Realizované projekty financované s podporou EÚ a štát. rozpočtu SR

REALIZOVANÉ PROJEKTY
FINANCOVANÉ S PODPOROU
EURÓPSKEJ ÚNIE
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR
VÚC ŽILINA - ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Projekt: Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci

Projekt: Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci
    Mesto Rajec získalo NFP na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie kvality služieb v kultúrnom dome v Rajci“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP… viac informácii

Projekt: Riešenie migračných výziev v meste Rajec

Projekt: Riešenie migračných výziev v meste Rajec
  Mesto Rajec získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Riešenie migračných výziev v meste Rajec“ v rámci výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108 na zá… viac informácii

Projekt: Výstavba a modernizácia autobusových zastávok na Kostolnej ulici v meste Rajec

Projekt: Výstavba a modernizácia autobusových zastávok na Kostolnej ulici v meste Rajec
      Mesto Rajec získalo finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Výstavba a modernizácia autobusových zastávok na Kostolnej ulici v meste Rajec“ v rámci výzvy… viac informácii

Projekt: Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prieťahu cesty I/64 v meste Rajec – Priechod pri križovatke ulíc Hollého a Štúrova

Projekt: Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prieťahu cesty I/64 v meste Rajec – Priechod pri križovatke ulíc Hollého a Štúrova
      Mesto Rajec získalo finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prieťahu cesty I/64 v meste Rajec – Priechod pri križovatke ulíc Hollého a … viac informácii

Projekt: Vodozádržné opatrenie v meste Rajec

Projekt: Vodozádržné opatrenie v meste Rajec
      Názov projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Rajec Kód projektu v ITMS 2014+: 310021BKF5 Miesto realizácie projektu: Mesto Rajec Zmluvná výška NFP:      229 404,96  EUR… viac informácii

Projekt - Žilinský turistický kraj - Projektová dokumentácia pre PUMP TRACK v meste Rajec a cyklonabíjačka

Projekt - Žilinský turistický kraj - Projektová dokumentácia pre PUMP TRACK v meste Rajec a cyklonabíjačka
          Projekt Žilinský turistický kraj - Projektová dokumentácia pre PUMP TRACK v meste Rajec a cyklonabíjačka  Poskytovateľ Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cetovného… viac informácii

Projekt: Domček ako z rozprávky

Projekt: Domček ako z rozprávky
 Podporené z grantového programu: Vy rozhodujete, my pomáhame   Projekt Domček ako z rozprávky Darca Nadácia Pontis,   Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31784828 Grantový program Tesco/11.edícia… viac informácii

Projekt: Podpora kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce v regióne prostredníctvom zvyšovania kompetencií pracovníkov mimovládnych organizácií / Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji

Projekt: Podpora kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce v regióne prostredníctvom zvyšovania kompetencií pracovníkov mimovládnych organizácií  / Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji
    Slovenská verzia: Mikroprojekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom… viac informácii

Projekt: Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája

Projekt: Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája
  Mesto Rajec získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája“ v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 na… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa