začatí konania o zmene/určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 a § 41 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku … viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Oznámenie o streľbách 05/2016

Oznámenie o streľbách 05/2016
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:     02.05.2016 od 08:00 do 15:00 04.05.2016 08:00 15:00 05.05.2016 08:00 24:00 10.05.2016 08:00 24:00 11.05.2016 08:00 24:00 12.05.2016 08:00 15:00 16.05.2016 08:00… viac informácii

Voľné pracovné miesto - učiteľky materskej školy

Mesto Rajec príjme do pracovného pomeru   učiteľky materskej školy   Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Nástup: september 2016. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  treba doručiť najneskôr do 30.5.2016 do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2… viac informácii

Odovzdanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Odovzdanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.03.2016 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.       Zariadenie… viac informácii

Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA pozemkový a lesný odbor Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina     Vec: Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie.   Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku… viac informácii

STONOŽKA - materské centrum

STONOŽKA - materské centrum
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva do materského centra STONOŽKA - cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov. Kultúrny dom - malá klubovňa: každý utorok od 9.00 hod., stredu od 9.00 hod. a štvrtok od 9.00 hod.   (Deti sú rozdelené do skupín podľa… viac informácii

Mesto

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2015 Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2015
25.05.2016
Dokumenty: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2015; Monitorvacia správa k 30… viac informácii
Gombíčky - jar 2015/2016 Gombíčky - jar 2015/2016
20.05.2016
V novom čísle si prečítate:  Nezvyčajné stretnutie; Hurá, je tu KARNEVAL; Hudobné divadlo – FAŠIANGY, TURÍCE; Úspešná výtvarná súťaž -… viac informácii
Rada školy - dokumenty
18.05.2016
Rada školy - dokumenty viac informácii
Zápis detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
01.05.2016
Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne… viac informácii

Samospráva

Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2016
19.05.2016
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2016 viac informácii
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018
18.05.2016
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018 Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva … viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2016
18.05.2016
Uznesenia č. 001-002 schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 14. januára 2016 Rokovací poriadok Mestského… viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 5. mája 2016
09.05.2016
PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 02. mája 2016   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii

Mestský úrad

Úprava stránkových na matrike
27.05.2016
  Matričný úrad Rajec oznamuje všetkým občanom a klientom,   že v dňoch 25. a 26. 5. 2016 z dôvodu školenia bude matrika pre verejnosť… viac informácii
Verejná vyhláška Stavebné povolenie
24.05.2016
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j. 01/1229/2016/ST/26-Ďu dňa 23.5.2016   V… viac informácii
Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - Aktualizácia pre obdobie 2015 - 2020" - Verejná vyhláška
23.05.2016
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R.… viac informácii
Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie t'ažby dolomitu na lokalite Šuja Vidošová - verejná vyhláška
23.05.2016
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia odbor environmentálneho posudzovania … viac informácii

Mestská polícia

Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii
Našiel sa pes Našiel sa pes
28.03.2016
 NAŠIEL SA PES         Našiel sa mladý pes – fenka labradora, zlatý retriver.   Majiteľ psa, nech sa… viac informácii
Kontakty
15.03.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac január 2016 Z udalostí MsP za mesiac január 2016
11.03.2016
Z udalostí MsP za mesiac január 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE POŽIARU Dňa 14.1.2016 v čase o 15.01 hod. bol hliadke Mestskej polície Rajec na… viac informácii

Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
18.05.2016
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
28.04.2016
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia… viac informácii
Zber nadrozmerných odpadov Zber nadrozmerných odpadov
28.04.2016
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: … viac informácii
Deň Zeme - 2016 Deň Zeme - 2016
24.04.2016
Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s rajeckými školami: ZŠ na Lipovej ul. v Rajci, Katolíckou spojenou školou Rajec,… viac informácii

Kultúra

Ženský zákon - repríza divadelného predstavenia Ženský zákon - repríza divadelného predstavenia
20.05.2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na reprízu divadelného predstavenia: Jozef Gregor Tajovský - ŽENSKÝ ZÁKON v podaní… viac informácii
Škrábikov Rajec 2016 Škrábikov Rajec 2016
20.05.2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajec organizuje XVII. ročník súťažnej prehliadky v prednese duchovnej poézie a prózy ŠKRÁBIKOV RAJEC, ktorý sa… viac informácii
U nás v Kocúrkove - divadelné predstavenie U nás v Kocúrkove - divadelné predstavenie
20.05.2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na divadelné predstavenie Otfried Preussler: U NÁS V KOCÚRKOVE  (v podaní Čili divadla pri… viac informácii
Výstava prác žiakov ZŠ na Lipovej ulici v Rajci (5.5.-30.5.2016) Výstava prác žiakov ZŠ na Lipovej ulici v Rajci (5.5.-30.5.2016)
20.05.2016
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na výstavu Základnej školy na Lipovej ulici: Výstava prác žiakov 4. ročníka na hodinách výtvarnej… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 5/2016 Rajčan 5/2016
11.05.2016
RAJČAN 5/2016; súbor PDF; 5,22 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: MŠ Mudrochova sa už rekonštruuje… viac informácii
Rajčan 4/2016 Rajčan 4/2016
11.05.2016
RAJČAN 4/2016;  súbor PDF, 6,14 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Pribudnú ďalšie parkovacie… viac informácii
Rajčan 3/2016 Rajčan 3/2016
11.03.2016
 RAJČAN 3/2016; súbor PDF; 8,60 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Máme nové verejné… viac informácii
Rajčan 2/2016 Rajčan 2/2016
12.02.2016
 RAJČAN 2/2016; súbor PDF; 7,77 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Začína sa s výstavbou… viac informácii

Šport

25.05.2016 FK Rajec - ŠK Belá; starší žiaci 25.05.2016 FK Rajec - ŠK Belá; starší žiaci
26.05.2016
25.05.2016 FK Rajec - ŠK Belá; starší žiaci FK RAJEC - ŽIACI  II. liga Sever SsFZ (pozn. kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší)  … viac informácii
FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ
26.05.2016
FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK Rajec - starší žiaci; 25.5.2016          … viac informácii
Víkend vo futbale Víkend vo futbale
24.05.2016
Víkend vo futbale: FK Rajec pozýva fanúšikov futbalu na majstrovské stretnutia: FK Rajec – TJ Jednota Bánová (V. liga sk. A-SsFZ) v nedeľu 29.5. o 17… viac informácii
22.5.2016 FK Strečno - FK Rajec 0:2 22.5.2016 FK Strečno - FK Rajec 0:2
24.05.2016
22.5.2016 FK Strečno - FK Rajec 0:2 viac informácii

Fotogaléria

Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii
Rajec - letecké snímky Rajec - letecké snímky
23.09.2015
Rajec - letecké snímky viac informácii
Deň Zeme Deň Zeme
23.09.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami každoročne organizujú … viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
30.03.2016
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
30.03.2016
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
30.03.2016
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
30.03.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa