Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica

Pôdorys bytov nad objektom COOP Jednota; klinutím na obrázok - väčšie 

rozlíšenie
Vizualizácia polyfunkčného objektu - Zmena výrobnej haly na polyfunkčný objekt Vizualizácia polyfunkčného objektu - Zmena výrobnej haly na polyfunkčný objekt
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok
Výmera bytov na ul. Štúrova
BYT č. 1   BYT č. 2   BYT č. 3
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.01 spálňa 11.25 2.07 spálňa 11.25 2.13 spálňa 11.22
2.02 kuchyňa 5.65 2.08 kuchyňa 5.77 2.14 kuchyňa 5.93
2.03 spoločenská miestnosť 19.85 2.09 spoločenská miestnosť 19.81 2.15 spoločenská miestnosť 19.95
2.04 hygiena 4.48 2.10 hygiena 4.48 2.16 hygiena 4.48
2.05 zádverie 4.65 2.11 zádverie 4.62 2.17 zádverie 4.68
pôdorys bytu (tu) 45.8800 pôdorys bytu (tu) 45.9300 pôdorys bytu (tu) 46.2600
Cena nájomného bez služieb 102,77 Cena nájomného bez služieb 102,88 Cena nájomného bez služieb 103,62
BYT č. 4 BYT č. 5 BYT č. 6
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.19 spálňa 11.22 2.25 spálňa 11.22 2.31 spálňa 11.22
2.20 kuchyňa 5.93 2.26 kuchyňa 5.93 2.32 kuchyňa 5.93
2.21 spoločenská miestnosť 19.95 2.27 spoločenská miestnosť 19.95 2.33 spoločenská miestnosť 20.07
2.22 hygiena 4.48 2.28 hygiena 4.48 2.34 hygiena 4.48
2.23 zádverie 4.68 2.29 zádverie 4.68 2.35 zádverie 4.68
pôdorys bytu (tu) 46.2600 pôdorys bytu (tu) 46.2600 pôdorys bytu (tu) 46.3800
Cena nájomného bez služieb 103,62 Cena nájomného bez služieb 103,62 Cena nájomného bez služieb 103,89
BYT č. 7 BYT č. 8 BYT č. 9
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.37 spálňa 11.22 2.43 spálňa 11.31 2.49 spálňa 11.31
2.38 kuchyňa 5.93 2.44 kuchyňa 5.71 2.50 kuchyňa 5.71
2.39 spoločenská miestnosť 20.01 2.45 spoločenská miestnosť 19.70 2.51 spoločenská miestnosť 19.59
2.40 hygiena 4.48 2.46 hygiena 4.48 2.52 hygiena 4.48
2.41 zádverie 4.68 2.47 zádverie 4.62 2.53 zádverie 4.62
pôdorys bytu (tu) 46.3200 pôdorys bytu (tu) 45.8200 pôdorys bytu (tu) 45.7100
Cena nájomného bez služieb 103,76 Cena nájomného bez služieb 102,64 Cena nájomného bez služieb 102,39
BYT č. 10 BYT č. 11 BYT č. 12
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.55 spálňa 11.30 2.61 zádverie + chodba 7.45 2.66 zádverie + chodba 7.39
2.56 kuchyňa 5.70 2.62 hygiena 4.76 2.67 hygiena 4.76
2.57 spoločenská miestnosť 19.55 2.63 spálňa 11.90 2.68 spálňa 11.70
2.56 hygiena 4.48 2.64 kuchynský kút 7.83 2.69 kuchynský kút 7.84
2.59 zádverie 4.60 2.65 spoločenská miestnosť 23.28 2.70 spoločenská miestnosť 23.24
pôdorys bytu (tu) 45.6300 pôdorys bytu (tu) 55.2200 pôdorys bytu (tu) 54.9300
Cena nájomného bez služieb 102,21 Cena nájomného bez služieb 123,69 Cena nájomného bez služieb 123,04
BYT č. 13 BYT č. 14 BYT č. 15
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.72 zádverie + chodba 7.39 2.78 zádverie + chodba 7.39 2.84 zádverie + chodba 7.39
2.73 hygiena 4.76 2.79 hygiena 4.76 2.B5 hygiena 4.76
2.74 spálňa 11.70 2.80 spálňa 11.70 2.86 spálňa 11.70
2.75 kuchynský kút 7.84 2.81 kuchynský kút 7.84 2.87 kuchynský kút 7.84
2.76 spoločenská miestnosť 23.24 2.82 spoločenská miestnosť 23.24 2.BB spoločenská miestnosť 23.25
pôdorys bytu (tu) 54.9300 pôdorys bytu (tu) 54.9300 pôdorys bytu (tu) 54.9400
Cena nájomného bez služieb 123,04 Cena nájomného bez služieb 123,04 Cena nájomného bez služieb 123,07
BYT č. 16 BYT č. 17  
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.90 zádverie + chodba 7.39 2.96 zádverie + chodba 7.93
2.91 hygiena 4.76 2.97 hygiena 4.48
2.92 spálňa 11.70 2.96 spálňa 12.00
2.93 kuchynský kút 7.84 2.99 kuchynský kút 8.12
2.94 spoločenská miestnosť 23.25 2.100 spoločenská miestnosť 23.70
pôdorys bytu (tu) 54.9400 pôdorys bytu (tu) 56.2300
Cena nájomného bez služieb 123,07 Cena nájomného bez služieb 125,96

Cena nájomného bez služieb je za 1 m2/2,24 € v zmysle VZN č. 6/2014 (príloha č. 5) 

Cena za služby (teplo, teplá a studená voda, el. energia spoločných priestorov...) cena služieb závisí od počtu bývajúcich osôb a od plochy bytu

Orientačné ceny služieb 2 - izbový byt:
1 osoba   65 €;
2 osoby   85 €;
3 osoby 105 €;
4 osoby 125 €;
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa