na späť
              PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
 
 Kultúrny dom Rajec
KULTÚRNY DOM
Kontakt:                              ...viac informácií (tu)                            
Adresa:  Mestský úrad Rajec - oddelenie kultúry
              Námestie SNP 2/2,01501 Rajec 
Telefón:  
041 - 5422067; 041 - 5424703; 0910-909049 
Tlačivá:
 Klub dôchodcov Rajec
KLUB DÔCHODCOV
Kontakt:                             ... viac informácií (tu)
Adresa:  Mestský úrad Rajec - oddelenie správy
              Námestie SNP 2/2,01501 Rajec 

Telefón:  041 - 5076511    Fax:  041 - 5422224
                Denné centrum - Klub dôchodcov
Telefón: 041- 5422532 vždy od 14,00h.- 17,00h.
                denne okrem piatku a soboty.
 Radnica
RADNICA
Kontakt:
Adresa:  Mestský úrad Rajec - oddelenie správy
             Námestie SNP 2/2,01501 Rajec 

Telefón:  041 - 5076511    Fax:  041 - 5422224
              
 
VEĽKÁ ZASADAČKA MsÚ
Kontakt:                          
Adresa:  Mestský úrad Rajec - oddelenie kultúry
             Námestie SNP 2/2,01501 Rajec 

Telefón:  041 - 5422067; 041 - 5424703; 0910-909049
Tlačivá:
 
 
MALÁ ZASADAČKA MsÚ
Kontakt:                          
Adresa:  Mestský úrad oddelenie správne
             Námestie SNP 2/2,01501 Rajec 

Telefón:  041 - 5076511    Fax:  041 - 5422224
SMERNICA o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom - poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec
 
 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa