Realizované projekty financované s podporou EÚ a štát. rozpočtu SR

REALIZOVANÉ PROJEKTY
FINANCOVANÉ S PODPOROU
EURÓPSKEJ ÚNIE
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR
VÚC ŽILINA - ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Projekt - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec

Projekt - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec
Projekt Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec Poskytovateľ dotácie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia Kód výzvy, názov OPKZP-PO1-SC111-2017-23 Operačný program OP… viac informácii

Projekt - Návšteva v Rýmařove - Malí řemeslníci

Projekt - Návšteva v Rýmařove - Malí řemeslníci
Projekt Malí řemeslníci Poskytovateľ dotácie Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód výzvy, názov FMP/CZ/1/11b Operačný program Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika - Fond malých projektov Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív Oblasť podpory 119 Investície do… viac informácii

Projekt - Modernizácia interiérového vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec

  Projekt Modernizácia interiérového vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec, kód projektu v ITMS2014+ 302021J954 Poskytovateľ dotácie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Žilinský samosprávny kraj Kód výzvy, názov IROP-PO2-SC222-2016… viac informácii

Projekt - Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec

Projekt - Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec
       Projekt     Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec Poskytovateľ dotácie Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava Kód výzvy, názov Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory… viac informácii

Projekt - Poľsko-slovenské cesty dedičstva

Projekt - Poľsko-slovenské cesty dedičstva
    Poľsko-slovenské cesty dedičstva - sekcia (tu)   Poľsko-slovenské cesty dedičstva. - Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa. ...plné znenie(tu)   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092 ...plné znenie(tu)   Výzva na predloženie ponuky -… viac informácii

Projekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"

Projekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
    Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" - sekcia (tu)   Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"...plné znenie(tu)   Mikroprojekt - Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu"...plné znenie(tu)   Archeologický… viac informácii

Projekt - Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci

Projekt - Nadácia COOP Jednota podporila  Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci
  Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci   Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec – rozšírenie outdoorových hracích prvkov“ je názov úspešného projektu, ktorým sa Materská škola na Mudrochovej ulici v Rajci, prostredníctvom Mesta Rajec,… viac informácii

Bytový dom - 17 bytových jednotiek

Bytový dom - 17 bytových jednotiek
Názov stavby Bytový dom -  17 bytových jednotiek Poskytovateľ dotácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( www.mindop.sk ) Číslo zmluvy 0028-PRB/2016 Stavba spolufinancovaná Úver: Štátny fond rozvoja bývania, číslo zmluvy… viac informácii

Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY

Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY
Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR Projekt spolufinancovaný z: MK SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 č. MK-2136/2017/1.1 Cieľ projektu:… viac informácii
« späť 1 2 3 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa