Úvod

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane.
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu v tejto možnosti ako pomôcť škole, ktorú… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu v tejto možnosti ako pomôcť škole, ktorú… viac informácii

Oznámenie o streľbách

Oznámenie o streľbách
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:    2.3.15 Pondelok 08:00 15:00  4.3.15 Streda 08:00 15:00  5.3.15 Štvrtok 08:00 24:00  6.3.15 Piatok 08:00 14:00           9.3… viac informácii

Tri Tvorivé Tvory

Tri Tvorivé Tvory
Mestské kultúrne stredisko Rajec uvádza TRI TVORIVÉ TVORY – TTT Kultúrny dom Rajec, sobota 28. marec, 19.00 hod.Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne stredisko Rajec: 4,00 €. Na mieste: 6,00 € viac informácii

Expedičná kamera 2015

Expedičná kamera 2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na filmový festival Expedičná kamera 2015, ktorý sa uskutoční v piatok 20.3.2015 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v RajciVstupné: 1,00 eurČakajú na vás expedície, cestovanie, divočina, dobrodružstvá, odvaha. viac informácii

SMRŤ V RUŽOVOM - divadelné predstavenie

SMRŤ V RUŽOVOM - divadelné predstavenie
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na divadelné predstavenie s piesňami na motívy života Edith PiafĽubomír Feldek: SMRŤ V RUŽOVOM (v hlavnej úlohe Jelena Horváthová-Tichavská),ktoré sa uskutoční v sobotu 14.3.2015 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci   Cena vstupenky: 5,00 eur … viac informácii

Zápis detí do Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec

Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2015/2016. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, OBRANCOV MIERU č. 400/51, RAJEC   MIESTO VYDÁVANIA… viac informácii

Zápis detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2015/2016. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY,MUDROCHOVA 930/10, RAJEC MIESTO VYDÁVANIA ŽIADOSTI: - Materská škola… viac informácii

Materské centrum STONOŽKA

Materské centrum STONOŽKA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC Materské centrum STONOŽKA cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov utorok  od 9.30hod. streda   od 9.00 hod. štvrtok  od 9.30 hod.KULTÚRNY DOM RAJEC - MALÁ KLUBOVŇA   Kontakt: 0907 815 419, katarinabiela856… viac informácii

Operačný plán zimnej údržby

Operačný plán zimnej údržby
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle nariadení mesta a na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta.      … viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.
Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou,že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí. Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec upozorňuje predovšetkým starších občanov, že v Rajci a v blízkom okolí pôsobia podvodníci, ktorí telefonicky pod zámienkou, že vnuk alebo… viac informácii

Mesto

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.
02.03.2015
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
02.03.2015
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete… viac informácii
Zápis detí do Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
22.02.2015
Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne… viac informácii
Zápis detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
22.02.2015
Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne… viac informácii

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva
27.02.2015
Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa… viac informácii
VZN mesta Rajec - rok 2014
23.02.2015
Schválené Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rajec a dodatky k všeobene záväzným nariadeniam viac informácii
MsZ - Mestská rada
11.02.2015
  Mestská rada§ 13 - Štatút mesta Rajec Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí… viac informácii
MsZ - Uznesenia
11.02.2015
Uznesenia č. 001-002 schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15. januára 2015 Rokovací poriadok Mestského… viac informácii

Mestský úrad

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
02.03.2015
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991… viac informácii
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
02.03.2015
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991… viac informácii
Oznámenie o streľbách Oznámenie o streľbách
02.03.2015
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:    2.3.15 Pondelok 08:00 15… viac informácii
Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Mária Rybárová
28.02.2015
M E S T O   R A J E C Mestský úrad, správne oddelenie Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu… viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
22.02.2015
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Informácie o možnosti separovaného zberu v meste Rajec
16.02.2015
TRIEDENIE ODPADU Triedenie (separovanie) odpadu na území mesta Rajec vykonávame viacerými spôsobmi: Vrecový systém zberu (vrecia) je zavedený v… viac informácii
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2015 v meste Rajec
16.02.2015
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2015 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO… viac informácii
Všeobecne záväzne nariadenia; Tlačivá odd. Výstavby a Životného prostredia
16.02.2015
Územný plán mesta Rajec a Urabanistické štúdie ...viac informácií.   VZN Mesta Rajec o podmienkach podnikania na území Mesta Rajec .… viac informácii

Kultúra

Tri Tvorivé Tvory Tri Tvorivé Tvory
02.03.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec uvádza TRI TVORIVÉ TVORY – TTT Kultúrny dom Rajec, sobota 28. marec, 19.00 hod.Predpredaj vstupeniek: Mestské… viac informácii
Expedičná kamera 2015 Expedičná kamera 2015
02.03.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na filmový festival Expedičná kamera 2015, ktorý sa uskutoční v piatok 20.3.2015 o 18.00 hod. vo veľkej… viac informácii
SMRŤ V RUŽOVOM - divadelné predstavenie SMRŤ V RUŽOVOM - divadelné predstavenie
23.02.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na divadelné predstavenie s piesňami na motívy života Edith PiafĽubomír Feldek: SMRŤ V RUŽOVOM (v… viac informácii
Tvorivé dielne: Cez prázdniny sa nenudím Tvorivé dielne: Cez prázdniny sa nenudím
23.02.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec pozýva všetky deti na tvorivé dielneCez prázdniny sa nenudímstreda 18.2.2015 - Čo dokáže drôtik s korálikmi… viac informácii

RAJČAN

Lyžiarsky a snowboardový kurz na Donovaloch Lyžiarsky a snowboardový kurz na Donovaloch
02.03.2015
č. 2/2015 LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ KURZ NA DONOVALOCH Všetci sme sa veľmi tešili, že po vianočných prázdninách pôjdeme na lyžiarsky výcvik.… viac informácii
Rajčan - Február 2015 Rajčan - Február 2015
02.03.2015
    MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI FEBRUÁR / 2015 V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE: • Aktuálne informácie z mesta a mestského… viac informácii
Bežecké zvesti Maratón klubu Rajec
02.03.2015
č. 2/2015 BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC Nová sezóna, nové ciele a nové výzvy – takto namotivovaní sme mnohí začali rok 2015 a pustili… viac informácii
BARSA prvoligová !
02.03.2015
č. 2/2015 BARSA PRVOLIGOVÁ!   Po dlhšej odmlke prinášame informácie z kuchyne rajeckého futsalu (malého futbalu). V letnom období sa… viac informácii

Šport

25.10.2014 FK Rajec - OFK Teplička nad Váhom - starší žiaci 25.10.2014 FK Rajec - OFK Teplička nad Váhom - starší žiaci
11.02.2015
25.10.2014 FK Rajec - OFK Teplička nad Váhom - starší žiaci viac informácii
25.10.2014 FK Rajec - OFK Teplička nad Váhom - mladší žiaci 25.10.2014 FK Rajec - OFK Teplička nad Váhom - mladší žiaci
11.02.2015
25.10.2014 FK Rajec - OFK Teplička nad Váhom - mladší žiaci viac informácii
27.09.2014 FK Rajec - MŠK Kysucké Nové Mesto (A) - starší žiaci 27.09.2014 FK Rajec - MŠK Kysucké Nové Mesto (A) - starší žiaci
10.02.2015
27.09.2014 FK Rajec - MŠK Kysucké Nové Mesto (A) - starší žiaci viac informácii
27.09.2014 FK Rajec - MŠK Kysucké Nové Mesto (A) - mladší žiaci 27.09.2014 FK Rajec - MŠK Kysucké Nové Mesto (A) - mladší žiaci
10.02.2015
27.09.2014 FK Rajec - MŠK Kysucké Nové Mesto (A) - mladší žiaci viac informácii

Kontakty

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
26.02.2015
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
18.11.2014
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa