Medzi dvoma zámkami a dvoma vežami – objavovanie spoločného poľsko-slovenského dedičstva

Banner - Medzi dvoma zámkami a dvoma vežami – objavovanie spoločného poľsko-slovenského dedičstva (JPG)

 

    Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020 a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy

Medzi dvoma zámkami a dvoma vežami – objavovanie spoločného poľsko-slovenského dedičstva

 
 

    Úloha bola realizovaná obcou Gmina Czechowice-Dziedzice v roku 2021 v partnerstve so slovenským mestom Rajec v rámci mikroprojektu s názvom „Medzi dvoma zámkami a dvoma vežami – objavovanie spoločného poľsko-slovenského dedičstva”. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020 a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy a spočívala okrem iného v revitalizácii, ochrannom zabezpečení a ošetrení historickej lipovej aleje v Czechowiciach-Dziedziciach, ktorá sa nachádza neďaleko zrúcaniny czechowického „zámku” Wilczków na zámkovom kopci, a aj v postavení náučného a vyhliadkového bodu a odpočívadla pre obyvateľov a cestujúcich vedľa danej aleje (v rámci tejto úlohy boli kúpené okrem iného vonkajšie lavičky a stoly, stojany na bicykle, hrnce na kvety a odpadkové koše, informačná tabuľa). V rámci projektu bol organizovaný aj cyklus cezhraničných integračných vzdelávacích workshopov z fotografovania prírody a poznávacia turistika pre deti z Poľska a zo Slovenska, taktiež sa uskutočnila realizácia sprievodcu „Zámocké chodníky” a výstavy prírodných, historických a kultúrnych hodnôt v Centre ekologického vzdelávania v Czechowiciach-Dziedziciach.

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa