Projekt - Žilinský turistický kraj - Projektová dokumentácia pre PUMP TRACK v meste Rajec a cyklonabíjačka

 
 
 Logo - Žilinský turistický kraj (JPG)
 
 

Projekt

Žilinský turistický kraj - Projektová dokumentácia pre PUMP TRACK v meste Rajec a cyklonabíjačka 

Poskytovateľ

Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cetovného ruchu

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19/2022

Účel a použitie dotácie

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnéh príspevku na projektovú dokumentáciu pre PUMP TRACK v meste Rajec a 1 ks cyklonabíjačky osadenej v katastri mesta Rajec.

Termín použitia poskytnutých prostriedkov

do 30.11.2022

Miesto realizácie

Rajec

Výška poskytnutej dotácie

7 000,00 Eur

Zverejnenie zmluvy

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6790802/

 
 

 

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa