Úvod

Rajecké hodovanie

Rajecké hodovanie
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na RAJECKÉ HODOVANIE, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26.6.2016 na Námestí SNP v RajciHodové dopoludnie od 9. hodiny: RAJECKÁ RETROJAZDA - stretnutie motocyklových a automobilových veteránov (ŠTART vyhliadkovej jazdy o 11.00 hod., predpokladaný… viac informácii

Výstava: Z TVORBY RAJECKÝCH RODÁKOV (28.6.-1.8.2016)

Výstava: Z TVORBY RAJECKÝCH RODÁKOV (28.6.-1.8.2016)
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na výstavu Z TVORBY RAJECKÝCH RODÁKOV: Rudolf PRIBIŠ – medaily a plastiky (súkromná zbierka Lumíra Kardoša) a Vlado ŠUJANSKÝ – obrazy (súkromná zbierka Lumíra Kardoša a zbierka Mestského múzea Rajec), ktorá sa uskutoční 28.6. - 1.8… viac informácii

VIII. Rajrockfest

VIII. Rajrockfest
  Mestské kultúrne stredisko Rajec, Bistro Dvanástka a kapela Farizeo vás pozývajú na VIII. RAJROCKFEST, ktorý sa uskutoční v piatok 8.7.2016 od 20. hodiny na Futbalovom štadióne v Rajci.   Vystúpia: Farizeo, Witty Joe, Zlesapočujem, Slobodná Európa Tour 2016 – Nikdy nezabudneme...… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 28. júna 2016

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 24. júna 2016 P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2016 (utorok) o 16.00 h v malej zasadačke Mestského… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika. Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od … viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 29.6.2016

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 29.6.2016
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny dňa 29.6. 2016 od 7:30 do 15:30 hod.     Oznamujeme Vám, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstranovania poruchy na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 12.7.2016

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 12.7.2016
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny dňa 12. 7. 2016 od 7:30 do 15:30 hod.     Oznamujeme Vám, že dňa 12. 7. 2016 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach… viac informácii

Oznámenie o o začatí konania o zmene/určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania

DOPRAVNÝ ÚRAD   číslo spisu 7780/2016/ROP-004-OP-O/10579 Bratislava, 15.04.2016   Oznámenie o o začatí konania o zmene/určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 a § 41 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku … viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-13.06.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. ...viac informácií   Návrh Dodatoku č. 2 k VZN č. 11/2013 o odpadoch . ...viac informácií … viac informácii

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2016

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2016. ...viac informácií   viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1679/2016 dňa 10.6.2016 VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Proj-Ing. s.r.o. v… viac informácii

Oznámenie O strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina   Vec: Oznámenie O strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a… viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 3

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1274/2016/UR/11-Ďu dňa 20.6.2016   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený: Ing. Kamil Krausz –… viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 2

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1274/2016/UR/11-Ďu dňa 20.6.2016   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený: Ing. Kamil Krausz –… viac informácii

Koncert populárnej hudby ZUŠ Rajec

Koncert populárnej hudby ZUŠ Rajec
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Základná umelecká škola Rajec vás pozývajú na KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY ZUŠ Rajec, ktorý sa uskutoční v piatok 24. júna o 15. hodine na Námestí SNP v Rajci viac informácii

Mesto

Infozákon
22.06.2016
INFOZÁKON  Právo na informácie Právo na informácie patrí medzi základné práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky. Štátne orgány a orgány… viac informácii
Gombíčky - leto 2015/2016 Gombíčky - leto 2015/2016
13.06.2016
V novom čísle si prečítate:  Predškoláci na plaveckom výcviku; „Huráá na dopravné ihrisko“; Ako sme navštívili 1.ročník ZŠ; Spadli z jahody… viac informácii
Rada školy - dokumenty
13.06.2016
  Rada školy: predseda: Stanislava Slotová členovia: Pedagogickí zamestnanci: Soňa Pialová Ostatní zamestnanci: Marta Lednická Za rodičov: Mgr… viac informácii
Materská škola, Mudrochova č. 930/10, Rajec
13.06.2016
Materská škola - ul. Mudrochova Školský rok 2015/2016   Zriaďovateľ:  Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec   Kontakt:… viac informácii

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 28. júna 2016
24.06.2016
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 24. júna 2016 P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii
Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-13.06.2016
22.06.2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských… viac informácii
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2016
22.06.2016
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2016. ...viac informácií   viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2016
30.05.2016
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2016 viac informácii

Mestský úrad

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika
23.06.2016
Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika. Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14… viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 29.6.2016 Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 29.6.2016
23.06.2016
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny dňa 29.6. 2016 od 7:30 do 15:30 hod.    … viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 12.7.2016 Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 12.7.2016
23.06.2016
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny dňa 12. 7. 2016 od 7:30 do 15:30 hod.    … viac informácii
Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika
22.06.2016
Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.  Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č.… viac informácii

Mestská polícia

Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii
Našiel sa pes Našiel sa pes
28.03.2016
 NAŠIEL SA PES         Našiel sa mladý pes – fenka labradora, zlatý retriver.   Majiteľ psa, nech sa… viac informácii
Kontakty
15.03.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac január 2016 Z udalostí MsP za mesiac január 2016
11.03.2016
Z udalostí MsP za mesiac január 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE POŽIARU Dňa 14.1.2016 v čase o 15.01 hod. bol hliadke Mestskej polície Rajec na… viac informácii

Životné prostredie

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu
22.06.2016
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/594/2015 dňa 3.3.2015     OZNÁMENIE… viac informácii
Verejná vyhláška - Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja Vidošová
22.06.2016
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia Odbor environmentálneho posudzovania … viac informácii
Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška
22.06.2016
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j. 01/594/2015/UR/03-Ďu;  dňa 21.4.2015  … viac informácii
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Výzva
22.06.2016
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Žilina Legionárska 5, 012 05 Žilina     ZVEREJNENIE údajov… viac informácii

Kultúra

Rajecké hodovanie Rajecké hodovanie
24.06.2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na RAJECKÉ HODOVANIE, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26.6.2016 na Námestí SNP v RajciHodové… viac informácii
Výstava: Z TVORBY RAJECKÝCH RODÁKOV (28.6.-1.8.2016) Výstava: Z TVORBY RAJECKÝCH RODÁKOV (28.6.-1.8.2016)
24.06.2016
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na výstavu Z TVORBY RAJECKÝCH RODÁKOV: Rudolf PRIBIŠ – medaily a plastiky (súkromná… viac informácii
VIII. Rajrockfest VIII. Rajrockfest
24.06.2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajec, Bistro Dvanástka a kapela Farizeo vás pozývajú na VIII. RAJROCKFEST, ktorý sa uskutoční v piatok 8.7.2016… viac informácii
Rajecké kultúrne leto 2016: KORTINA (hudobný koncert) Rajecké kultúrne leto 2016: KORTINA (hudobný koncert)
24.06.2016
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva v rámci Rajeckého kultúrneho leta 2016 na koncert hudobnej skupiny KORTINA, ktorý sa uskutoční… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 6/2016 Rajčan 6/2016
10.06.2016
RAJČAN 6/2016; súbor PDF; 7,45 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Postupne sa odstraňujú nepotrebné… viac informácii
Rajčan 5/2016 Rajčan 5/2016
11.05.2016
RAJČAN 5/2016; súbor PDF; 5,22 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: MŠ Mudrochova sa už rekonštruuje… viac informácii
Rajčan 4/2016 Rajčan 4/2016
11.05.2016
RAJČAN 4/2016;  súbor PDF, 6,14 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Pribudnú ďalšie parkovacie… viac informácii
Rajčan 3/2016 Rajčan 3/2016
11.03.2016
 RAJČAN 3/2016; súbor PDF; 8,60 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Máme nové verejné… viac informácii

Šport

19.06.2016 FK Rajec - TJ Fatran Krasňany 7:0 19.06.2016 FK Rajec - TJ Fatran Krasňany 7:0
23.06.2016
19.06.2016 FK Rajec - TJ Fatran Krasňany 7:0 viac informácii
19.6.2016 FK Rajec - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 1:0 19.6.2016 FK Rajec - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 1:0
23.06.2016
19.6.2016 FK Rajec - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 1:0 viac informácii
Rajecký kapor 2016 Rajecký kapor 2016
23.06.2016
Rajecký kapor 2015 - 1. mája 2015 viac informácii
Rajecký kapor 2015 Rajecký kapor 2015
23.06.2016
Rajecký kapor 2015 - 1. mája 2015 viac informácii

Fotogaléria

Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii
Rajec - letecké snímky Rajec - letecké snímky
23.09.2015
Rajec - letecké snímky viac informácii
Deň Zeme Deň Zeme
23.09.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami každoročne organizujú … viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
30.03.2016
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
30.03.2016
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
30.03.2016
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
30.03.2016
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa