Úvod

Oznámenie o uložení zásielky - verejná vyhláška ( Prílepok, Kasman, Kuriš, Kordiš, Kuľka, Uhlárik, Košík, Úradník, Surová, Rusnák)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o… viac informácii

Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad

Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad
OZNAM      Mestský úrad Rajec organizuje zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad. Kontajnery budú pristavené v čase od 10.00 do 13.00 hod. na uliciach: 24.4.2021:– Partizánska (pri Drevospektrum)– Partiz… viac informácii

Mestský úrad Rajec od 19.4.2021 otvorený

Mestský úrad Rajec od 19.4.2021 otvorený
Mestský úrad Rajec od 19.4.2021 otvorený     Oznamujeme občanom, že Mestský úrad Rajec bude od 19.4.2021 otvorený podľa bežných úradných hodín.    Upozorňujem na dodržiavanie platných opatrení… viac informácii

Verejná vyhláška - Územný plán regiónu Žilinského kraja

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina   VEREJNÁ VYHLÁ&Scaron… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Veselá J.)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o… viac informácii

Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec

Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec
 MESTO RAJEC     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ..../......... o podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec   alebo  o poskytovaní sociá… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 20.4.2021

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 20.4.2021
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                   … viac informácii

Zápis do 1. ročníka ZŠ Lipová

Zápis do 1. ročníka ZŠ Lipová
  Základná škola, Lipová 2, 015 01 Rajec       v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a   VZN č. 5/2020,  … viac informácii

Doručovanie rozhodnutí na úhradu miestnych daní a poplatkov do domácností za rok 2021

Doručovanie rozhodnutí na úhradu miestnych daní a poplatkov do domácností za rok 2021
OZNAM        Oznamujeme občanom, že od 14.4.2021 Mesto Rajec začína doručovať do domácností rozhodnutia na úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 2021 a miestnych daní (daň z nehnuteľnosti a daň za psa)… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 19.4.2021

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 19.4.2021
M E S T O   R A J E C Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Rajec     Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK,… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 19.4.2021

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 19.4.2021
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci                                                               … viac informácii

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
Návrh  Dodatku č. 2   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 7/2020  o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej… viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia - rok 2021 - súbory pdf na stiahnutie
16.04.2021
schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2020 Rokovací poriadok Mestského… viac informácii
Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec
14.04.2021
 MESTO RAJEC     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ..../......... o podmienkach poskytovania sociálnych… viac informácii
Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 20.4.2021 Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 20.4.2021
14.04.2021
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec          … viac informácii
Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 19.4.2021 Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 19.4.2021
14.04.2021
M E S T O   R A J E C Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Rajec     Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - verejná vyhláška ( Prílepok, Kasman, Kuriš, Kordiš, Kuľka, Uhlárik, Košík, Úradník, Surová, Rusnák)
19.04.2021
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje… viac informácii
Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad
19.04.2021
OZNAM      Mestský úrad Rajec organizuje zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad. Kontajnery bud… viac informácii
Mestský úrad Rajec od 19.4.2021 otvorený Mestský úrad Rajec od 19.4.2021 otvorený
16.04.2021
Mestský úrad Rajec od 19.4.2021 otvorený     Oznamujeme občanom, že Mestský úrad Rajec bude od 19.4.2021… viac informácii
Projekt: Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci - obnova a oprava Projekt: Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci - obnova a oprava
16.04.2021
     Projekt Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci - obnova a oprava … viac informácii

Životné prostredie

Verejná vyhláška - Územný plán regiónu Žilinského kraja
15.04.2021
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie štátnej správy vôd a vybran… viac informácii
Kolaudačné rozhodnutie, Záhradná chatka, Špánik, Špániková
06.04.2021
                                          … viac informácii
Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina
31.03.2021
ZBERNÝ DVOR - ZDRUŽENIE OBCÍ RAJECKÁ DOLINA   Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec… viac informácii
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
29.03.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín   Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa §… viac informácii

Kultúra

Wings for Life World Run 2021 na Slovensku Wings for Life World Run 2021 na Slovensku
12.04.2021
  Ahoj bežec a bežkyňa! Verím, že 9. mája 2021 o 13:00 máš čas. Konajú sa jedinečné… viac informácii
Ako vybaviť - PODUJATIE Ako vybaviť - PODUJATIE
09.04.2021
 Ako vybaviť kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie na území mesta Rajec      … viac informácii
Mestská knižnica Rajec Mestská knižnica Rajec
24.03.2021
  OZNAM   MESTSKÁ KNIŽNICA RAJEC OZNAMUJE, ŽE Z DÔVODU STAVEBNÝCH ÚPRAV NA KLIENTSKOM CENTRE A PRESTAVBY… viac informácii
Výstava: Svet v drôte (16.3. - 3.5.2021) Výstava: Svet v drôte (16.3. - 3.5.2021)
16.03.2021
    Mesto Rajec vás pozýva na autorskú výstavu Márie Porubčanskej zo Žiliny SVET V DRÔTE 16.3. -… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 4/2021 Rajčan 4/2021
08.04.2021
  RAJČAN 4/2021; súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a … viac informácii
Rajčan 3/2021 Rajčan 3/2021
08.04.2021
  RAJČAN 3/2021, súbor PDF (3,5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a… viac informácii
Rajčan 2/2021 Rajčan 2/2021
08.04.2021
 RAJČAN 2/2021, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a … viac informácii
Rajčan 1/2021 Rajčan 1/2021
08.04.2021
 RAJČAN 1/2021, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a … viac informácii

Šport

Rajecký maratón 2020 Rajecký maratón 2020
14.08.2020
Rajecký maratón 8.8.2020 - beh cez Čičmany - autor fotografií Ján Ďuriga viac informácii
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom... FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom...
19.06.2020
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. FK Rajec ďakuje fanúšikom za podporu a… viac informácii
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom 12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom
19.04.2020
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom   viac informácii
12.10.2019  V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5 12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5
18.04.2020
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5      FK Rajec - Dorastenci; 12.10.2019 viac informácii

Fotogaléria

TEST
19.06.2020
  Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Riadok 1           Riadok 2           … viac informácii
Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
15.03.2021
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec … viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
26.02.2021
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec… viac informácii
VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa