Úvod

Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne

Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne
  Mestské kultúrne stredisko Rajecpozýva všetky deti na tvorivé dielneCEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍM pondelok 29.2.2016 Stojan na šperky utorok 1.3.2016 Patchworkové ozdoby streda 2.3.2016 Kraslice z drôtu Každý deň od 9.00 do 12.00 hod. Klubovňa MsKS Rajec Všetok materiál pre tvorivé dielne je… viac informácii

Láska za pár drobných - divadelné predstavenie

Láska za pár drobných - divadelné predstavenie
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Žabokrecké ochotnícke divadlo vás pozývajúna reprízu divadelnej hry LÁSKA ZA PÁR DROBNÝCH, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28.2.2016 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.   Vstupné je dobrovoľné!   Ľudová divadelná hra s piesňami odohrávajúca… viac informácii

Detský karneval 2016

Detský karneval 2016
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na Detský karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7.2.2016 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.Vstup zdarma!Hlad a smäd zaženiete v bufete. viac informácii

XVII. ročník – RAJECKÝ MESTSKÝ PLES 2016

XVII. ročník – RAJECKÝ MESTSKÝ PLES 2016
    Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec vás srdečne pozývajú na XVII. ročník – RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 30.1.2016 o 19.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Rajci. Do tanca hrá hudobná skupina Classic Music Band zo Žiliny.     Cena vstupenky:… viac informácii

Z udalostí MsP za mesiac január 2016

Z udalostí MsP za mesiac január 2016
Z udalostí MsP za mesiac január 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE POŽIARU Dňa 14.1.2016 v čase o 15.01 hod. bol hliadke Mestskej polície Rajec na služobný telefón anonymne nahlásený požiar trávnatého porastu a krovia pri kúpalisku Veronika. Preverením oznámenia hliadka MsP na uvedenom mieste… viac informácii

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2016

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2016
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2016.     Dňom 7.1.2016 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích kariet“ na rok 2016. Výdaj bude vykonávaný v pracovných dňoch v mesiaci január v čase od 08:00 – 15:00 hod. na útvare MsP 2 poschodie č.… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu v tejto možnosti ako pomôcť škole, ktorú… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane.
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu v tejto možnosti ako pomôcť škole, ktorú… viac informácii

Oznámenie o streľbách

Oznámenie o streľbách
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:     1.2.2016 od 8:00 do 15:00 2.2.2016 8:00 15:00 3.2.2016 8:00 15:00 4.2.2016 8:00 15:00 8.2.2016 8:00 24:00 9.2.2016 8:00 24:00 10.2.2016 8:00 15:00 11.2.2016 8… viac informácii

Gombíčky - zima šk. r. 2015/2016

Gombíčky - zima šk. r. 2015/2016
V novom čísle si prečítate:  Deň Materskej školy – Divadlo: Pinocchio – Divadlo: Deti deťom – Ako dievčinka Madulienka a slniečko Hrejko hľadali vianočnú hviezdičku – Mikuláš v našej MŠ – Vianočná besiedka v II. triede – Návšteva Živého Betlehemu detí detí z MŠ Mudrochova – Návšteva… viac informácii

Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách

Nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách
 NEBEZPEČENSTVO ZAMRZNUTIA VODOMEROV A POTRUBÍ VO VODOMERNÝCH ŠACHTÁCH          Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje odberateľov, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a… viac informácii

Verejná vyhláška – Rozhodnutie - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   č.j. 01/2541/2015/UR/01-Ďu dňa 11.1.2016   V E R E J N Á V Y H L Á Š K A   ROZHODNUTIE   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M… viac informácii

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

zverejnené: 05.01.2016  Upozornenie poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia… viac informácii

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – lesnej pôdy v k.ú. Rajec

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHU / PONUKY Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 vyhlasuje podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a, ods. 1, pís a/ v súčinnosti s ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení… viac informácii

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 - Verejná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina     Vec: "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020"… viac informácii

Mesto

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
31.01.2016
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.
31.01.2016
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete… viac informácii
Obyvateľstvo mesta Rajec
22.01.2016
ROK stavk 31.12 br. Obyvateľstvo mesta Rajec Počet obyvateľov Muži Ženy Narodení Zomrelí Prihlásení Odhlásení 1991 5758       … viac informácii
Demografická štruktúra obyvateľstva
22.01.2016
DEMOGRAFICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA MESTA RAJEC Rok 2013 2014 2015       Veková skupina M Ž spolu M Ž spolu M Ž spolu M Ž… viac informácii

Samospráva

Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2016
04.02.2016
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2016 viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2015
04.02.2016
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014 viac informácii
Archív zápisníc
04.02.2016
    Archív zápisníc (roky 2011 - 2015)... viac informácií viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2016
29.01.2016
Uznesenia č. 001-002 schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 14. januára 2016 Rokovací poriadok Mestského… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - Anton Rybárik
04.02.2016
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 28.01.2016 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Anton Rybárik,  trvale… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Ivan Kašjak
04.02.2016
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 28.01.2016 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Ivan Kašjak,  trvale… viac informácii
Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Mgr. Peter Gürtler
04.02.2016
M E S T O   R A J E C Mestský úrad, správne oddelenie Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Ivan Kašjak
04.02.2016
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 25.01.2016 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Ivan Kašjak,  trvale… viac informácii

Mestská polícia

Z udalostí MsP za mesiac január 2016 Z udalostí MsP za mesiac január 2016
04.02.2016
Z udalostí MsP za mesiac január 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE POŽIARU Dňa 14.1.2016 v čase o 15.01 hod. bol hliadke Mestskej polície Rajec na… viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac december 2015
04.02.2016
Z udalostí MsP za mesiac december 2015   HORIACI DOM NA UL. 1. MÁJA 2.12.2015 v čase o11.58 hod. počas výkonu služby hliadka mestskej… viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac november 2015
04.02.2016
Z udalostí MsP za mesiac november 2015   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE TÚLAVÉHO PESA 6.11.2015 v čase o 11.45 hod. bol anonymne nahlásený voľne sa… viac informácii
Uzamykajte si svoje bicykle !
04.02.2016
UZAMYKAJTE SI SVOJE BICYKLE ! Z dôvodu množiacich sa krádeží bicyklov na Námestí SNP v Rajci, žiadame občanov a návštevníkov mesta, aby si… viac informácii

Životné prostredie

Všeobecne záväzne nariadenia; Tlačivá odd. Výstavby a Životného prostredia
02.02.2016
  Územný plán mesta Rajec a Urabanistické štúdie ...viac informácií.   VZN Mesta Rajec o podmienkach podnikania na území Mesta Rajec… viac informácii
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2016 v meste Rajec
29.01.2016
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2016 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO… viac informácii
Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
19.01.2016
zverejnené: 05.01.2016  Upozornenie poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie… viac informácii
Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
26.11.2015
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii

Kultúra

Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne
12.02.2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajecpozýva všetky deti na tvorivé dielneCEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍM pondelok 29.2.2016 Stojan na šperky utorok 1.3… viac informácii
Láska za pár drobných - divadelné predstavenie Láska za pár drobných - divadelné predstavenie
12.02.2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Žabokrecké ochotnícke divadlo vás pozývajúna reprízu divadelnej hry LÁSKA ZA PÁR DROBNÝCH, ktorá sa… viac informácii
Detská improliga 2016 Detská improliga 2016
12.02.2016
    Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline vás pozýva na Detskú improligu,ktorá sa… viac informácii
Rajecká fašiangová zabíjačka 2016 Rajecká fašiangová zabíjačka 2016
12.02.2016
    Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, OOCR Rajecká dolina v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajúna Fašiangovú… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 2/2016 Rajčan 2/2016
12.02.2016
 RAJČAN 2/2016; súbor PDF; 7,77 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Začína sa s výstavbou… viac informácii
Rajčan 1/2016 Rajčan 1/2016
11.01.2016
RAJČAN 1/2016; súbor PDF; 6,52 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Mierne sa zvýšili miestne dane a… viac informácii
Rajčan 12/2015 Rajčan 12/2015
10.12.2015
 RAJČAN 12/2015; súbor PDF; 8,25 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Nová vianočná výzdoba na… viac informácii
Rajčan 11/2015 Rajčan 11/2015
10.12.2015
 RAJČAN 11/2015, súbor PDF 8,54 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Budeme mať nové verejné… viac informácii

Šport

25.10.2015 TJ Tatran Krasňany - FK Rajec  0:2 25.10.2015 TJ Tatran Krasňany - FK Rajec 0:2
27.10.2015
25.10.2015 TJ Tatran Krasňany - FK Rajec 0:2 viac informácii
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A
27.10.2015
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ Futbalový klub - dorastenci; 01.09.2015          … viac informácii
FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ
17.10.2015
FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK Rajec - starší žiaci; 29.08.2015          … viac informácii
17.10.2015 FK Rajec - AKADÉMIA JUVENTUS Žilina; starší žiaci 17.10.2015 FK Rajec - AKADÉMIA JUVENTUS Žilina; starší žiaci
17.10.2015
17.10.2015 FK Rajec - AKADÉMIA JUVENTUS Žilina; starší žiaci viac informácii

Fotogaléria

Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii
Rajec - letecké snímky Rajec - letecké snímky
23.09.2015
Rajec - letecké snímky viac informácii
Deň Zeme Deň Zeme
23.09.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami každoročne organizujú … viac informácii

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
04.01.2016
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
09.09.2015
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
26.02.2015
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa