Správa bytového fondu

              SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU
 
 
 
 
Hodnoty životného minima od 1.7.2023
  3-násobok 4-násobok 5-násobok
Jednočlenná - plnoletá FO 268,88
806,64
1075,52 1344,40
Dvojčlenná - plnoletá FO + dieťa 391,65 1174,95 1566,60 1958,25
Dvojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO 456,45 1369,35 1825,80 2282,25
Trojčlenná - plnoletá FO + 2 deti 514,42 1543,26 2057,68 2572,10
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa 579,22 1737,66 2316,88 2896,10
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + ďalš.pl.os. 644,02 1932,06 2576,08 3220,10
Štvorčlenná - plnoletá FO + 3 deti 637,19 1911,57 2548,76 3185,95
Štvorčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti 701,99 2105,97 2807,96 3509,95
Štvorčlenná - plnoletá FO + 2 ďalšie plnoleté FO + 1 dieťa 766,79 2300,37 3067,16 3833,95
Päťčlenná - plnoletá FO + 4 deti 759,96 2279,88 3039,84 3799,80
Päťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti 824,76 2474,28 3299,04 4123,80
Šesťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 4 deti 947,53 2842,59 3790,12 4737,65
 
268,88 € - ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
187,57 € - ak ide o ďalšiu spločne posudzovanú plnoletú osobu
122,77 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa
 
Rodinné prídavky
 
60,00 €/dieťa/mesiac 720,00 €/dieťa/rok
120,00 €/2 deti/mesiac 1440,00 €/2 deti/rok
180,00 €/3 deti/mesiac 2160,00 €/3 deti/rok
240,00 €/4 deti/mesiac 2880,00 €/4 deti/rok
 
 

Obytný dom 33 b.j. za Medikou

Obytný dom 33 b.j. za Medikou
  Pôdorys - 1. nadzemné podlažie; snímka obytného domu - kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie VÝMERA BYTOV A VÝŠKA NÁJOMNÉHO bytový dom 33 b.j. za Medikou Byt č. Číslo miestn. Názov miestn. Plocha miestn. Podl. plocha % z OC EUR/m2 mesač. výška nájom. I. POSCHODIE 1 1.09… viac informácii

Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica

Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok   Názov stavby Bytový dom -  17 bytových jednotiek Poskytovateľ dotácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( www.mindop.sk ) Číslo zmluvy 0028-PRB/2016 Stavba… viac informácii

Obytný dom Hollého č. 202

Obytný dom Hollého č. 202
Zoznam bytov na ul. Hollého č. 202 podľa podlažia  Cena nájomného bez služieb je za 1 m2/2,02 € v zmysle VZN č. 6/2014 (príloha č. 4) + cena za služby (teplo, teplá a studená voda, zrážky, el. energia spoločných priestorov, výťah)cena služieb závisí od počtu bývajúcich osôb a od… viac informácii

Nájomný dom - ul. 1.mája 430/21,22

Nájomný dom - ul. 1.mája 430/21,22
  Zoznam mestských nájomných bytov na ul. 1. mája č. 430/21,22 Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 20 b.j. Počet bezbariérových bytov: - Výška nájomného je vypočítaná podľa Opatrenia MF SR z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 23. apríla 2008… viac informácii

Nájomný dom - ul. Lúčna 1132/23, 24, 25

Nájomný dom - ul. Lúčna 1132/23, 24, 25
  Zoznam mestských nájomných bytov na ul. Lúčna 1132/23,24,25 Názov stavby: BD 33 b.j. ul. Lúčna Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 33 b.j. Počet bezbariérových bytov: 1 byt Celkové náklady stavby: 1 093 658,71 €   vchod č. 23   vchod č. 24   vchod… viac informácii

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1088/33

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1088/33
Zoznam mestských nájomných bytov na ul. S. Chalupku 1088/33   Názov stavby: Nájomný bytový dom 10 b.j. Rajec Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 10 b.j. Počet bezbariérových bytov: 1 byt Celkové náklady stavby: 455 752,99 € byt č. výmera cena nájomného bez… viac informácii

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1089/34

Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1089/34
Zoznam mestských nájomných bytov na ul. S. Chalupku 1089/34 Názov stavby: Nájomný bytový dom 11 b.j. ul. Sama Chalupku v Rajci Mesto/obec: Rajec Počet bytov celkom: 11 b.j. Počet bezbariérových bytov: 1 byt Celkové náklady stavby: 633 141,26 €   byt č. výmera cena… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa