Správa bytového fondu

              SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu.
 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
 
Príloha č. 5 k VZN č. 6/2014 z 25.9.2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu Určenie výšky nájomného v dome s. č.151 (17 b. j.)
 
 
Hodnoty životného minima od 1.7.2019
  3-nás. 3,5-nás. 4-nás.
Jednočlenná - plnoletá FO 210,20 630,60 735,70 840,80
Dvojčlenná - plnoletá FO + dieťa 306,16 918,48 1 071,56 1 224,64
Dvojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO 356,84 1 070,52 1 248,94 1 427,36
Trojčlenná - plnoletá FO + 2 deti 397,42 1 192,26 1 390,97 1 589,68
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa 452,80 1 358,40 1 584,80 1 811,20
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + ďalš.pl.os. 503,48 1 510,44 1 762,18 2 013,92
Štvorčlenná - plnoletá FO + 3 deti 498,08 1 494,24 1 743,28 1 992,32
Štvorčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti 548,76 1 646,28 1 920,66 2 195,04
Štvorčlenná - plnoletá FO + 2 ďalšie plnoleté FO + 1 dieťa 599,44 1 798,32 2 098,04 2 397,76
Päťčlenná - plnoletá FO + 4 deti 594,04 1 782,12 2 079,14 2 376,16
Päťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti 644,72 1 934,16 2 256,52 2 578,88
Šesťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 4 deti 740,68 2 222,04 2 592,38 2 962,72
 
Hodnoty životného minima od 1.7.2019
210,20 € - ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
146,64 € - ak ide o ďalšiu spločne posudzovanú plnoletú osobu
  95,96 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

Obytný dom 33 b.j. za Medikou

Obytný dom 33 b.j. za Medikou
  Pôdorys - 1. nadzemné podlažie; snímka obytného domu - kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie VÝMERA BYTOV A VÝŠKA NÁJOMNÉHO bytový dom 33 b.j. za Medikou Byt č. Číslo miestn. Názov miestn. Plocha miestn. Podl. plocha % z OC EUR/m2 mesač. výška nájom. I. POSCHODIE 1 1.09… viac informácii

Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica

Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok   Názov stavby Bytový dom -  17 bytových jednotiek Poskytovateľ dotácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( www.mindop.sk ) Číslo zmluvy 0028-PRB/2016 Stavba… viac informácii

Obytný dom Hollého č. 202

Obytný dom Hollého č. 202
Zoznam bytov na ul. Hollého č. 202 podľa podlažia  Cena nájomného bez služieb je za 1 m2/2,02 € v zmysle VZN č. 6/2014 (príloha č. 4) + cena za služby (teplo, teplá a studená voda, zrážky, el. energia spoločných priestorov, výťah)cena služieb závisí od počtu bývajúcich osôb a od… viac informácii

Nájomný dom - ul. 1.mája 430/21,22

Nájomný dom - ul. 1.mája 430/21,22
  Zoznam mestských nájomných bytov na ul. 1. mája č. 430/21,22 Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 20 b.j. Počet bezbariérových bytov: - Výška nájomného je vypočítaná podľa Opatrenia MF SR z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 23. apríla 2008… viac informácii

Nájomný dom - ul. Lúčna 1132/23, 24, 25

Nájomný dom - ul. Lúčna 1132/23, 24, 25
  Zoznam mestských nájomných bytov na ul. Lúčna 1132/23,24,25 Názov stavby: BD 33 b.j. ul. Lúčna Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 33 b.j. Počet bezbariérových bytov: 1 byt Celkové náklady stavby: 1 093 658,71 €   vchod č. 23   vchod č. 24   vchod… viac informácii

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1088/33

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1088/33
Zoznam mestských nájomných bytov na ul. S. Chalupku 1088/33   Názov stavby: Nájomný bytový dom 10 b.j. Rajec Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 10 b.j. Počet bezbariérových bytov: 1 byt Celkové náklady stavby: 455 752,99 € byt č. výmera cena nájomného bez… viac informácii

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1089/34

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1089/34
Zoznam mestských nájomných bytov na ul. S. Chalupku 1089/34 Názov stavby: Nájomný bytový dom 11 b.j. ul. Sama Chalupku v Rajci Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 11 b.j. Počet bezbariérových bytov: 1 byt Celkové náklady stavby: 633 141,26 €   byt č. výmera cena… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa