Identifikácia správcu obsahu

Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Tel. č.: +421 41 542 20 30Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Rajec má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na http://www.rajec.info/.


Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.


Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z následovných dôvodov.

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Niektoré netextové obsahy (obrázky) nemajú zadefinovaný alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Niektoré súbory vo formáte PDF nespĺňajú kritéria optického rozoznávania znakov (OCR) a nie sú otagované. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Video záznamy nemajú implementované titulky ani alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)]
 • Zverejnené tabuľky a zoznamy nepoužívajú HTML značky. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Niektoré texty sú zvýraznené pridaním medzier medzi písmenami a používateľ využívajúci asistenčnú technológiu môže mať problém porozumieť danému textu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Niektoré texty sú zvýraznené prečiarknutým písmom a používateľ využívajúci asistenčnú technológiu sa nedozvie, že sa jedná o neplatnú informáciu. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristika na základe zmyslového vnemu]
 • Položka formulára Prihlásenie nemá zadefinovaný autocomplete. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
 • Niektoré hypertextové odkazy nie je možné identifikovať na základe farby ako hypertextové odkazy – chýba podčiarknutie odkazu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
 • Dátumy kalendára porušujú farebný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Niektoré dokumenty vo formáte PDF porušujú farebný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Niektoré informácie sú prezentované iba pomocou textu vo forme obrázku a nemajú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov)]
 • Pri nastavení šírky zobrazovania na 320 CSS pixelov dochádza k posúvaniu obsahu v dvoch smeroch. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
 • Hover jednotlivých grafických prvkov a niektoré obrázky spôsobujú porušenie farebného kontrastu. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Niektoré nadpisy (titulky) nie sú celé viditeľné a používateľ si nedokáže prečítať celý text. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
 • Niektoré grafické prvky sa pohybujú a nedajú sa zastaviť. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
 • Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • Odkazy „... viac informácii“ nemajú dostatočne konkrétny názov, ktorý by určoval ich význam. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Odkazy „DOCX, ODT, PDF“ nemajú dostatočne konkrétny názov, ktorý by určoval ich význam. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Webové sídlo nemá implementovaný focus. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • Webová stránka nemá zadefinovaný hlavný jazyk stránky. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • Informácie o tom, že stránka nebola nájdená sú poskytované iba v anglickom jazyku. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Niektoré šípky slúžiace na vrátenie sa naspäť nedeklarujú návrat – šípka používateľa presunie na inú webstránku. [Kritérium úspešnosti 3.2.2 Vstup používateľa]
 • Niektoré texty majú rôznu identifikáciu, ale identifikujú sa jednotne. [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia]
 • Formulár Žiadosť o registráciu neposkytuje všetky informácie o chybe naraz. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
 • Vo formulári Žiadosť o registráciu nie sú označené povinné polia a chýbajú pokyny k vytvoreniu hesla. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
 • Ak vo formulári Žiadosť o registráciu používateľ zadá e-mailovú adresu v nesprávnom tvare nedostane návrh na opravu chyby. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
 • Webové sídlo obsahuje 4 syntaktické chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Vyhľadávanie a prvky formulára nemajú zadefinovaný label. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 • Po odoslaní formulára Žiadosť o registráciu nedostane znevýhodnený používateľ stavovú správu o neúspešnom prihlásení. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 9.6.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 1. 6. 2023.


Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: msu@rajec.sk

Správcom webového sídla je Mestský úrad Rajec.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Zuzana Ščasná z oddelenia kultúry a športu.


Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa