Úvod

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Žilina Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-201 8/0065-002/Ros Vybavuje: Ing. Rosincová, 041 -7335678 V Žiline 16.01.2018   Verejná… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začati stavebného konania - Obec Kamenná Poruba

Obec Kamenná Poruba Stavebný úrad Hlavná 136/159,013 14 Kamenná Poruba   číslo: O 0075/00016/2018/W V Rajeckých Tepliciach dňa 17.01.2018 Vybavuje: Ivana Szmeková č. tel. 0411 507 04 12; ivana.szmekova@rajecke-teplice.sk   Vec: Oznámenie o začati stavebného konania.  … viac informácii

XIX. Rajecký mestský ples

XIX. Rajecký mestský ples
    Mesto Rajec vás srdečne pozýva na XIX. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 27.1.2018 o 19.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Rajci   Do tanca hrá hudobná skupina ABC DANCE   Predpredaj vstupeniek: Mestská knižnica Rajec, pondelok - piatok 8.00 - 17.00 hod. … viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 13.2.2018 - 1. mája - Moyzesova - Obrancov mieru - Sama Chalupku

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 13.2.2018 - 1. mája - Moyzesova - Obrancov mieru - Sama Chalupku
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      13.2.2018 od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 8.2.2018 - 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Nám.SNP - Sládkovičova - Záhradnicka

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 8.2.2018 - 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Nám.SNP - Sládkovičova - Záhradnicka
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      8.2.2018 od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu

MVM, s.r.o. Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina   Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu   Dátum: 12.01.2018   Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky -Distribúcie, a.s. (ďalej SSE-D) na 22kV vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme… viac informácii

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec č.j.01/3445/2017/ST/01-Ďu dňa 15.1.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE   Žiadateľ : Ing. Viliam Čech K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov IČO : 34347470   Podal dňa 13.12.2017 žiadosť o… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 18. januára 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 15. januára 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2018 o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2018

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2018
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2018.     Dňom 3.1.2018 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích kariet“ na rok 2018. Výdaj bude vykonávaný v pracovných dňoch v mesiaci január v čase od 08:00 – 15:00 hod. na útvare MsP 2 poschodie č.… viac informácii

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru, Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   v y h l… viac informácii

Oznámenie o strelbách - január/2018

Oznámenie o strelbách - január/2018
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   16.1. 8:00 15:00 23.1. 8:00 24:00 24.1. 8:00 24:00 25.1. 8:00 24:00 29.1. 8:00 15:00 30.1. 8:00 24:00 31.1. 8:00 24:00     Žiadame Vás, aby ste sa v… viac informácii

Nájdený bicykel

Nájdený bicykel
Dňa 08.01.2018 pri hliadkovej činnosti MsP bol nájdený bicykel. Pri spoznaní bicykla majiteľom, je potrebné sa osobne prihlásiť na MsP Rajec.   Vďaka súčinnosti Obvodného oddelenia PZ Rajec a Mestskej polície Rajec bol dňa 15.1.2018 nájdený horský bicykel vrátený majiteľovi. Náčelník MsP… viac informácii

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu - MAS Rajecká dolina

ZVEREJNENIE ZÁMERU   prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí   Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575   podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č… viac informácii

Prenájom kancelárskych priestorov v budove MsÚ

  Mesto Rajec   ponúka do prenájmu kancelárske priestory v budove Mestského úradu v Rajci.   Bližšie informácie na t.č. 0918 592 966.   viac informácii

Mesto

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092
18.01.2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt; Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092 … viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Anton Rybárik
18.01.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 08.01.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Anton… viac informácii
Dotazník - Komunitný plán sociálnych služieb Spoločného obecného úradu Rajec
16.01.2018
  Komunitný plán sociálnych služieb Spoločného obecného úradu Rajec   Dobrý deň, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nižšie uvedených… viac informácii

Samospráva

Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2017
18.01.2018
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2017 viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 18. januára 2018
16.01.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 15. januára 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 14. december 2017
15.01.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 11. decembra 2017 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení… viac informácii
Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu - MAS Rajecká dolina
11.01.2018
ZVEREJNENIE ZÁMERU   prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č.… viac informácii

Mestský úrad

Správne poplatky
23.01.2018
 Správne poplatkyv zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a platných všeobecne záväzných… viac informácii
Bytový dom - 17 bytových jednotiek Bytový dom - 17 bytových jednotiek
18.01.2018
Názov stavby Bytový dom -  17 bytových jednotiek Poskytovateľ dotácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Vavrík
18.01.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 15.01.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Miroslav… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Michal Čmelo
18.01.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 15.01.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Michal… viac informácii

Mestská polícia

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2018 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2018
16.01.2018
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2018.     Dňom 3.1.2018 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Nájdený bicykel Nájdený bicykel
16.01.2018
Dňa 08.01.2018 pri hliadkovej činnosti MsP bol nájdený bicykel. Pri spoznaní bicykla majiteľom, je potrebné sa osobne prihlásiť na MsP Rajec.  … viac informácii
Rozšírenie kamerového systému v meste
19.12.2017
č. 2/2015 ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE V závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3… viac informácii
Celoročné vyhodnotenie vplyvu ukazovateľov rýchlosti (radarov) na bezpečnosť cestnej premávky. V Rajci radary ovplyvnili bezpečnosť na našich cestách.
19.12.2017
č. 2/2015 CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ… viac informácii

Životné prostredie

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním
23.01.2018
Okresný úrad Žilina Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia Vysokoškolákov… viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o začati stavebného konania - Obec Kamenná Poruba
23.01.2018
Obec Kamenná Poruba Stavebný úrad Hlavná 136/159,013 14 Kamenná Poruba   číslo: O 0075/00016/2018/W V Rajeckých Tepliciach dňa 17.01.2018 … viac informácii
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu
18.01.2018
MVM, s.r.o. Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina   Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu   Dátum: 12.01.2018   Na… viac informácii
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie
18.01.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec č.j.01/3445/2017/ST/01-Ďu dňa 15.1.2018   VEREJNÁ… viac informácii

Kultúra

Rajecká fašiangová zabíjačka 2018 Rajecká fašiangová zabíjačka 2018
22.01.2018
  MESTO RAJEC v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajúna FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU,ktorá sa uskutoční v piatok 9.2.2018 od 13.00 hod. na… viac informácii
Detský karneval v Rajci Detský karneval v Rajci
22.01.2018
    Mesto Rajec vás pozýva na DETSKÝ KARNEVAL, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4.2.2018 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.Vstup zdarma! viac informácii
XIX. Rajecký mestský ples XIX. Rajecký mestský ples
22.01.2018
    Mesto Rajec vás srdečne pozýva na XIX. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 27.1.2018 o 19.30 hod. v sále Kultúrneho… viac informácii
Dú Valaši, Dú... - cimbálový koncert Dú Valaši, Dú... - cimbálový koncert
22.01.2018
  Mesto Rajec, ZUŠ Rajec a ZUŠ Morava Zlín vás pozývajú na cimbálový koncert DÚ VALAŠI, DÚ..., ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. januára 2018 … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 1/2018 Rajčan 1/2018
17.01.2018
 RAJČAN 1/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Uľahčenie dostupnosti služieb… viac informácii
Rajčan 12/2017 Rajčan 12/2017
11.12.2017
  RAJČAN 12/2017; súbor PDF; 10 MBV tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nové byty budú odovzdané už čoskoro:… viac informácii
Rajčan 11/2017 Rajčan 11/2017
13.11.2017
RAJČAN 11/2017; súbor PDF; 8,50 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto zveľaďuje detské ihriská… viac informácii
Rajčan 10/2017 Rajčan 10/2017
12.10.2017
RAJČAN 10/2017; súbor PDF; 7,05 MB Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto postaví ďalšie nájomné byty – na otázky odpovedá primátor… viac informácii

Šport

Kordovánky očarili Európu Kordovánky očarili Európu
28.12.2017
Kordovánky pracujú v Rajci už 16 rokov. Počas celej doby svojej existencie nazbierali už 271 ocenení, 10 krát sa stali Majsterkami Európy. V… viac informácii
Šachový kráľ Rajca 2017 Šachový kráľ Rajca 2017
07.12.2017
Šachový kráľ Rajca  2017 -  12. ročník GPX kat. dievčat podľa veku kat. chlapci podľa veku Meno Klub kat. body Meno Klub kat. body … viac informácii
ŠK Rajec - "Korene a premeny" ŠK Rajec - "Korene a premeny"
29.11.2017
Vážení športoví priatelia.      Cieľom športovej kroniky je oživenie spomienok bývalých športovcov na ich mladosť, odovzdať… viac informácii
Pozvánka na futbal TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská vs. FK Rajec Pozvánka na futbal TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská vs. FK Rajec
06.11.2017
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: V. liga skupina A–SsFZ - TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská vs. FK Rajec - sobota 4.11. o 10:30 h;… viac informácii

Fotogaléria

Deň materských škôl na Slovensku Deň materských škôl na Slovensku
16.11.2016
Deň materských škôl na Slovensku 4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária… viac informácii
Materské školy - z nášho života Materské školy - z nášho života
16.11.2016
Materská škola  - ul. Mudrochova    Z nášho života - Fotogaléria   Materská škola - ul. Obrancov mieru   Z nášho… viac informácii
Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
10.11.2017
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Mestský úrad - prízemie Mestský úrad - prízemie
01.06.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
09.05.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa