Realizované projekty financované s podporou EÚ a štát. rozpočtu SR

Projekt - PREVENCIA KRIMINALITY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V RAJCI

Projekt - Prevencia kriminality na základných školách v Rajci Poskytovateľ: Obvodný úrad Žilina Projekt spolufinancovaný z: Rozpočtových prostriedkov Obvodný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina z programu 06V03 - ochrana verejnéjo poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti… viac informácii

Projekt - ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V RAJCI

Projekt - ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V RAJCI
Projekt - Rozšírenie kamerového systému v Rajci Poskytovateľ: Obvodný úrad Žilina Projekt spolufinancovaný z: Rrozpočtových podmienok podľa zákona č. 497/2009 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2010, podľa § 10 ods. 1 zákona č.583/2008 Z.z. a podľa uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu… viac informácii

Projekt - PAMIATKOVÁ ZÓNA RAJEC - ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH, ZELENE, VEREJNÉ OSVETLENIE, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Projekt - PAMIATKOVÁ ZÓNA RAJEC - ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH, ZELENE, VEREJNÉ OSVETLENIE, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
Projekt - PAMIATKOVÁ ZÓNA RAJEC - ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH, ZELENE, VEREJNÉ OSVETLENIE, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA Operačný program: Regionálny operačný program Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel Opatrenie:… viac informácii

Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZŠ RAJEC, UL. LIPOVÁ

Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZŠ RAJEC, UL. LIPOVÁ
Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZŠ RAJEC, UL. LIPOVÁ Operačný program: Regionálny operačný program Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Cieľ… viac informácii

Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV - A,B,C MATERSKEJ ŠKOLY - ul. MUDROCHOVA č. 930, RAJEC

Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV - A,B,C MATERSKEJ ŠKOLY - ul. MUDROCHOVA č. 930, RAJEC
Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV - A,B,C MATERSKEJ ŠKOLY - ul. MUDROCHOVA č. 930, RAJEC Operačný program: Regionálny operačný program Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie: 1.1… viac informácii

Projekt - ČISTÉ MESTO

Projekt - ČISTÉ MESTO
Projekt - Čisté mesto Operačný program: Životné prostredie Projekt spolufinancovaný z: ERDF a ŠR Prioritná os: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy Opatrenie: 3.1 Ochrana ovzdušia Cieľ projektu: Zníženie miery znečistenia ovzdušia spôsobeného užívaním… viac informácii

Projekt - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY RAJEC

Projekt - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY RAJEC
Projekt - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY RAJEC Operačný program: Regionálny operačný program Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra… viac informácii

Projekt - REKONŠTRUKCIA, ROZŠIROVANIE A MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE V RAJCI

Projekt - REKONŠTRUKCIA, ROZŠIROVANIE A MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE V RAJCI
Projekt - REKONŠTRUKCIA, ROZŠIROVANIE A MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE V RAJCI Operačný program: Regionálny operačný program Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra… viac informácii

Projekt - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ul. OBRANCOV MIERU, RAJEC

Projekt - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ul. OBRANCOV MIERU, RAJEC
Projekt - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ul. OBRANCOV MIERU, RAJEC Operačný program: Regionálna operačný program Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa