FOND NA PODPORU ŠPORTU: Mesto Rajec - rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová - 1. etapa

Autor: Zuzana Ščasná, 25.10.2021

Logo - Fond na podporu športu (JPG)FOND NA PODPORU ŠPORTU

 

Mesto Rajec - rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová - 1. etapa

 

 
Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 vo výške 72 000,00 €
 
Názov projektu: Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1.etapa
 Fond na podporu športu - Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021: Názov projektu: Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1. etapa (JPG)
 

Projekt

Mesto Rajec - rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová - 1.etapa

Poskytovateľ príspevku

Fond na podporu športu

Program

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, č. 2020/001

Zmluva o poskytnutí príspevku

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-75, Dodatok č. 1 k Zmluve

Účel a použitie daru

Príspevok je určený na rekonštrukcia športového areálu pri Základnej škole na Lipovej ulici v Rajci (1.etapa rekonštrukcie). Zahŕňa realizáciu multifunkčného ihriska, ktoré bude disponovať uzamykateľným vstupom a osvetlením. Slúžiť bude Základnej škole, Gymnáziu, ale i širokej verejnosti  a športovým klubom.

Termín použitia poskytnutých prostriedkov

do 31.12.2023 

Miesto realizácie

Mesto Rajec

Výška poskytnutej dotácie

72 000,00 Eur,

v znení Dodatku č. 1 k Zmluve  58 798,65 Eur

Zverejnenie zmluvy

https://crz.gov.sk/zmluva/5991289/