ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA
155
RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC
 
POLIKLINKA RAJEC
 
Telefónne čísla pracovísk
MUDr. Šulanová 041/542 21 69, 0915 445 259
MUDr. Lalinská 041/542 44 14, 0903 923 881
MUDr. Gazdík 041/542 43 75, 0902 814 082
MUDr. Huljaková 041/542 27 02, 0903 775 609
MUDr. Jakubesová 041/549 11 93, 0908 913 687
Očná ambulancia
MUDr. Sádecká
041/542 22 41
Interná ambulancia
MUDr. Viteková
041/542 43 67
ORL - ušné, nosné, krčné ambulancia
MUDr. Klučková
0903 631 242
Gynekologická ambulancia
MUDr. Holešová & MUDr. Molnárová
0910 210 102
Detská ambulancia
MUDr. Moravčíková
041/542 35 03, 0905 919 970
Zubné laboratóriu
p. Kudlová, p. Slottová, Mgr. Kudla
041/542 23 75
Zubná ambulancia
Medika-Dent
0905 777 770
Zubná ambulancia
MUDr. Chovancová
041/542 44 12
Rehabilitácia 0907 864 413
RTG pracovisko 0903 407 940
Sanitky – dispečing 041/16155
 
 
Máte problém, čo s chorým členom rodiny? Chcete si skrátiť pobyt v nemocnici na najnevyhnutnejšiu dobu?
 
Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LÚČ, s.r.o., so sídlom v Zbyňove (tel č. 0904 811 700).
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je určená pre pacientov všetkých vekových skupín, ktorým môže byť poskytnutá kvalitná, profesionálna a komplexná ošetrovateľská starostlivosť.
Ide o starostlivosť v rodinnom prostredí po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.
 
 
 
LEKÁRNE:
 
Lekáreň pri Poliklinike 041/542 27 17, 041/542 36 40
Lekáreň pri Radnici,
Námestie SNP 28, Rajec
041/542 44 04
Lekáreň na Námestí, spol. s r.o., Sládkovičova 686, Rajec 041/542 21 27


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa