Projekt: Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček

  Logo Tesco

 Realizáciu nášho projektu podporilo TESCO.

 

Projekt

Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček

Poskytovateľ dotácie

Nadácia Pontis  - Nadačný fond Tesco,
 
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31784828

Zmluva o poskytnutí dotácie

Darovacia zmluva č. 14742/2020 (2020/114) ,

zverejnenie: http://www.rajec.info/doc-publisher/detail-contract/392?docId=2067&search=2020%2F114&sortBy%5Bpublished%5D=DESC

Cieľ projektu

Zhotovenie prírodného ihriska "Kopček" so šmýkľavkou, lezeckou stenou a balančnými prvkami a podporovať rozvoj vzťahu k prírode u našich detí, skvalitniť podmienky  v školskej záhrade. 

Opis projektu

Projekt je orientovaný na rozvoj vzťahu k prírode u detí, rozvoj pohybových zručností, zdravých návykov. Zároveň sa rozšíri ponuka hracích prvkov v záhrade školy, podporí sa vzájomná spolupráca školy, rodičov a iných dobrovoľníkov, ktorí participovali na realizácii projektu.  

Termín realizácie

04/2020 – 10/2020 

Miesto realizácie

Materská škola, Mudrochova 930/10 , Rajec 

Max. výška poskytnutej dotácie

1300,00 €

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa