Projekt: Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec

Logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

Projekt

Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec

Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Kód výzvy, názov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja č. 6407/2020/OSMRR

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 877/2020 o poskytnutí dotácie na projekt (int. č. 2020/326)

Zverejnenie zmluvy

https://crz.gov.sk/zmluva/5084395/

http://www.rajec.info/doc-publisher/detail-contract/392?docId=2293&sortBy%5Bpublished%5D=DESC

Hlavný cieľ projektu

Odstraňovať alebo zmierňovať nežiadúce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov (§3 ods. 1 pís.a) zákona o podpre reg.rozvoja) 

Účel projektu

Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste - prostredníctvom vybudovania klientského centra v priestoroch Mestského úradu Rajec.

Termín realizácie

do 31.3.2021

Miesto realizácie

Mesto Rajec

Celkové oprávnené výdavky

33 333,33 Eur

Podiel dotácie

25 000,00 Eur

Výška spolufinancovania

8 333,33 Eur

 

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa