Policajný zbor SR - erb
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Oddelenie dokladov
vysunuté pracovisko Rajec
 Spracovanie a výdaj dokladov:
- občianske preukazy
- vodičské preukazy
- cestovné pasy
 Stránkové dni:
 Utorok   9:00 - 12:30
 Štvrtok  9:00 - 12:30
Telefón: 0961 403944
Pracovisko sa nachádza v budove Mestského úradu Rajec,  I. poschodie, vľavo,  číslo dverí 17.
Príslušné  informácie o postupe pri vybavovaní dokladov a poplatkoch sa nachádzajú na informačnej tabuli vedľa biometrického pracoviska.
 
Fotogaléria zo slávnostného otvorenia biometrického pracoviska.
Dňa 3. 8. 2009 bolo v Rajci v budove Mestského úradu za prítomnosti prezidenta Policajného zboru gen. JUDr. J. Packu, riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline plk. Ing. F. Poslucha, riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v Žiline plk. Ing. J. Haranta, primátora mesta Rajec Ing. J. Rybárika, ako aj zástupcov samosprávy slávnostne otvorené nové biometrické pracovisko vydávania dokladov.
Biometrické pracovisko patrí pod oddelenie dokladov Okresného riaditeľstva PZ Žilina a bolo zriadené pre obyvateľov celej Rajeckej doliny z dôvodu, aby hlavne starší ľudia nemuseli cestovať za účelom vybavenia osobných dokladov do vzdialenej Žiliny.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa