Realizované projekty financované s podporou EÚ a štát. rozpočtu SR

Projekt: Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na sídlisku Sever

Projekt: Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na sídlisku Sever
  Mesto Rajec získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na sídlisku Sever“ v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65… viac informácii

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci
  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou   Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci   Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy,… viac informácii

Medzi dvoma zámkami a dvoma vežami – objavovanie spoločného poľsko-slovenského dedičstva

Medzi dvoma zámkami a dvoma vežami – objavovanie spoločného poľsko-slovenského dedičstva
      Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020 a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy Medzi dvoma zámkami a… viac informácii

Projekt: Náš domček deduška Večerníčka

Projekt: Náš domček deduška Večerníčka
 Podporené z grantového programu: Vy rozhodujete, my pomáhame   Projekt Náš domček deduška Večerníčka Darca Nadácia Pontis,   Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31784828 Grantový program… viac informácii

FOND NA PODPORU ŠPORTU: Mesto Rajec - rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová - 1. etapa

FOND NA PODPORU ŠPORTU: Mesto Rajec - rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová - 1. etapa
FOND NA PODPORU ŠPORTU   Mesto Rajec - rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová - 1. etapa     Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021 Výzva na predkladanie žiadostí o… viac informácii

Projekt: Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci - obnova a oprava

Projekt: Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci - obnova a oprava
     Projekt Pamätník a pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny v Rajci - obnova a oprava  Poskytovateľ dotácie Úrad vlády Slovenskej republiky,   Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Vý… viac informácii

Projekt: Zelení škriatkovia

Projekt: Zelení škriatkovia
 Podporené z grantového programu: Vy rozhodujete, my pomáhame   Projekt Materská škola Obrancov mieru - ZELENÍ ŠKRIATKOVIA Darca Nadácia Pontis,   Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31784828 … viac informácii

Projekt: Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec

Projekt: Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec
  Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - program Podpora regionálneho rozvoja Projekt Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom… viac informácii

Projekt: Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček

Projekt: Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček
   Realizáciu nášho projektu podporilo TESCO.   Projekt Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček Poskytovateľ dotácie Nadácia Pontis  - Nadačný fond Tesco,   Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31784828 Zmluva o poskytnutí dotácie Darovacia zmluva č… viac informácii

Projekt: Nabíjacia stanica pre elektromobily - RAJEC

Projekt: Nabíjacia stanica pre elektromobily - RAJEC
       Projekt Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec Poskytovateľ dotácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 Bratislava Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa