Úvod

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Rajec, v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. októbra 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. PRIMÁTOR  MESTA  RAJEC    … viac informácii

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná výhláška

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec č.j.0112904/2015 dňa 8.10.2015   OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Národná agentúra pre sieťové a elektronické… viac informácii

Snow Film Fest 2015 - večerné predstavenie pre verejnosť

Snow Film Fest 2015 - večerné predstavenie pre verejnosť
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na filmový festival zimných športov SNOW FILM FEST 2015, ktorý sa uskutoční v piatok 30.10.2015 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec   Vstupné: 1,00 euro.   Najlepšie filmy minulej sezóny. SNEH, ĽAD,… viac informácii

3T - Tri Tvorivé Tvory (predstavenie)

3T - Tri Tvorivé Tvory (predstavenie)
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na predstavenie TRI TVORIVÉ TVORY, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15.11.2015 o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.   Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne stredisko Rajec - cena: 5,00 € viac informácii

Koncert filmovej hudby v podaní AdHoc Orchestra

Koncert filmovej hudby v podaní AdHoc Orchestra
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na KONCERT FILMOVEJ HUDBY v podaní AdHoc Orchestra, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4.10.2015 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. viac informácii

Návrh VZN a zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-29.09.2015

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 - 2020"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina   Vec: Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia… viac informácii

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 01.10. 2015 - do 07.10.2015 - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova … viac informácii

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Združenie obcí Rajecká dolina Námestie SNP 1,01313 Rajecké Teplice   VEC: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste.   Združenie obcí Rajecká dolina, Námestie SNP 1, 013 13 Rajecké Teplice, prevádzka zberného dvora Fučíkova 339/6, 015 01 Rajec prijme do pracovného pomeru vodiča… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Oznámenie o streľbách

Oznámenie o streľbách
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:     štvrtok 01.10.15 od 8:00 do 15:00 piatok 02.10.15 8:00 14:00 sobota 03.10.15 8:00 12:00 pondelok 05.10.15 8:00 15:00 utorok 06.10.15 8:00 15:00 streda 07.10.15 8… viac informácii

STONOŽKA - materské centrum

STONOŽKA - materské centrum
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva do materského centra STONOŽKA - cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov. Kultúrny dom - malá klubovňa: každý utorok od 9.00 hod., stredu od 9.00 hod. a štvrtok od 9.00 hod.   (Deti sú rozdelené do skupín podľa… viac informácii

JOGA v dennom živote - krúžok

JOGA v dennom živote - krúžok
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC otvára pre všetkých bez rozdielu veku krúžok  JOGA (cvičenie systémom Joga v dennom živote) začíname 8. septembra 2015 každý utorok o 18.30 hod. veľká zasadačka Mestského úradu v Rajci. Prineste si podložku na cvičenie.   Informácie: Mestské kultúrne… viac informácii

Mestské múzeum Rajec

Mestské múzeum Rajec
UPOZORNENIE: MESTSKÉ MÚZEUM RAJEC OD 4.9.2015 Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÉ! (reštaurátorský výskum)     MESTSKÉ MÚZEUM V RAJCI      Mestské múzeum v Rajci vzniklo v roku 1992 a verejnosti bolo sprístupnené v roku 1993. Nachádza sa v budove zo 17. storočia, v… viac informácii

Upozornenie na dodávateľov energií a podomový predaj

Upozornenie na dodávateľov energií a podomový predaj
Upozornenie na dodávateľov energií a podomový predaj        Mestská polícia Rajec upozorňuje všetkých občanov na podpisovanie zmlúv dodávateľmi elektrickej energie a ponúk podomového predaja priamo u Vás doma. Pokiaľ sa pri Vašich dverách ohlási dodávateľ elektrickej… viac informácii

Mesto

Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
08.10.2015
Materská škola  -  Obrancov mieruŠkolský rok 2015/2016 Zriaďovateľ materskej školy: Mesto Rajec Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec … viac informácii
Materská škola, Mudrochova č. 930/10, Rajec
08.10.2015
Materská škola - ul. Mudrochova Školský rok 2015/2016   Zriaďovateľ:  Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec   Kontakt:… viac informácii
Programový rozpočet Mesta Rajec
07.10.2015
Programový rozpočet Mesta Rajec 2009-2011; 2010-2012; 2011-2013; 2014-2016; 2015-2017; Rozpočet Mesta Rajec na rok 2014; Rozpočet Mesta Rajec na rok… viac informácii

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva
12.10.2015
Primátor mesta Rajec, v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva,… viac informácii
Návrh VZN a zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-29.09.2015
12.10.2015
Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok… viac informácii
Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
01.10.2015
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.   Autorom videozáznamov je Ing.… viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2015
24.09.2015
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014 viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná výhláška
12.10.2015
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec č.j.0112904/2015 dňa 8.10.2015   OZNÁMENIE O ZAČATÍ… viac informácii
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
11.10.2015
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s §4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na §21 písm. n) zákona č.… viac informácii
Nostalgická jazda Rajeckou Ančou Nostalgická jazda Rajeckou Ančou
11.10.2015
Október - mesiac svätého ruženca - v modlitbe svätého ruženca rozjímame o Ježišovom živote s pozdravením, ktorým anjel oslovil pannu Máriu v… viac informácii
Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 - 2020"
07.10.2015
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R… viac informácii

Životné prostredie

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
29.09.2015
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na… viac informácii
Zber novín a časopisov
27.09.2015
OZNAM.Mestský úrad v Rajci, Združenie obcí Rajecká dolina a Zberné suroviny Žilina organizujú zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 28.09… viac informácii
Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
27.08.2015
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina
07.07.2015
ZBERNÝ DVOR - ZDRUŽENIE OBCÍ RAJECKÁ DOLINA   Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec v areáli bývalej spoločnosti Rezbár, ul.… viac informácii

Kultúra

Snow Film Fest 2015 - večerné predstavenie pre verejnosť Snow Film Fest 2015 - večerné predstavenie pre verejnosť
12.10.2015
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na filmový festival zimných športov SNOW FILM FEST 2015, ktorý sa uskutoční v piatok 30.10… viac informácii
3T - Tri Tvorivé Tvory (predstavenie) 3T - Tri Tvorivé Tvory (predstavenie)
12.10.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na predstavenie TRI TVORIVÉ TVORY, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15.11.2015 o 19.00 hod. v… viac informácii
Deň šedín a kvetín Deň šedín a kvetín
12.10.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec organizuj pri príležitosti Október – mesiac úcty k starším stretnutie 70, 75, 80 a viac ročných jubilantov… viac informácii
PODAJME POMOCNÚ RUKU - dobročinná zbierka PODAJME POMOCNÚ RUKU - dobročinná zbierka
12.10.2015
    Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s občianskym združením Diakonie Broumov organizujú dobročinnú zbierku PODAJME POMOCNÚ… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 10/2015 Rajčan 10/2015
12.10.2015
RAJČAN 10/2015;  súbor PDF; 6,13 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: V múzeu prebieha… viac informácii
Mesačník Rajčan
12.09.2015
MESAČNÍK RAJČAN    Mesačník mestského úradu v Rajci vychádza od roku 1957. Každoročne sa vydá 11 čísiel z toho jedno dvojčíslo – júl… viac informácii
Rajčan 9/2015 Rajčan 9/2015
12.09.2015
RAJČAN 9/2015; súbor PDF; 6,02 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Skládka odpadov už bez infiltrátu… viac informácii
Rajčan 7-8/2015 Rajčan 7-8/2015
10.07.2015
 RAJČAN 7-8/2015, súbor PDF; 9,30 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Buduje sa nový polyfunkčný… viac informácii

Šport

FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ
11.10.2015
FK RAJEC - V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK Rajec; 07.06.2015                    … viac informácii
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A
11.10.2015
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ Futbalový klub - dorastenci; 01.09.2015          … viac informácii
11.10.2015 FK Rajec - TJ Fatran Varín 1:1 11.10.2015 FK Rajec - TJ Fatran Varín 1:1
11.10.2015
11.10.2015 FK Rajec - TJ Fatran Varín 1:1 viac informácii
27.9.2015 FK Rajec - FK Strečno 1:0 27.9.2015 FK Rajec - FK Strečno 1:0
10.10.2015
27.9.2015 FK Rajec - FK Strečno 1:0 viac informácii

Fotogaléria

Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii
Rajec - letecké snímky Rajec - letecké snímky
23.09.2015
Rajec - letecké snímky viac informácii
Deň Zeme Deň Zeme
23.09.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami každoročne organizujú … viac informácii

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
09.09.2015
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
09.09.2015
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
27.02.2015
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa