Úvod

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 5. mája 2016

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 02. mája 2016   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 5. mája 2016 o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť - ZMENA TERMÍNU 20.5.2016

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť - ZMENA TERMÍNU 20.5.2016
KVAPKA KRVI DARUJ KRV - DARUJ ŽIVOT - DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec a Mestským kultúrnym strediskom Rajec pozývajú všetkých darcov a prvodarcov na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci 20.5.2016 od 8… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Oznámenie o streľbách 05/2016

Oznámenie o streľbách 05/2016
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:     02.05.2016 od 08:00 do 15:00 04.05.2016 08:00 15:00 05.05.2016 08:00 24:00 10.05.2016 08:00 24:00 11.05.2016 08:00 24:00 12.05.2016 08:00 15:00 16.05.2016 08:00… viac informácii

Voľné pracovné miesto - učiteľky materskej školy

Mesto Rajec príjme do pracovného pomeru   učiteľky materskej školy   Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Nástup: september 2016. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  treba doručiť najneskôr do 30.5.2016 do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2… viac informácii

Škrábikov Rajec 2016

Škrábikov Rajec 2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajec organizuje XVII. ročník súťažnej prehliadky v prednese duchovnej poézie a prózy ŠKRÁBIKOV RAJEC, ktorý sa uskutoční v utorok 24.5.2015 od 8.00 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci viac informácii

Rajecký Deň Zeme 2016

Rajecký Deň Zeme 2016
Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s rajeckými školami: ZŠ na Lipovej ul. v Rajci, Katolíckou spojenou školou Rajec, Gymnázium na Javorovej ul. v Rajci organizujú RAJECKÝ DEŇ ZEME 2016, ktorý sa uskutoční v piatok 22.4. od 8.00 hod. - čistenie okolia mesta - výstavy -… viac informácii

Divadelné predstavenie: ŠKRIATOK

Divadelné predstavenie: ŠKRIATOK
  Ochotnícke divadlo SENIORIK z Konskej v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Rajecvás pozývajúna divadelné predstavenie Ferko Urbánek: ŠKRIATOK, ktoré sa uskutoční v nedeľu 17.4.2016 o 16 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.Vstupné dobrovoľné!   Divadelná hra rozpráva o živote na… viac informácii

Gombíčky - jar 2015/2016

Gombíčky - jar 2015/2016
V novom čísle si prečítate:  Nezvyčajné stretnutie; Hurá, je tu KARNEVAL; Hudobné divadlo – FAŠIANGY, TURÍCE; Úspešná výtvarná súťaž - „VESMÍR OČAMI DETÍ“; Divadlo - MIŠKO NA HOJDA ČKE; Ako k nám zavítal Janko Polienko; Veľkonočné tvorivé dielne; Ako sme navštívili základnú školu; Ako sme… viac informácii

Odovzdanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Odovzdanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.03.2016 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.       Zariadenie… viac informácii

Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA pozemkový a lesný odbor Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina     Vec: Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie.   Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku… viac informácii

STONOŽKA - materské centrum

STONOŽKA - materské centrum
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva do materského centra STONOŽKA - cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov. Kultúrny dom - malá klubovňa: každý utorok od 9.00 hod., stredu od 9.00 hod. a štvrtok od 9.00 hod.   (Deti sú rozdelené do skupín podľa… viac informácii

Mesto

Zápis detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
01.05.2016
Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne… viac informácii
Zápis detí do Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
01.05.2016
Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.
28.04.2016
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
28.04.2016
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete… viac informácii

Samospráva

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 5. mája 2016
02.05.2016
PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 02. mája 2016   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii
Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-12.04.2016
28.04.2016
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky… viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 28. apríla 2016
28.04.2016
PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 25. apríla 2016   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v … viac informácii
MsZ - Komisie
27.04.2016
Komisie§ 14 - Štatút mesta Rajec   Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a… viac informácii

Mestský úrad

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť - ZMENA TERMÍNU 20.5.2016 KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť - ZMENA TERMÍNU 20.5.2016
02.05.2016
KVAPKA KRVI DARUJ KRV - DARUJ ŽIVOT - DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec a Mestským kultúrnym… viac informácii
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ Rajec
01.05.2016
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a… viac informácii
Karpatské preteky kuriérov (29.4. - 3.5. 2016) Karpatské preteky kuriérov (29.4. - 3.5. 2016)
01.05.2016
  Pozývame všetkých priaznivcov cyklistiky na Karpatské preteky kuriérov. CK EPIC Dohňany je opäť spoluorganizátorom najprestížnejších… viac informácii
Oznámenie o streľbách Oznámenie o streľbách
28.04.2016
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:     1.4.2016 od 8:00 do 14… viac informácii

Mestská polícia

Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii
Našiel sa pes Našiel sa pes
28.03.2016
 NAŠIEL SA PES         Našiel sa mladý pes – fenka labradora, zlatý retriver.   Majiteľ psa, nech sa… viac informácii
Kontakty
15.03.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac január 2016 Z udalostí MsP za mesiac január 2016
11.03.2016
Z udalostí MsP za mesiac január 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE POŽIARU Dňa 14.1.2016 v čase o 15.01 hod. bol hliadke Mestskej polície Rajec na… viac informácii

Životné prostredie

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
28.04.2016
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia… viac informácii
Zber nadrozmerných odpadov Zber nadrozmerných odpadov
28.04.2016
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: … viac informácii
Deň Zeme - 2016 Deň Zeme - 2016
24.04.2016
Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s rajeckými školami: ZŠ na Lipovej ul. v Rajci, Katolíckou spojenou školou Rajec,… viac informácii
Všeobecne záväzne nariadenia; Tlačivá odd. Výstavby a Životného prostredia
11.04.2016
  Územný plán mesta Rajec a Urabanistické štúdie ...viac informácií.   VZN Mesta Rajec o podmienkach podnikania na území Mesta Rajec… viac informácii

Kultúra

Škrábikov Rajec 2016 Škrábikov Rajec 2016
28.04.2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajec organizuje XVII. ročník súťažnej prehliadky v prednese duchovnej poézie a prózy ŠKRÁBIKOV RAJEC, ktorý sa… viac informácii
JOGA v dennom živote - krúžok JOGA v dennom živote - krúžok
28.04.2016
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC otvára pre všetkých bez rozdielu veku krúžok  JOGA (cvičenie systémom Joga v dennom živote) začíname 8.… viac informácii
Výstava - Výber z tvorby E. Bebčákovej (16.2.-21.3.2016) Výstava - Výber z tvorby E. Bebčákovej (16.2.-21.3.2016)
28.04.2016
  MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJECA ATELIÉR EB-ART vás pozývajúna výstavu obrazov Mgr. Evy BebčákovejVÝBER Z TVORBY, ktorá sa uskutoční 16.2. … viac informácii
Expedičná kamera 2016 v Rajci Expedičná kamera 2016 v Rajci
28.04.2016
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na filmový festival EXPEDIČNÁ KAMERA 2016, ktorý sa uskutoční v stredu 23.3.2016 o 18.00… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 4/2016 Rajčan 4/2016
11.04.2016
RAJČAN 4/2016;  súbor PDF, 6,14 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Pribudnú ďalšie parkovacie… viac informácii
Rajčan 3/2016 Rajčan 3/2016
11.03.2016
 RAJČAN 3/2016; súbor PDF; 8,60 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Máme nové verejné… viac informácii
Rajčan 2/2016 Rajčan 2/2016
12.02.2016
 RAJČAN 2/2016; súbor PDF; 7,77 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Začína sa s výstavbou… viac informácii
Rajčan 1/2016 Rajčan 1/2016
11.01.2016
RAJČAN 1/2016; súbor PDF; 6,52 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Mierne sa zvýšili miestne dane a… viac informácii

Šport

17.04.2017 FK Rajec - Šk Belá 0:1 17.04.2017 FK Rajec - Šk Belá 0:1
21.04.2016
17.04.2017 FK Rajec - Šk Belá 0:1 viac informácii
17.04.2016 FK Rajec - ŠK Belá 2:1 17.04.2016 FK Rajec - ŠK Belá 2:1
21.04.2016
Sedemnáste kolo V.ligy skupiny A postavilo proti sebe celky Rajca a Belej. Domáci Rajec sa pred zápasom nachádzal na 4.mieste tabuľky o bod pred… viac informácii

Fotogaléria

Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii
Rajec - letecké snímky Rajec - letecké snímky
23.09.2015
Rajec - letecké snímky viac informácii
Deň Zeme Deň Zeme
23.09.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami každoročne organizujú … viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
30.03.2016
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
30.03.2016
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
30.03.2016
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
30.03.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa