Úvod

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť
KVAPKA KRVI DARUJ KRV - DARUJ ŽIVOT - DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec pozývajú všetkých darcov a prvodarcov na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci 8.6.2017 od 8:00 do 11:00 hod. Tešíme sa na Vás. … viac informácii

Pozvánka na futbal

Pozvánka na futbal
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: V. liga DOSPELÍ skupina A – SsFZ FK Rajec vs. ŠK Belá, nedeľa 30.4. o 16:00 hod.; IV. liga DORASTENCI sk. A – SsFZ FK Rajec vs. ŠK Čierne, nedeľa 30.4. o 13:30 hod.; III. liga ŽIACI sk. A - SsFZ FK Rajec vs. FK Terchová, sobota 29.4. o 10:00 hod… viac informácii

Škrábikov Rajec

Škrábikov Rajec
  Mesto Rajec organizuje XVIII. ročník súťažnej prehliadky v prednese duchovnej poézie a prózy ŠKRÁBIKOV RAJEC, ktorý sa uskutoční v utorok 23.5.2017 od 8.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci viac informácii

Rajecký deň matiek s Kysuckým prameňom

Rajecký deň matiek s Kysuckým prameňom
  Mesto Rajec pozýva všetky mamy, mamky, mamičky pri príležitosti DŇA MATIEK na koncert folklórnej skupiny Kysucký prameň, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. mája 2017 o 16. hodine na Námestí SNP v Rajci viac informácii

Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2016

Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2016
  Mesto Rajec a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci vás pozývajú na slávnostné vyhlásenie NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC MESTA RAJEC ZA ROK 2016, ktoré sa uskutoční v piatok 28. apríla 2017 o 16. hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu viac informácii

Výstava: Projektové práce žiakov II. stupňa ZŠ na Lipovej ul. (4.4.-2.5.2017)

Výstava: Projektové práce žiakov II. stupňa ZŠ na Lipovej ul. (4.4.-2.5.2017)
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu: Projektové práce žiakov II. stupňa ZŠ na Lipovej ul. v Rajci, ktorá sa uskutoční 4.4. - 2.5.2017 vo Výstavnej sieni Radnice v Rajci viac informácii

Výluka na trati Rajec Žilina 24.-25. a 27.-28. apríla 2017

Výluka na trati Rajec Žilina 24.-25. a 27.-28. apríla 2017
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 24.-25. a 27.-28. apríla 2017 z dôvodov výlukových prác na strane správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko,… viac informácii

Zápis detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2017/2018. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY,MUDROCHOVA 930/10, RAJEC MIESTO VYDÁVANIA ŽIADOSTI: - Materská škola… viac informácii

Zápis detí do Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec

Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2017/2018. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, OBRANCOV MIERU č. 400/51, RAJEC   MIESTO VYDÁVANIA… viac informácii

Voľné pracovné miesto - zástup učiteľa/učiteľky v materskej škole

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas materskej dovolenky   Mesto Rajec, ako zriaďovateľ materských škôl prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas… viac informácii

Strelby 4/2017

Strelby 4/2017
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   3. 4. 08:00 15:00 4. 4. 08:00 15:00 5. 4. 08:00 15:00 6. 4. 08:00 15:00 7. 4. 08:00 14:00 10.4. 08:00 15:00 11 4. 08:00 24:00 12.4. 08:00 15:00 13.4. 08:00 14:00 … viac informácii

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Mesto Rajec oznamuje občanom: - Štefan Bielko - Dobroslava Bliznáková - Jana Gabajová - Ing. Stanislav Golier - Martina Klincová - Radoslav Ladnický - Mária Mieresová - Anton Rybárik - Peter Rýpal - Vladimír Vavrík - Vedelín Pastorek trvale bytom Rajec, že na Mesto… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Rajecká stonožka

Rajecká stonožka
  RAJECKÁ STONOŽKA   Cieľom nášho združenia je vytvárať pre rodičov s deťmi príťažlivé prostredie na uskutočňovanie aktivít zameraných na rozvíjanie pohybových schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí, mládeže, ale aj dospelých a viesť ich k športovej… viac informácii

Mesto

Zápis detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
24.04.2017
Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne… viac informácii
Zápis detí do Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
24.04.2017
Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne… viac informácii
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
21.04.2017
POVOĽOVANIE UŽÍVANIA A ZABRATIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA   Fyzické osoby a právnické osoby na základe Všeobecne záväzného nariadenia o dani za… viac informácii
Rada školy - dokumenty
06.04.2017
Rada školy - dokumenty Rada školy Pôsobnosť a poslanie rady školy: Rada školy je ustanovená podľa § 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v… viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-23.3.2017
13.04.2017
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.… viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 11. apríl 2017
12.04.2017
  PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 06. apríla 2017     P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom… viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2017
06.04.2017
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2017 viac informácii

Mestský úrad

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť
27.04.2017
KVAPKA KRVI DARUJ KRV - DARUJ ŽIVOT - DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec pozývajú všetkých… viac informácii
Tlačivá Mestského úradu
25.04.2017
Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a platných všeobecne záväzných… viac informácii
Výluka na trati Rajec Žilina 24.-25. a 27.-28. apríla 2017 Výluka na trati Rajec Žilina 24.-25. a 27.-28. apríla 2017
24.04.2017
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 24.-25. a 27.-28. apríla 2017 z… viac informácii
Úprava úradných hodín Mestský úrad Rajec
24.04.2017
Úprava úradných hodín Mestský úrad Rajec   Na základe prijatých organizačných zmien a úprav správnych poplatkov schválených mestským… viac informácii

Mestská polícia

Kontakty
12.04.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
01.03.2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii
Našiel sa pes Našiel sa pes
28.03.2016
 NAŠIEL SA PES         Našiel sa mladý pes – fenka labradora, zlatý retriver.   Majiteľ psa, nech sa… viac informácii

Životné prostredie

Všeobecne záväzne nariadenia; Tlačivá odd. Výstavby a Životného prostredia
25.04.2017
  Územný plán mesta Rajec a Urabanistické štúdie ...viac informácií.   VZN Mesta Rajec o podmienkach podnikania na území Mesta Rajec… viac informácii
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec
25.04.2017
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO… viac informácii
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Rajecká Lesná
25.04.2017
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R.… viac informácii
Vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch
25.04.2017
OZNAM – ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU   Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch bude… viac informácii

Kultúra

Škrábikov Rajec Škrábikov Rajec
24.04.2017
  Mesto Rajec organizuje XVIII. ročník súťažnej prehliadky v prednese duchovnej poézie a prózy ŠKRÁBIKOV RAJEC, ktorý sa uskutoční v utorok… viac informácii
Rajecký deň matiek s Kysuckým prameňom Rajecký deň matiek s Kysuckým prameňom
24.04.2017
  Mesto Rajec pozýva všetky mamy, mamky, mamičky pri príležitosti DŇA MATIEK na koncert folklórnej skupiny Kysucký prameň, ktorý sa… viac informácii
Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2016 Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2016
24.04.2017
  Mesto Rajec a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci vás pozývajú na slávnostné vyhlásenie NAJLEPŠÍ… viac informácii
Rajecký deň Zeme Rajecký deň Zeme
24.04.2017
  Mesto Rajec v spolupráci s rajeckými školami organizuje RAJECKÝ DEŇ ZEME 2017, v piatok 21.4.2017 od 8.00 hod.(čistenie okolia mesta a ďalšie… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 4/2017 Rajčan 4/2017
10.04.2017
RAJČAN 4/2017; súbor PDF; 6,70 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Riaditeľa ZUŠ Rajec… viac informácii
Rajčan 3/2017 Rajčan 3/2017
09.03.2017
RAJČAN 3/2017; súbor PDF; 8,70 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Mestská polícia pracuje v… viac informácii
Rajčan 2/2017 Rajčan 2/2017
10.02.2017
RAJČAN 2/2017; súbor PDF; 7,70 MB Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nové svietidlá šetria finančné prostriedky – na otázky odpovedá… viac informácii
Rajčan 1/2017 Rajčan 1/2017
10.02.2017
RAJČAN 1/2017; súbor PDF; 6,60 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nezodpovední vodiči bránia… viac informácii

Šport

Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
24.04.2017
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: V. liga DOSPELÍ skupina A – SsFZ FK Rajec vs. ŠK Belá, nedeľa 30.4. o 16:00 hod.; IV. liga… viac informácii
1.4.2017 FK Rajec - TJ Jednota Bánová - mladší žiaci 1.4.2017 FK Rajec - TJ Jednota Bánová - mladší žiaci
12.04.2017
1.4.2017 FK Rajec - TJ Jednota Bánová - mladší žiaci viac informácii
1.4.2017 FK Rajec - TJ Jednota Bánová - starší žiaci 1.4.2017 FK Rajec - TJ Jednota Bánová - starší žiaci
12.04.2017
1.4.2017 FK Rajec - TJ Jednota Bánová - starší žiaci viac informácii
2.4.2017 FK Rajec - OŠK Baník Stráňavy 1:3 2.4.2017 FK Rajec - OŠK Baník Stráňavy 1:3
06.04.2017
2.4.2017 FK Rajec - OŠK Baník Stráňavy 1:3 viac informácii

Fotogaléria

Deň materských škôl na Slovensku Deň materských škôl na Slovensku
17.11.2016
Deň materských škôl na Slovensku 4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária… viac informácii
Materské školy - z nášho života Materské školy - z nášho života
17.11.2016
Materská škola  - ul. Mudrochova    Z nášho života - Fotogaléria   Materská škola - ul. Obrancov mieru   Z nášho… viac informácii
Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
10.04.2017
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
08.11.2016
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
08.11.2016
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
08.11.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa