Projekt: Domček ako z rozprávky

Logo Tesco

 Podporené z grantového programu: Vy rozhodujete, my pomáhame

 

Projekt

Domček ako z rozprávky

Darca

Nadácia Pontis,
 
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31784828

Grantový program

Tesco/11.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva č. 27971/2022

Účel a použitie daru

Dar je určený na realizáciu projektu "Domček ako z rozprávky", ktorý je pokračovaním rekonštrukcie detského domčeka na školskom dvore Materskej školy na ulici Obrancov mieru v Rajci. Zahŕňa náter strechy, interiéru domčeka, vonkajšiu kresbu čičmianskych ornamentov a vybavenie pre námetové detské hry v domčeku.

Termín použitia poskytnutých prostriedkov

do 28.02.2023 

Miesto realizácie

Rajec, Materská škola Obrancov mieru v Rajci 

Výška poskytnutej dotácie

1 300,00 eur

Zverejnenie zmluvy

https://crz.gov.sk/zmluva/6992811/

 Logo - Tesco: Vy rozhodujete, my pomáme (JPG)

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa