Úvod

XVIII. Rajecký mestský ples

XVIII. Rajecký mestský ples
  Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec vás srdečne pozývajú na XVIII. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.1.2017 o 19.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Rajci   Do tanca hrá hudobná skupina ABC DANCE   Cena vstupenky: 20,00 € (prípitok, 1. večera,… viac informácii

Výstava: FĽAŠE TRPEZLIVOSTI (8.12.2016-16.1.2017)

Výstava: FĽAŠE TRPEZLIVOSTI (8.12.2016-16.1.2017)
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na výstavu FĽAŠE TRPEZLIVOSTI z rúk Pavla Konečného a Silvie Habánikovej, ktorá sa uskutoční 8.12.2016 - 16.1. 2017 vo Výstavnej sieni Radnice v Rajci viac informácii

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích kariet“ na rok 2017. Výdaj bude vykonávaný v pracovných dňoch v mesiaci január v čase od 08:00 – 15:00 hod. na útvare MsP 2 poschodie č.… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa   3.2.2017 od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Fučíkova ul.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa   1.2.2017 od 8:00 hod. do 13:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery I. 1 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VIl. 27 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný… viac informácii

Voľné pracovné miesto - sociálny pracovník

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície sociálny pracovník   Miesto práce: Mestský úrad Rajec Predpokladaný nástup: 1.3.2017 Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu   Kvalifikačné predpoklady a… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie - náčelník Mestskej polície v Rajci

Mesto Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: náčelník Mestskej polície v Rajci Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec Kvalifikačné predpoklady - minimálne úplné stredné vzdelanie - odborná spôsobilosť v zmysle § 25 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení - zbrojný… viac informácii

Oznámenie o streľbách 01/2017

Oznámenie o streľbách 01/2017
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   09.01.17 8:00 15:00 10.01.17 8:00 15:00 11.01.17 8:00 15:00 12.01.17 8:00 15:00 13.01.17 8:00 14:00 18.01.17 8:00 24:00 20.01.17 8:00 14:00 24.01.17 8:00 15:00 25… viac informácii

Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách

Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách
 NEBEZPEČENSTVO ZAMRZNUTIA VODOMEROV A POTRUBÍ VO VODOMERNÝCH ŠACHTÁCH          Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje odberateľov, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a… viac informácii

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

   Upozornenie poplatok za znečistenie ovzdušia   V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný… viac informácii

Verejná vyhláška - Cyklochodník Rajec - Šuja

  Obec Ďurčiná SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/21/2017 dňa 3.1.2017 Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076515   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA   Meno (názov) a adresa… viac informácii

Schválené VZN Mesta Rajec na mestskom zastupiteľstve, konaného dňa 15.12.2016

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec na mestskom zastupiteľstve, konaného dňa 15.12.2016.   VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017 ...celé znenie VZN (tu)   VZN č. 6/2016 o dani za psa na kalendárny rok 2017 ...celé znenie VZN (tu)   VZN č. 7… viac informácii

Operačný plán zimnej údržby

Operačný plán zimnej údržby
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle nariadení mesta a na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta.      … viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2015

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2015.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Mesto

Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - aktualizácia na obdobie 2015 - 2020
20.12.2016
Strategický dokument „Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina AKTUALIZÁCIA NA OBDOBIE 2015 – 2020“ je spracovaný podľa zákona NR SR č.… viac informácii
Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-25.11.2016
19.12.2016
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991… viac informácii
Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-07.10.2016
23.11.2016
ZVEREJNENIE ZÁMERU   prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č.… viac informácii

Samospráva

Plán kontrolnej činnosti
27.12.2016
  Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2017. viac informácii
Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
22.12.2016
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.   Autorom videozáznamov je Ing… viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2016
22.12.2016
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15. decembra 2016 /span> Rokovací poriadok Mestského… viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 15. decembra 2016
19.12.2016
PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 12. decembra 2016   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul.
13.01.2017
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Fučíkova ul.
13.01.2017
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Voľné pracovné miesto - sociálny pracovník
05.01.2017
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície sociálny pracovník  … viac informácii
Výberové konanie na obsadenie funkcie - náčelník Mestskej polície v Rajci
05.01.2017
Mesto Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: náčelník Mestskej polície v Rajci Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec Kvalifikačné… viac informácii

Mestská polícia

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
13.01.2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Kontakty
23.12.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii
Našiel sa pes Našiel sa pes
28.03.2016
 NAŠIEL SA PES         Našiel sa mladý pes – fenka labradora, zlatý retriver.   Majiteľ psa, nech sa… viac informácii

Životné prostredie

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec
05.01.2017
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO… viac informácii
Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
04.01.2017
   Upozornenie poplatok za znečistenie ovzdušia   V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v… viac informácii
Verejná vyhláška - Cyklochodník Rajec - Šuja
04.01.2017
  Obec Ďurčiná SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/21/2017 dňa 3.1.2017 Vybavuje : Ďurčanská,… viac informácii
Zariadenie na zber, triedenie a skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov - verejná vyhláška
03.01.2017
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R.… viac informácii

Kultúra

Detský karneval 2017 Detský karneval 2017
16.01.2017
  Mesto Rajec vás pozýva na DETSKÝ KARNEVAL, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12.2.2017 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.Vstup zdarma!Hlad a… viac informácii
XVIII. Rajecký mestský ples XVIII. Rajecký mestský ples
16.01.2017
  Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec vás srdečne pozývajú na XVIII. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.1.2017 … viac informácii
Silvester na Námestí v Rajci Silvester na Námestí v Rajci
16.01.2017
    Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozývajú na spoločne strávený SILVESTER NA NÁMESTÍ V RAJCI, ktorý sa uskutoční v… viac informácii
Živý betlehem v Rajci Živý betlehem v Rajci
16.01.2017
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a ochotnícky divadelný súbor Kožkár vás pozývajú na predstavenie ŽIVÝ BETLEHEM, ktoré sa uskutoční v… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 1/2017 Rajčan 1/2017
13.01.2017
RAJČAN 1/2017; súbor PDF; 6,60 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nezodpovední vodiči bránia… viac informácii
Rajčan 12/2016 Rajčan 12/2016
16.12.2016
RAJČAN 12/2016; súbor PDF; 7,30 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Začali sa práce na polyfunkčnom… viac informácii
Rajčan 11/2016 Rajčan 11/2016
16.12.2016
RAJČAN 11/2016; súbor PDF; 7,85 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nedostavaná športová hala bude… viac informácii
Rajčan 10/2016 Rajčan 10/2016
12.10.2016
RAJČAN 10/2016; súbor PDF; 8 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Opravy v meste pokračujú – na… viac informácii

Šport

Šachový kráľ Rajca - rok 2016 Šachový kráľ Rajca - rok 2016
07.12.2016
Šachový kráľ Rajca - rok 2016 foto: súbory img... Karol Uhlárik viac informácii
ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA 2016 ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA 2016
30.11.2016
ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA 2016 viac informácii
Šachový kráľ Rajca  - rok 2014 Šachový kráľ Rajca - rok 2014
30.11.2016
ŠACHOVÁ KRÁĽ RAJCA 2014   V sobotu 29.11.2014 sa konal v Rajci 9.ročník turnaja "Šachový kráľ Rajca". Na programe boli dva samostatné turnaje v… viac informácii
Šachový kráľ Rajca - rok 2012 Šachový kráľ Rajca - rok 2012
30.11.2016
 ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA - 01.12.2012 viac informácii

Fotogaléria

Deň materských škôl na Slovensku Deň materských škôl na Slovensku
16.11.2016
Deň materských škôl na Slovensku 4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária… viac informácii
Materské školy - z nášho života Materské školy - z nášho života
16.11.2016
Materská škola  - ul. Mudrochova    Z nášho života - Fotogaléria   Materská škola - ul. Obrancov mieru   Z nášho… viac informácii
Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
23.12.2016
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
08.11.2016
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
08.11.2016
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
08.11.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa