Richtári (foyt/fojt, advocatus, iudex) a primátori Rajca

 
Rok zvolenia
alebo
obdobie výkonu funkcie
Meno a priezvisko
richtára/primátora
Poznámka
1522 Beno  
1536   meno nezistené
1567 Jakub Hadík st.  
1570 Michal Drdula  
1573 Adam Slaboň  
1575 Michal Martinek  
1584 Adam Slaboň  
1588 Matej Macko  
1589
Lacko Drozdík,
Mikuláš Tretina
 
1590 Lacko Drozdík  
1591 Matej Macko  
1592 Matej Koza  
1593 Matúš Bohdal  
1594 Lacko Drozdík  
1595 Adam Koza  
1597 - 1604 Mikuláš Tretina  
1619 Václav Polčic (Polczicz)  
1623 Jiří Šimko  
1630 Martin Melko  
1639 Georgius Jokel  
1646 Nikolaus Šimko  
1651 Joanes Badinský  
1639 Jiřík Jokel  
1659 Andreas Kubinský  
1695 Andreas Beno  
1717 Nikolaus Buss  
1726 Joanes Hriczovský  
1845 Juraj Pažický šéf cechu mlynárskeho
1894 -  jún 1897 Móric Hladký  
jún 1897 - 1903 Ján Šujanský  
1904 Arnold Kalužay  
1926 Imrich Rybárik  
1927 - 1931 Kamil Rybárik  
1931 - 1934 Jozef Brieštenský  
1935 - 1945 Ondrej Paulíny  
1945 - 1947 Valér Zafka predseda Miestneho národného výboru (MNV)
marec 1947 Jozef Mládenek predseda MNV
1948 - 1949 Ondrej Židek predseda Miestneho akčného výboru
1950 - 1951 Emil Kováčik predseda MNV
júl 1951 - 1952 Ondrej Židek predseda MNV
1953 - 1954 Anton Kučerík predseda MNV
1955 - 1956 Emil Špánik predseda MNV
október 1956 - máj 1960 Ondrej Židek predseda MNV
jún 1960 - november 1971 Milan Stráňai predseda MNV
december 1971 - máj 1981 Anton Prokopovič predseda Mestského národného výboru (MsNV)
jún 1981 - február 1990 Anton Mandák predseda MsNV
marec - december 1990 Štefan Jakubík predseda MsNV
 12.12.1990 - 31.12.1994  RNDr. Ladislav Židek  
 31.12.1994 - 10.12.2018  Ing. Ján Rybárik  
 10.12.2018 - 28.11.2022  Ing. Milan Lipka  
 28.11.2022 -  Mgr. Peter Hanus  
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa