Pôdorys bytov nad objektom COOP Jednota; klinutím na obrázok - väčšie 

rozlíšenie
Vizualizácia polyfunkčného objektu - Zmena výrobnej haly na polyfunkčný objekt Vizualizácia polyfunkčného objektu - Zmena výrobnej haly na polyfunkčný objekt
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok
 
Názov stavby
Bytový dom -  17 bytových jednotiek
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( www.mindop.sk )
Číslo zmluvy
0028-PRB/2016
Stavba spolufinancovaná
Úver: Štátny fond rozvoja bývania, číslo zmluvy 500/363/2016 (www.sfrb.sk)
Vlastné zdroje: Mesto Rajec
Program
Program rozvoja bývania
Kód podpory
U 413
Obstaranie nájomného bytu kúpou prostredníctvom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Miesto realizácie stavby
Dom s.č. 151 Rajec
Opis stavby
Prestavba bývalej výrobnej halyna polyfunkčný objekt. Na I. nadzemnom podlaží vzniknú obchodné priestory, na II. nadzemnom podlaží výstavbou vznikne 17 bytových jednotiek. Priemerná podlahová plochaje 49,70 m2. Ide o výstavbu 2 izbových bytov nájomného charakteru bežného štandardu.
Zhotoviteľ/predávajúci
MATEA, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, IČO: 36389668
Investor/kupujúci
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: 00321575
Celkové náklady stavby
758 774,08 Eur
Poskytnutá dotácia
303 500,00 Eur
Poskytnutý úver
455 260,00 Eur
Vlastné zdroje
14,08 Eur
Rok podpory
2016
Termín realizácie
Začiatok 2016, ukončenie 11/2017
Stavebné povolenie
č. 01/3188/2015/ST/50-Ďu zo dňa 26.11.2015, stavebné povolenie
č. 01/1656/2017/ST/43-Ďu zo dňa 21.7.2017, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
 
Výmera bytov na ul. Štúrova
BYT č. 1   BYT č. 2   BYT č. 3
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.01 spálňa 11.25 2.07 spálňa 11.25 2.13 spálňa 11.22
2.02 kuchyňa 5.65 2.08 kuchyňa 5.77 2.14 kuchyňa 5.93
2.03 spoločenská miestnosť 19.85 2.09 spoločenská miestnosť 19.81 2.15 spoločenská miestnosť 19.95
2.04 hygiena 4.48 2.10 hygiena 4.48 2.16 hygiena 4.48
2.05 zádverie 4.65 2.11 zádverie 4.62 2.17 zádverie 4.68
pôdorys bytu (tu) 45.8800 pôdorys bytu (tu) 45.9300 pôdorys bytu (tu) 46.2600
Cena nájomného bez služieb 102,77 Cena nájomného bez služieb 102,88 Cena nájomného bez služieb 103,62
BYT č. 4 BYT č. 5 BYT č. 6
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.19 spálňa 11.22 2.25 spálňa 11.22 2.31 spálňa 11.22
2.20 kuchyňa 5.93 2.26 kuchyňa 5.93 2.32 kuchyňa 5.93
2.21 spoločenská miestnosť 19.95 2.27 spoločenská miestnosť 19.95 2.33 spoločenská miestnosť 20.07
2.22 hygiena 4.48 2.28 hygiena 4.48 2.34 hygiena 4.48
2.23 zádverie 4.68 2.29 zádverie 4.68 2.35 zádverie 4.68
pôdorys bytu (tu) 46.2600 pôdorys bytu (tu) 46.2600 pôdorys bytu (tu) 46.3800
Cena nájomného bez služieb 103,62 Cena nájomného bez služieb 103,62 Cena nájomného bez služieb 103,89
BYT č. 7 BYT č. 8 BYT č. 9
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.37 spálňa 11.22 2.43 spálňa 11.31 2.49 spálňa 11.31
2.38 kuchyňa 5.93 2.44 kuchyňa 5.71 2.50 kuchyňa 5.71
2.39 spoločenská miestnosť 20.01 2.45 spoločenská miestnosť 19.70 2.51 spoločenská miestnosť 19.59
2.40 hygiena 4.48 2.46 hygiena 4.48 2.52 hygiena 4.48
2.41 zádverie 4.68 2.47 zádverie 4.62 2.53 zádverie 4.62
pôdorys bytu (tu) 46.3200 pôdorys bytu (tu) 45.8200 pôdorys bytu (tu) 45.7100
Cena nájomného bez služieb 103,76 Cena nájomného bez služieb 102,64 Cena nájomného bez služieb 102,39
BYT č. 10 BYT č. 11 BYT č. 12
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.55 spálňa 11.30 2.61 zádverie + chodba 7.45 2.66 zádverie + chodba 7.39
2.56 kuchyňa 5.70 2.62 hygiena 4.76 2.67 hygiena 4.76
2.57 spoločenská miestnosť 19.55 2.63 spálňa 11.90 2.68 spálňa 11.70
2.56 hygiena 4.48 2.64 kuchynský kút 7.83 2.69 kuchynský kút 7.84
2.59 zádverie 4.60 2.65 spoločenská miestnosť 23.28 2.70 spoločenská miestnosť 23.24
pôdorys bytu (tu) 45.6300 pôdorys bytu (tu) 55.2200 pôdorys bytu (tu) 54.9300
Cena nájomného bez služieb 102,21 Cena nájomného bez služieb 123,69 Cena nájomného bez služieb 123,04
BYT č. 13 BYT č. 14 BYT č. 15
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.72 zádverie + chodba 7.39 2.78 zádverie + chodba 7.39 2.84 zádverie + chodba 7.39
2.73 hygiena 4.76 2.79 hygiena 4.76 2.B5 hygiena 4.76
2.74 spálňa 11.70 2.80 spálňa 11.70 2.86 spálňa 11.70
2.75 kuchynský kút 7.84 2.81 kuchynský kút 7.84 2.87 kuchynský kút 7.84
2.76 spoločenská miestnosť 23.24 2.82 spoločenská miestnosť 23.24 2.BB spoločenská miestnosť 23.25
pôdorys bytu (tu) 54.9300 pôdorys bytu (tu) 54.9300 pôdorys bytu (tu) 54.9400
Cena nájomného bez služieb 123,04 Cena nájomného bez služieb 123,04 Cena nájomného bez služieb 123,07
BYT č. 16 BYT č. 17  
číslo názov miestnosti plocha číslo názov miestnosti plocha
2.90 zádverie + chodba 7.39 2.96 zádverie + chodba 7.93
2.91 hygiena 4.76 2.97 hygiena 4.48
2.92 spálňa 11.70 2.96 spálňa 12.00
2.93 kuchynský kút 7.84 2.99 kuchynský kút 8.12
2.94 spoločenská miestnosť 23.25 2.100 spoločenská miestnosť 23.70
pôdorys bytu (tu) 54.9400 pôdorys bytu (tu) 56.2300
Cena nájomného bez služieb 123,07 Cena nájomného bez služieb 125,96

Cena nájomného bez služieb je za 1 m2/2,24 € v zmysle VZN č. 6/2014 (príloha č. 5) 

Cena za služby (teplo, teplá a studená voda, el. energia spoločných priestorov...) cena služieb závisí od počtu bývajúcich osôb a od plochy bytu

Orientačné ceny služieb 2 - izbový byt:
1 osoba   65 €;
2 osoby   85 €;
3 osoby 105 €;
4 osoby 125 €;
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa