Realizované projekty financované s podporou EÚ a štát. rozpočtu SR

Projekt - Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci

Projekt - Nadácia COOP Jednota podporila  Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci
  Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci   Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec – rozšírenie outdoorových hracích prvkov“ je názov úspešného projektu, ktorým sa Materská škola na Mudrochovej ulici v Rajci, prostredníctvom Mesta Rajec,… viac informácii

Bytový dom - 17 bytových jednotiek

Bytový dom - 17 bytových jednotiek
Názov stavby Bytový dom -  17 bytových jednotiek Poskytovateľ dotácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( www.mindop.sk ) Číslo zmluvy 0028-PRB/2016 Stavba spolufinancovaná Úver: Štátny fond rozvoja bývania, číslo zmluvy… viac informácii

Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY

Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY
Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR Projekt spolufinancovaný z: MK SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 č. MK-2136/2017/1.1 Cieľ projektu:… viac informácii

Projekt - Bezpečne a hravo cestou - necestou

Projekt - Bezpečne a hravo cestou - necestou
Bezpečne a hravo cestou - necestou Projekt dopravného ihriska pre Materskú školu na ul. Obrancov mieru v Rajci úspešne zrealizovaný!   Materská škola na ulici Obrancov mieru v Rajci sa prostredníctvom svojho zriaďovateľa, Mesta Rajec, zapojila do grantovej výzvy Nadácie Tesco v rámci… viac informácii

Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému

Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému
Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj Projekt spolufinancovaný z: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č.… viac informácii

Projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová , Rajec

Projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová , Rajec
  Projekt     Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová , Rajec Poskytovateľ dotácie Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva č. 113720 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Cieľ projektu… viac informácii

Projekt - Statické zabezpečenie havarijného stavu krovu a klenby nad lodžiou NKP "Dom meštiansky"

Projekt - Statické zabezpečenie havarijného stavu krovu a klenby nad lodžiou NKP "Dom meštiansky"
  Projekt Statické zabezpečenie havarijného stavu krovu a klenby nad lodžiou NKP "Dom meštiansky" a realizácia predpísaného archeologického a reštaurátorského výskumu Poskytovateľ dotácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 Zmluva o… viac informácii

Projekt - Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec

Projekt - Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec
      Mesto Rajec podpísalo v roku 2015 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu… viac informácii

Projekt - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY A OPRAVA FASÁDY NA OBJEKTE RADNICE

Projekt - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY A OPRAVA FASÁDY NA OBJEKTE RADNICE
Projekt - Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP Názov projektu Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP, č. UZPF 1366/0 Program 1.Obnovme si svoj dom Podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok … viac informácii

Projekt - PREVENCIA KRIMINALITY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V RAJCI

Projekt - Prevencia kriminality na základných školách v Rajci Poskytovateľ: Obvodný úrad Žilina Projekt spolufinancovaný z: Rozpočtových prostriedkov Obvodný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina z programu 06V03 - ochrana verejnéjo poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa