FOND NA PODPORU ŠPORTU: Mesto Rajec - rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová - 1. etapa

Logo - Fond na podporu športu (JPG)FOND NA PODPORU ŠPORTU

 

Mesto Rajec - rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová - 1. etapa

 

 
Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 vo výške 72 000,00 €
 
Názov projektu: Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1.etapa
 
 
 Fond na podporu športu - Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021: Názov projektu: Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1. etapa (JPG)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa