Realizované projekty financované s podporou EÚ a štát. rozpočtu SR

REALIZOVANÉ PROJEKTY
FINANCOVANÉ S PODPOROU
EURÓPSKEJ ÚNIE
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR
VÚC ŽILINA - ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Projekt: Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci - obnova a oprava

Projekt: Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci - obnova a oprava
     Projekt Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci - obnova a oprava  Poskytovateľ dotácie Úrad vlády Slovenskej republiky,   Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Vý… viac informácii

Projekt: Zelení škriatkovia

Projekt: Zelení škriatkovia
 Podporené z grantového programu: Vy rozhodujete, my pomáhame   Projekt Materská škola Obrancov mieru - ZELENÍ ŠKRIATKOVIA Darca Nadácia Pontis,   Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31784828 … viac informácii

Projekt: Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec

Projekt: Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec
  Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - program Podpora regionálneho rozvoja Projekt Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom… viac informácii

Projekt: Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček

Projekt: Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček
   Realizáciu nášho projektu podporilo TESCO.   Projekt Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček Poskytovateľ dotácie Nadácia Pontis  - Nadačný fond Tesco,   Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31784828 Zmluva o poskytnutí dotácie Darovacia zmluva č… viac informácii

Projekt: Nabíjacia stanica pre elektromobily - RAJEC

Projekt: Nabíjacia stanica pre elektromobily - RAJEC
       Projekt Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec Poskytovateľ dotácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 Bratislava Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania… viac informácii

Projekt: Cyklochodník Rajec-Šuja

Projekt: Cyklochodník Rajec-Šuja
      Projekt Cyklochodník Rajec-Šuja Poskytovateľ dotácie Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie… viac informácii

Projekt - Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci

Projekt - Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci
KOHÉZNY FOND Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/34, ktorého predmetom je intenzifikácia a zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadu na… viac informácii

Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji

Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji
 "Podporené z grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame." Projekt Prírodná záhrada v našom detskom raji Poskytovateľ dotácie Nadácia Pontis - Nadačný fotnd Tesco Výzva Grantová výzva - 6.edícia grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáhame" Zmluva o poskytnutí… viac informácii

Projekt - Vonkajší fitness pre každého

Projekt - Vonkajší fitness pre každého
  Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2019"          Projekt  Vonkajší fitness pre každého  Poskytovateľ dotácie  Úrad vlády Slovenskej republiky  Výzva  Výzva na… viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa