Symboly mesta Rajec

SYMBOLY MESTA RAJEC
 
Poznámka - kliknutím na obrázok sa obrázok zobrazí vo väčšom rozlíšení
Erb mesta Rajec Erb mesta Rajec.
Historickým patrónom mesta Rajec a dominantnou postavou erbu mesta Rajec je svätý Ladislav. Erb Rajca pozostáva z modrého trojuholníkového ranogotického štítu. V modrom  štíte je strieborne odetý sv. Ladislav so zlatou halapartňou a červeným štítom so strieborným dvojitým krížom. V slávnostnom prevedení je v modrom podklade strieborné ľaliovanie.
V jednoduchom prevedení možno namiesto zlatej farby použiť žltú a namiesto striebornej bielu. Erb je rekonštrukciou najstaršieho známeho pečatidla, ktoré vzniklo na prelome 14. – 15. storočia.
                                            
Erb mesta Rajec, čierno-biela verzia; súbor pdf
Zástava mesta Rajec Vlajka mesta Rajec  
Zástava a vlajka mesta Rajec
Zástava mesta Rajec v slávnostnom prevedení je visiaca. V hornej tretine je vo farebnom prevedení umiestnená postava sv. Ladislava s halapartňou a štítom a v spodných dvoch tretinách bielomodré pásy.
Vlajka mesta Rajec je tvorená podľa mestskej zástavy, avšak rozmery nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.
Pečať mesta Rajec Pečať mesta Rajec.
Pečať mesta Rajec je kruhová s kolopisom PEČAŤ MESTA RAJEC. V centrálnej časti je postava sv. Ladislava s halapartňou v pravej ruke a štítom s dvojkrížom v pravej ruke. V pozadí je ľaliovanie.
Z pečate mesta je odvodená pečiatka, ktorá tvorí kruh v priemere 35 mm, v ktorom je erbová figúra s ľaliovaním mestského znaku umiestnená do okrúhlej kružby, okolo ktorej je kruhový nápis príslušného orgánu.
 
Z histórie mestských pečatí.
       Pečatenie a pečať mali už v stredovekých  právnych  zvykoch vo verejnom i súkromnom živote  dôležité  miesto.
Už za Béla IV. sa pri rozvoji písomného styku vo verejnej správe ukazovala potreba takých hodnoverných znakov, ktorými by sa mohli overovať listiny. V listine z roku 1414 sa píše, rajecký richtár, ktorého niekedy volali "foyt" mal medzi svojimi povinnosťami i tú, aby opatroval veľkú a strednú pečať.
Podľa listiny Turčianskeho konventu z 5. februára 1417 mal Rajec pečať už v roku 1416. Rajec si ponechal cirkevný motív - obraz sv. Ladislava, uhorského kráľa.

Podľa Fojtíka [1974] podarilo sa zistiť nasledovné pečate:
Nedatovaná pečať priemer 24 mm, použitá v roku 1785. V obraze je sv. Ladislav v brnení so zástavou a štítom, na pravej strane kvet. Pomerne primitívna kresba. Kolopis: SIGILLUM CIVITATIS RAGIEC.

Nedatovaná pečať priemer 52 mm, zistená v roku 1798. V obraze je sv. Ladislav s atribútmi, za ním mriežkované pozadie s ľaliami. Na zistenom odtlačku je zle čitateľný majuskulový kolopis: SIGILLUM : CIVITATIS : REYGICS. Je to mladšia napodobenina staršej pečate. (obr. 1. - 2.)
SIGILLUM-CIVITATIS-REYGICSObrázok 1. - 2.

Nedatovaná pečať priemer 34 mm, použitá v roku 1831. V obraze sv. Ladislav s atribútmi a opásaný mečom, za ním mriežkované pozadie s ľaliami. Kolopis: SIGILLUM + CIVITATIS + REYGICS

Pečať datovaná rokom 1864. Už známy obraz sv. Ladislava a kolopis: RAJECZ MEZŐVÁROS PECSÉTJE.1864
(obr. 3. - 4.)
RAJECZ-MEZOVAROS-PECSETJE-1864Obrázok 3. - 4.


Nedatovaná pečať priemer 30 mm, zistená v roku 1872. V pečatnom poli je sv. Ladislav v zjednodušenej kresbe. Kovová pečiatka. Kolopis nie je oddelený od obrazu: RAJECZ MEZŐ VÁROS PECSÉTJE (obr. 5.)
RAJECZ-MEZOVAROS-PECSETJE
Obrázok 5.


Literatúra:
FOJTÍK Juraj: Mestské a obecné pečate trenčianskej župy. Nitra: Nitrianske tlačiarne, 1975. 300 s. SÚKK 550/I-OR-1972

Obrázky 1. a 3. Pečate mesta Rajec, Mestské múzeum Rajec.
Obrázky 2., 4. - 5. FOJTÍK Juraj: Mestské a obecné pečate trenčianskej župy.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa