Úvod

Pozvánka na futbal - Slávia Staškov vs. FK Rajec - 3.8.2014

Pozvánka na futbal - Slávia Staškov   vs.   FK Rajec - 3.8.2014
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie V. LIGA DOSPELÍ skupina A – SsFZ Slávia Staškov vs.FK Rajec nedeľa 3.82014 o 16:30 hod. Vedenie FK Rajec pre fanúšikov, ktorí by chceli povzbudiť rajeckých futbalistov zabezpečilo autobusovú dopravu. Priaznivci môžu využiť dopravu na zápas za… viac

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to : pozemok parcela č. 719 - zastavaná plocha o výmere 102… viac

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec

Návrh Dodatku č.2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec       viac

RAJECKÝ KRÁSAVEC

RAJECKÝ KRÁSAVEC
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Kynologický klub Rajec organizujú prvú výstavu krížencov a psíkov bez PP pod názvom  R A J E C K Ý   K R Á S A V E C Sobota 23. august 2014   Program:   9:00 - 10:00 Registrácia        … viac

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny dňa 12. 8. 2014 od 8:00 - 15:00 hod.     Oznamujeme Vám, že dňa 12. 8. 2014 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu kontroly a údržby distribučnej… viac

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2014

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2014
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2014 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:   9. august 2014 4. Vstup na… viac

Veľký Rajecký deň 2014

Veľký Rajecký deň 2014
Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2014, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. augusta 2014 od 9. hodiny na Námestí SNP.   Účinkujú: 9.00 hod. mažoretky KORDOVÁNKY; 10.00 hod.… viac

Rajecké kultúrne leto 2014

Rajecké kultúrne leto 2014
Mestské kultúrne stredisko Rajec a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina vás pozývajú na RAJECKÉ KULTÚRNE LETO 2014 / Námestie SNP     5.7. sobota 6. RAJROCKFEST / 20.00 hod. (futbalový štadión) 13.7. nedeľa COUNTRY NEDEĽA  / 18.00 hod.      … viac

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.       Zariadenie… viac

Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste

  Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úrad SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa… viac

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.   Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od… viac

Radnica - prenájom nebytových priestorov

Radnica - prenájom nebytových priestorov
    Radnica - prenájom nebytových priestorov     Mesto Rajec ponúka na dlhodobý prenájom v priestoroch Radnice, na prízemí  nebytový priestor, ktorý je možné využívať na obchodné účely. Rozmery prenajímaného priestoru sú cca 9 x 4 m.       … viac

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.
Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou,že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí. Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec upozorňuje predovšetkým starších občanov, že v Rajci a v blízkom okolí pôsobia podvodníci, ktorí telefonicky pod zámienkou, že vnuk alebo… viac

Mesto

Úryvky z kroniky Úryvky z kroniky
16.07.2014
  Rajec je najstaršou osadou Rajeckej doliny.    Archeologické nálezy a v posledných rokoch podniknuté výskumy dokazujú, že rajecká… viac
Postavenie a funkcia rozpočtu Mesta Rajec
16.07.2014
  Dokumenty:Konsolidovaná výročná správa; Záverečný účet Mesta Rajec; Hodnotiaca správa k 31.12.; Programový rozpočet Mesta Rajec; Program… viac
Základné údaje Základné údaje
16.07.2014
  Mesto Rajec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. … viac
Partnerské kraje a mestá Partnerské kraje a mestá
16.07.2014
PARTNERSKÉ KRAJE A MESTÁ         EUROREGIÓN BESKYDY sa nachádza v prihraničných oblastiach 3 štátov - Slovenskej,… viac

Samospráva

Plán kontrolnej činnosti
26.06.2014
  Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2014 viac
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014
26.06.2014
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci. viac
MsZ - Uznesenia - rok 2014
19.06.2014
Uznesenia č. 046 - 066 schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 12. júna 2014. viac
Dochádzka poslancov mestského zastupiteľstva
19.06.2014
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2014 Pč Meno a priezvisko, titul 20.2.2014 9.4.2014 24.4.2014 12.6… viac

Mestský úrad

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
31.07.2014
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb… viac
Oznámenie o uložení zásielky - Martina Balcerová
31.07.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 30.07.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Martina Balcerová,  … viac
Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Poláček
30.07.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 28.07.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Vladimír Poláček, trvale… viac
Oznámenie o uložení zásielky - Ľubomír Kypus
30.07.2014
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 28.07.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Ľubomír Kypus, trvale bytom… viac

Výstavba, Životné prostredie

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
10.07.2014
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné… viac
Informácie o možnosti separovaného zberu v meste Rajec
02.07.2014
TRIEDENIE ODPADU Triedenie (separovanie) odpadu na území mesta Rajec vykonávame viacerými spôsobmi: Vrecový systém zberu (vrecia) je zavedený v… viac
Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
26.05.2014
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac
Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
19.05.2014
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac

Mestská polícia

Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste
03.07.2014
  Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úrad SR zapojila do… viac
Dopravná nehoda
03.07.2014
Dopravná nehoda          Dňa 8.3.2014 v čase o 20:36 hod sa na ulici Kmeťova (pri tržnici) stala dopravná nehoda,… viac
Poškodzovanie majetku Poškodzovanie majetku
03.07.2014
Poškodzovanie majetku   Dňa 21.2.2014 v čase o 19:21 hod., prijala hliadka MsP Rajec informáciu o poškodení vchodových dverí na bytovom dome… viac
Výdaj parkovacích kariet pre rok 2014. Výdaj parkovacích kariet pre rok 2014.
08.02.2014
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2014.     Dňom 2.1.2014 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv.… viac

Kultúra

RAJECKÝ KRÁSAVEC RAJECKÝ KRÁSAVEC
28.07.2014
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Kynologický klub Rajec organizujú prvú výstavu krížencov a psíkov bez PP pod názvom  R A J E C K… viac
RAJROCKFEST č.6 RAJROCKFEST č.6
18.07.2014
Mestské kultúrne stredisko Rajec a Bistro Dvanástka vás pozývajú napodujatie RAJROCKFEST č. 6; 5. júl 2014 od 20.00 hod., Ihrisko Rajec. VSTUP… viac
Spomienková slávnosť SNP Spomienková slávnosť SNP
11.07.2014
MESTO RAJEC, MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV V RAJCI VÁS POZÝVAJÚ NA… viac
Veľký Rajecký deň 2014 Veľký Rajecký deň 2014
11.07.2014
Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na VEĽKÝ… viac

Šport

FK RAJEC "B" - III. DOXXbet trieda dospelí skupina A - ObFZ Žilina FK RAJEC "B" - III. DOXXbet trieda dospelí skupina A - ObFZ Žilina
01.08.2014
FK RAJEC "B" III. DOXXbet trieda dospelí skupina A - ObFZ ŽilinaSEZÓNA 2014 - 2015 Kolo Termín Domáci Hostia Stav Poznámka 1. Ne 17.08.14 13… viac
FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ
31.07.2014
FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK Rajec - starší žiaci; 12.04.2014          … viac
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A
31.07.2014
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ Najlepší športový kolektív Mesta Rajec za rok 2013, Futbalový klub - dorastenci;   … viac
FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ
31.07.2014
FK RAJEC - V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK Rajec; 30.03.2014                    … viac

Kontakty

POLIKLINIKA - LEKÁRNE POLIKLINIKA - LEKÁRNE
29.07.2014
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac
Civilná ochrana Civilná ochrana
16.07.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
15.07.2014
MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
15.07.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa