Krnov - Česká republika

 
 
erb mesta Rajec  Partnerská zmluva
uzatvorená medzi mestami
Mesto Krnov - odkaz na novú stránku
             Rajec v Slovenskej republike      &      Krnov v Českej republike
 
Čl. 1
My, zvolení zástupcovia miest Rajec a Krnov slávnostne vyhlasujeme partnerskú spoluprácu medzi našimi mestami.
Čl. 2
Cieľom tohto partnerstva je vzájomné posilňovanie obojstranných väzieb v duchu priateľstva a upevňovanie tých dejinných zväzkov, ktoré v minulosti spojovali a v súčasnosti spojujú Slovenskú a Českú republiku.
Čl. 3
K splneniu vytýčených cieľov budeme podporovať aktivity smerujúce k:
• Zbližovaniu občanov, inštitúcií a organizácií oboch partnerských miest v duchu priateľskej spolupráce a vzájomnej pomoci,
• poznávanie histórie, kultúrneho bohatstva a odlišnosti kultúrneho, politického a ekonomického vývoja našich krajín formou akcií zameraných na oblasť kultúry, umenia, športu, ekonomiky alebo spoločenskú záújmovú činnosť.
Čl. 4 
Zastupiteľstvá miest Rajec a Krnov sú spoločne presvedčené, že slobodná a mierová budúcnosť nášho kontinentu je mysliteľná iba v podobe zjednotenej Európy, združujúce národy nezaťažené rozkladným nacionalizmom ani národnostnou, rasovou, politickou, či inou neznášanlivosťou. V súlade s tým chápu obidve zmluvné strany plnenie tejto partnerskej zmluvy ako posilňovanie spolupráce a mieru v Európskej únii aj vo svete.
 
V Krnove dňa 19. septembra 2010
 
         Ing. Ján Rybárik  v.r.                                                                   Renata Ramazanová  v.r.
        primátor mesta Rajec                                                                  starostka mesta Krnov 
 
 
 Mesto Krnov - oficiálne stránky mesta Krnov       www.krnov.cz - oficiálne stránky mesta Krnov
 
 
Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
Jedlo nás spája – medzinárodná kuchárka
 
Jedlo nás spája. Je základným prvkom identity každej spoločnosti. Vďaka nemu môžeme poznávať nielen svojich susedov a priateľov, ale aj iných ľudí, kultúry a zvyky. Využívame to pri cestách do zahraničia, kedy skúsiť typické jedlo miestnej kuchyne býva samozrejmosťou. Ak nám zachutná, odchádzame s myšlienkou dokázať si takýto pokrm uvariť aj doma. S rovnakým želaním sme sa často vracali z našich partnerských miest, kde sme mali možnosť ochutnať veľa vynikajúcich jedál, ktoré u nás nie sú bežné, aj keď suroviny sú dostupné.

A nápad bol na svete! Spoločne so zemepisne najbližšími mestami, ktorými sú Prudnik v Poľsku a Rajec na Slovensku, vytvoríme kuchársku knihu, kde budú charakteristické pokrmy pre daný kraj. A pretože Česko, Slovensko a Poľsko sú krajiny Višegradskej skupiny, ktorá sa po vstupe do Európskej únie zamerala na presadzovanie spolupráce a stability v širšom regióne Strednej Európy, prizvali sme do projektu tiež Nadvirnu z Ukrajiny, ktorá podľa nás do tohto územia tiež patrí. Že sa jedná o zaujímavý nápad ocenili aj v Bratislave, keď náš projekt podporili dotáciou z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Naša výzva našla u partnerov odozvu. Ochotne vyslali do Krnova svojich zástupcov, spoločne sme nakúpili suroviny a ingrediencie, obliekli sme si kuchárske zástery, varili a ochutnávali. Bol to gastronomický zážitok, o ktorý sme vás nechceli pripraviť. Stačí postupovať podľa receptov, o ktoré sa naši zahraniční priatelia s nami podelili. Verím, že vám výsledok bude chutnať rovnako ako nám.

Prajem vám dobrú chuť!
 
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka Krnova, Česká republika
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová,
starostka Krnova, Česká republika
 
 
Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa