Úvod

Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne (27.2-1.3.2017)

Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne (27.2-1.3.2017)
  Mesto Rajec pozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na tvorivé dielneCEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍMpondelok 27.2.2017 Veľkonočný veniecutorok 28.2.2017 Kraslice zdobené voskom (doneste si so sebou vyfúknuté vajíčka)streda 1.3.2017 Tvorivé čítanieod 9.00 do 12.00 hod.Klubovňa MsÚ Rajec - odd.… viac informácii

Expedičná kamera 2017

Expedičná kamera 2017
Mesto Rajec vás pozýva na filmový festival EXPEDIČNÁ KAMERA 2017, ktorý sa uskutoční v piatok 24.3.2017 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   Vstupné: 1,00 € Čakajú na vás filmy s prekrásnymi zábermi prírody, nadčasové výpovede a inšpiratívne cesty dobrodruhov a… viac informácii

Noc s Andersenom

Noc s Andersenom
  Mestská knižnica Rajec vás pozýva na NOC S ANDERSENOM, ktorá sa uskutoční v piatok 31. marca 2017 od 18. hodiny vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   Rozprávkový večer pre deti a rodičov!(Predpokladaný koniec podujatia o 20. hodine) viac informácii

Rajecká stonožka

Rajecká stonožka
  RAJECKÁ STONOŽKA   Cieľom nášho združenia je vytvárať pre rodičov s deťmi príťažlivé prostredie na uskutočňovanie aktivít zameraných na rozvíjanie pohybových schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí, mládeže, ale aj dospelých a viesť ich k športovej… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-21.2.2017

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec ...viac informácií ZVEREJNENIE ZÁMERU… viac informácii

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.02.2017 začalo na základe žiadosti od KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., konanie o vydanie súhlasu na výrub… viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Cyklochodník Rajec – Šuja

Obec Ďurčiná SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/21/2017/UR/01-Ďu dňa 7.2.2017   ROHROZODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Žiadateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 321575   podal dňa 3.1.2017 žiadosť o vydanie… viac informácii

Voľné pracovné miesto - pracovník údržby zelene

MESTO RAJEC,Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície pracovník údržby zelene   Kvalifikačné predpoklady: - stredné odborné vzdelanie   Iné kritériá a požiadavky: - zdravotná spôsobilosť, - technické zručnosti, -… viac informácii

Voľné pracovné miesto - zástup učiteľa/učiteľky v materskej škole

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas materskej dovolenky   Mesto Rajec, ako zriaďovateľ materských škôl prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas… viac informácii

Úprava úradných hodín Mestský úrad Rajec

Úprava úradných hodín Mestský úrad Rajec   Na základe prijatých organizačných zmien a úprav správnych poplatkov schválených mestským zastupiteľstvom Rajec účinných od 1.1.2017, rozhodol primátor Mesta Rajec upraviť úradné hodiny MsÚ dňom 1.2.2017 nasledovne:   Pondelok 8:00… viac informácii

Oznámenie o streľbách - 2/2017

Oznámenie o streľbách - 2/2017
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   1.2.2017 8:00 24:00 2.2.2017 8:00 15:00 3.2.2017 8:00 14:00 6.2.2017 8:00 15:00 7.2.2017 8:00 24:00 8.2.2017 8:00 24:00 9.2.2017 8:00 14:00 10.2.2017 8:00 14:00 13… viac informácii

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích kariet“ na rok 2017. Výdaj bude vykonávaný v pracovných dňoch v mesiaci január v čase od 08:00 – 15:00 hod. na útvare MsP 2 poschodie č.… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery I. 1 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VIl. 27 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný… viac informácii

Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách

Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách
 NEBEZPEČENSTVO ZAMRZNUTIA VODOMEROV A POTRUBÍ VO VODOMERNÝCH ŠACHTÁCH          Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje odberateľov, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a… viac informácii

Verejná vyhláška - Cyklochodník Rajec - Šuja

  Obec Ďurčiná SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/21/2017 dňa 3.1.2017 Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076515   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA   Meno (názov) a adresa… viac informácii

Mesto

Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
27.02.2017
Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"   Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu s… viac informácii
Programový rozpočet Mesta Rajec
07.02.2017
Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016 viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-21.2.2017
27.02.2017
Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej… viac informácii
Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
18.01.2017
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.   Autorom videozáznamov je Ing… viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2016
18.01.2017
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2016 viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2016
18.01.2017
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15. decembra 2016 /span> Rokovací poriadok Mestského… viac informácii

Mestský úrad

Rajecká stonožka Rajecká stonožka
27.02.2017
  RAJECKÁ STONOŽKA   Cieľom nášho združenia je vytvárať pre rodičov s deťmi príťažlivé prostredie na uskutočňovanie aktivít… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Hodas
27.02.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 23.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Štefan… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Ivan Kašjak
27.02.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 23.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Ivan… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Roman Sihlovec
27.02.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 23.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Roman… viac informácii

Mestská polícia

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
13.01.2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Kontakty
23.12.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii
Našiel sa pes Našiel sa pes
28.03.2016
 NAŠIEL SA PES         Našiel sa mladý pes – fenka labradora, zlatý retriver.   Majiteľ psa, nech sa… viac informácii

Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín
27.02.2017
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
16.02.2017
   Upozornenie poplatok za znečistenie ovzdušia   V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v… viac informácii
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.
13.02.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v… viac informácii
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec
13.02.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods.6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v… viac informácii

Kultúra

Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne (27.2-1.3.2017) Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne (27.2-1.3.2017)
27.02.2017
  Mesto Rajec pozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na tvorivé dielneCEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍMpondelok 27.2.2017 Veľkonočný veniecutorok 28.2.2017… viac informácii
Expedičná kamera 2017 Expedičná kamera 2017
27.02.2017
Mesto Rajec vás pozýva na filmový festival EXPEDIČNÁ KAMERA 2017, ktorý sa uskutoční v piatok 24.3.2017 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke… viac informácii
Noc s Andersenom Noc s Andersenom
27.02.2017
  Mestská knižnica Rajec vás pozýva na NOC S ANDERSENOM, ktorá sa uskutoční v piatok 31. marca 2017 od 18. hodiny vo veľkej zasadačke… viac informácii
XVIII. Rajecký mestský ples XVIII. Rajecký mestský ples
27.02.2017
  Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec vás srdečne pozývajú na XVIII. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.1.2017 … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 2/2017 Rajčan 2/2017
10.02.2017
RAJČAN 2/2017; súbor PDF; 7,70 MB Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nové svietidlá šetria finančné prostriedky – na otázky odpovedá… viac informácii
Rajčan 1/2017 Rajčan 1/2017
10.02.2017
RAJČAN 1/2017; súbor PDF; 6,60 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nezodpovední vodiči bránia… viac informácii
Rajčan 12/2016 Rajčan 12/2016
16.12.2016
RAJČAN 12/2016; súbor PDF; 7,30 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Začali sa práce na polyfunkčnom… viac informácii
Rajčan 11/2016 Rajčan 11/2016
16.12.2016
RAJČAN 11/2016; súbor PDF; 7,85 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nedostavaná športová hala bude… viac informácii

Šport

Šachový kráľ Rajca - rok 2016 Šachový kráľ Rajca - rok 2016
07.12.2016
Šachový kráľ Rajca - rok 2016 foto: súbory img... Karol Uhlárik viac informácii
ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA 2016 ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA 2016
30.11.2016
ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA 2016 viac informácii
Šachový kráľ Rajca  - rok 2014 Šachový kráľ Rajca - rok 2014
30.11.2016
ŠACHOVÁ KRÁĽ RAJCA 2014   V sobotu 29.11.2014 sa konal v Rajci 9.ročník turnaja "Šachový kráľ Rajca". Na programe boli dva samostatné turnaje v… viac informácii
Šachový kráľ Rajca - rok 2012 Šachový kráľ Rajca - rok 2012
30.11.2016
 ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA - 01.12.2012 viac informácii

Fotogaléria

Deň materských škôl na Slovensku Deň materských škôl na Slovensku
16.11.2016
Deň materských škôl na Slovensku 4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária… viac informácii
Materské školy - z nášho života Materské školy - z nášho života
16.11.2016
Materská škola  - ul. Mudrochova    Z nášho života - Fotogaléria   Materská škola - ul. Obrancov mieru   Z nášho… viac informácii
Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
07.02.2017
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
08.11.2016
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
08.11.2016
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
08.11.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa