Úvod

Šachový kráľ Rajca 2015

Šachový kráľ Rajca 2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Šachový klub Rajec pozývajú všetkých priaznivcov kráľovskej hry na 10. ročník šachového turnaja ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA v sobotu 28.11.2015 o 10.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. TURNAJ A – deti v kategóriách do 8, do 10 a do 14 rokov (max Elo 1399)TURNAJ B… viac informácii

Ženský zákon - divadelné predstavenie

Ženský zákon - divadelné predstavenie
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozývajú na divadelné predstavenie: Jozef Gregor Tajovský - ŽENSKÝ ZÁKON v podaní ochotníckeho divadelného súboru Kožkár, ktoré sa uskutoční v nedeľu 29.11.2015 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.   Vstupné dobrovoľné.   Organizované… viac informácii

Mikuláš na Námestí v Rajci

Mikuláš na Námestí v Rajci
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a OOCR Rajecká dolina vás pozývajú na podujatie MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ V RAJCI, ktoré sa uskutoční v nedeľu 6.12.2015 od 15. hodiny.   (zábavný program, sladkosti od Mikuláša pre všetky deti - okolo 15.45 hod., vianočná tržnica v radnici). viac informácii

Vianočný koncert - Maroš Bango

Vianočný koncert - Maroš Bango
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na VIANOČNÝ KONCERT – vystúpi charizmatický nevidiaci umelec s krásnym hlasom a veľkým srdcom Maroš Bango, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13.12.2015  o 15. hodine v Kostole sv. Ladislava v Rajci. Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne… viac informácii

Živý Betlehem 2015

Živý Betlehem 2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a ochotnícky divadelný súbor Kožkár vás pozývajú na ŽIVÝ BETLEHEM, ktorý sa uskutoční v piatok 18.12.2015 na Námestí SNP v Rajci. Predstavenia: 9,00, 10.00, 15.00 a 18.00 hod. viac informácii

XVII. ročník – RAJECKÝ MESTSKÝ PLES 2016

XVII. ročník – RAJECKÝ MESTSKÝ PLES 2016
    Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec vás srdečne pozývajú na XVII. ročník – RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 30.1.2016 o 19.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Rajci. Do tanca hrá hudobná skupina Classic Music Band zo Žiliny.     Cena vstupenky:… viac informácii

Návrh VZN, dodatkov k VZN na kalendárny rok 2016 a zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec - 23.11.2015

Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016. ...viac informácií   Návrh - Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2016 - 2018. ...viac informácií   Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2013 o odpadoch. ...viac informácií   Návrh -… viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2016

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2016. ...viac informácií   viac informácii

Mestské múzeum Rajec

Mestské múzeum Rajec
UPOZORNENIE: MESTSKÉ MÚZEUM RAJEC Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÉ! (reštaurátorský výskum a stavebné úpravy)     MESTSKÉ MÚZEUM V RAJCI      Mestské múzeum v Rajci vzniklo v roku 1992 a verejnosti bolo sprístupnené v roku 1993. Nachádza sa v budove zo 17. storočia,… viac informácii

Operačný plán zimnej údržby

Operačný plán zimnej údržby
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle nariadení mesta a na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta.      … viac informácii

Oznámenie o streľbách

Oznámenie o streľbách
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:     pondelok 02.11.15 8:00 15:00 utorok 03.11.15 8:00 15:00 štvrtok 05.11.15 8:00 15:00 pondelok 09.11.15 8:00 15:00 utorok 10.11.15 8:00 15:00 piatok 13.11.15 8… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

STONOŽKA - materské centrum

STONOŽKA - materské centrum
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva do materského centra STONOŽKA - cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov. Kultúrny dom - malá klubovňa: každý utorok od 9.00 hod., stredu od 9.00 hod. a štvrtok od 9.00 hod.   (Deti sú rozdelené do skupín podľa… viac informácii

JOGA v dennom živote - krúžok

JOGA v dennom živote - krúžok
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC otvára pre všetkých bez rozdielu veku krúžok  JOGA (cvičenie systémom Joga v dennom živote) začíname 8. septembra 2015 každý utorok o 18.30 hod. veľká zasadačka Mestského úradu v Rajci. Prineste si podložku na cvičenie.   Informácie: Mestské kultúrne… viac informácii

Upozornenie na dodávateľov energií a podomový predaj

Upozornenie na dodávateľov energií a podomový predaj
Upozornenie na dodávateľov energií a podomový predaj        Mestská polícia Rajec upozorňuje všetkých občanov na podpisovanie zmlúv dodávateľmi elektrickej energie a ponúk podomového predaja priamo u Vás doma. Pokiaľ sa pri Vašich dverách ohlási dodávateľ elektrickej… viac informácii

Mesto

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie III. štvrťrok 2015
23.11.2015
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení… viac informácii
Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2014 Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2014
16.11.2015
Dokumenty: Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2014; Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Rajec za rok… viac informácii

Samospráva

Návrh VZN, dodatkov k VZN na kalendárny rok 2016 a zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec - 23.11.2015
26.11.2015
Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016. ...viac informácií   Návrh - Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2016 - 2018.… viac informácii
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2016
24.11.2015
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2016. ...viac informácií   viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2015
19.11.2015
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014 viac informácii
MsZ - Uznesenia
22.10.2015
Uznesenia č. 091-111 schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15. oktoóbra 2015 Rokovací poriadok Mestského… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - Stanislav Kasman
20.11.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 19.11.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Stanislav Kasman,  … viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Richard Wirgha
20.11.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 18.11.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Richard Wirgha,  trvale… viac informácii
Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Mária Riečanová Konderová
20.11.2015
M E S T O   R A J E C Mestský úrad, správne oddelenie Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu… viac informácii
Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Božena Macáková; Lenka Macáková; Radoslav Macák; Marián Macák
20.11.2015
M E S T O   R A J E C Mestský úrad, správne oddelenie Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu… viac informácii

Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
26.11.2015
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
10.11.2015
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na… viac informácii
Operačný plán zimnej údržby Operačný plán zimnej údržby
05.11.2015
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov,… viac informácii
Všeobecne záväzne nariadenia; Tlačivá odd. Výstavby a Životného prostredia
19.10.2015
  Územný plán mesta Rajec a Urabanistické štúdie ...viac informácií.   VZN Mesta Rajec o podmienkach podnikania na území Mesta Rajec… viac informácii

Kultúra

Šachový kráľ Rajca 2015 Šachový kráľ Rajca 2015
26.11.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Šachový klub Rajec pozývajú všetkých priaznivcov kráľovskej hry na 10. ročník šachového turnaja ŠACHOVÝ… viac informácii
Ženský zákon - divadelné predstavenie Ženský zákon - divadelné predstavenie
26.11.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozývajú na divadelné predstavenie: Jozef Gregor Tajovský - ŽENSKÝ ZÁKON v podaní ochotníckeho divadelného… viac informácii
Mikuláš na Námestí v Rajci Mikuláš na Námestí v Rajci
26.11.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a OOCR Rajecká dolina vás pozývajú na podujatie MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ V RAJCI, ktoré sa uskutoční v nedeľu 6… viac informácii
Vianočný koncert - Maroš Bango Vianočný koncert - Maroš Bango
26.11.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na VIANOČNÝ KONCERT – vystúpi charizmatický nevidiaci umelec s krásnym hlasom a veľkým srdcom… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 11/2015 Rajčan 11/2015
18.11.2015
 RAJČAN 11/2015, súbor PDF 8,54 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Budeme mať nové verejné… viac informácii
Rajčan 10/2015 Rajčan 10/2015
12.10.2015
RAJČAN 10/2015;  súbor PDF; 6,13 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: V múzeu prebieha… viac informácii
Mesačník Rajčan
12.09.2015
MESAČNÍK RAJČAN    Mesačník mestského úradu v Rajci vychádza od roku 1957. Každoročne sa vydá 11 čísiel z toho jedno dvojčíslo – júl… viac informácii
Rajčan 9/2015 Rajčan 9/2015
12.09.2015
RAJČAN 9/2015; súbor PDF; 6,02 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Skládka odpadov už bez infiltrátu… viac informácii

Šport

25.10.2015 TJ Tatran Krasňany - FK Rajec  0:2 25.10.2015 TJ Tatran Krasňany - FK Rajec 0:2
27.10.2015
25.10.2015 TJ Tatran Krasňany - FK Rajec 0:2 viac informácii
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A
27.10.2015
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ Futbalový klub - dorastenci; 01.09.2015          … viac informácii
FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ
17.10.2015
FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK Rajec - starší žiaci; 29.08.2015          … viac informácii
17.10.2015 FK Rajec - AKADÉMIA JUVENTUS Žilina; starší žiaci 17.10.2015 FK Rajec - AKADÉMIA JUVENTUS Žilina; starší žiaci
17.10.2015
17.10.2015 FK Rajec - AKADÉMIA JUVENTUS Žilina; starší žiaci viac informácii

Fotogaléria

Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii
Rajec - letecké snímky Rajec - letecké snímky
23.09.2015
Rajec - letecké snímky viac informácii
Deň Zeme Deň Zeme
23.09.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami každoročne organizujú … viac informácii

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
19.11.2015
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
09.09.2015
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
26.02.2015
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa