ODVOZ/VÝVOZ ODPADU

Harmonogram vývozu odpadov v meste Rajec v roku 2024

Harmonogram vývozu odpadov v meste Rajec v roku 2024

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 
1.) občania - RODINNÉ DOMY:

- vývozný deň: STREDA,
- od 01.05. do 01.10.: 1x za týždeň v termíne,
- od 01.10. do 30.04.: 1x za dva týždne v termíne.
 
(Dni vývozu v roku 2024: 03.01., 17.01., 31.01., 14.02., 28.02., 13.03., 27.03., 10.04., 24.04., 02.05., 09.05., 15.05., 22.05., 29.05., 05.06., 12.06., 19.06., 26.06., 03.07., 10.07., 17.07., 24.07., 31.07., 07.08., 14.08., 21.08., 28.08., 04.09., 11.09., 18.09., 25.09., 09.10., 23.10., 06.11., 20.11., 04.12., 18.12.

2.) občania – BYTOVÉ DOMY:

- vývozný deň: ŠTVRTOK,
- 1x za týždeň.

3.) PRÁVNICKÉ OSOBY:

- vývozný deň: ŠTVRTOK,
- 1x za týždeň.
 
VRECOVÝ ZBER plastov, tetrapakov a kovových obalov V RODINNÝCH  DOMOCH
5.1.; 2.2.; 1.3.; 28.3.; 26.4., 24.5.; 21.6.; 19.7.; 16.8.; 13.9.; 11.10.; 8.11.; 29.11.2024.
Plasty, petfľaše a tetrapaky dávajte do vriec zdeformované a vrecia označte prideleným QR kódom a vyložte ich na verejné priestranstvo do 6.30 ráno. Vrecia musia byť plné a zviazané.
ZBER ELEKTROODPADU a odpadu s obsahom škodlivín
23.2.; 20.5.; 19.8.; 15.11.2024.
Elektroodpad alebo odpad s obsahom škodlivín (televízory, chladničky, elektrospotrebiče, mobily, akumulátory, žiarivky, odpadové oleje, chemikálie, farbivá a pod.) vyložte počas týchto dni pred svoje domy alebo vchody bytových domov do 6.30 ráno.
VRECOVÝ ZBER papiera a skla V RODINNÝCH  DOMOCH
22.3.; 28.6.; 27.9.; 13.12.2024.
Kontajnery - PLASTY
V týždni č.: 2., 6., 10., 14., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36., 39., 42,. 45., 48., 51. 
Kontajnery - PAPIER
V týždni č.: 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43., 45., 47., 49., 51.
Kontajnery - KOVY A VIACVRSTVOVÉ kombinované materiály (VKM)
V týždni č.: 2., 6., 10., 14., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36., 39., 42,. 45., 48., 51.
Kontajnery - SKLO
V týždni č.: 2., 6., 10., 15., 23., 27., 32., 37., 42., 47., 51.
Zber BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV
 
Zber sa bude konať počas jarného upratovania (marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október).
 
O konkrétnych termínoch zberu objemných odpadov budú občania informovaní prostredníctvom  webového sídla mesta, mobilnej aplikácie  prípadne mestským rozhlasom.
 
Zber OBJEMNÝCH ODPADOV

 

Zber sa bude konať počas jarného upratovania (marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október).

V individuálnej bytovej výstavbe zberom od prahu dverí prostredníctvom dvoch zberových vozidiel s obsluhou – do jedného bude vhadzovaný iba drevný odpad a do druhého ostatný objemný odpad. V komplexnej bytovej výstavbe pristavením dvoch kontajnerov na určené miesto, ktoré budú strážené zaškolenou obsluhou - do jedného bude vhadzovaný iba drevný odpad a do druhého ostatný objemný odpad. Celý zber bude trvať do troch hodín na jednom mieste.

Občania  s trvalým pobytom na území mesta  môžu bezplatne odovzdať objemný odpad v zbernom dvore po predložení občianskeho preukazu Objemný odpad nepatrí ku kontajnerom na komunálny odpad.

O konkrétnych termínoch zberu objemných odpadov budú občania informovaní prostredníctvom  webového sídla mesta, mobilnej aplikácie  prípadne mestským rozhlasom.

 
Triedenie (separovanie) odpadu na území mesta Rajec
 
Vrecový systém zberu (vrecia) je zavedený v individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy). Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly (VKM).
 
Kontajnerový systém zberu je zavedený pri bytových domoch (všetky zložky) a pri rodinných domoch (iba papier a sklo).
    Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - sklo, papier, plasty, VKM a kovy. Kontajnery na triedený zber sú umiestnené v blízkosti kontajnerov na zmesový komunálny odpad (1100 l), aby bol zabezpečený komfortný systém zberu.
 
 

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2023

Harmonogram vývozu odpadov v meste Rajec v roku 2023 ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD   1.) občania - RODINNÉ DOMY: - vývozný deň: STREDA,- od 01.05. do 01.10.: 1x za týždeň v termíne,- od 01.10. do 30.04.: 1x za dva týždne v… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2022

Harmonogram vývozu odpadov v meste Rajec v roku 2022 ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD   1.) občania - RODINNÉ DOMY: - vývozný deň: STREDA,- od 01.05. do 01.10.: 1x za týždeň v termíne,- od 01.10. do 30.04.: 1x za dva týždne v… viac informácii

Zber plastov a tetrapakov - rodinné domy (7.1.2022)

Zber plastov a tetrapakov - rodinné domy (7.1.2022)
OZNAM   Oznamujeme vám, že v piatok 7. januára 2022 sa uskutoční zber plastov, petfliaš a tetrapakov. Plasty, petfľaše a tetrapaky dávajte do vriec zdeformované, vrecia označte pridelenými QR kódmi a vyložte… viac informácii

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2022

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2022
Vývoz komunálneho odpadu v roku 2022   1.) občania - rodinné domy: - vývozný deň: streda. Prvý vývoz sa uskutoční: 5. januára 2022. -  od 01.05. do 01.10.: 1x za týždeň v termíne -  od 01.10. do… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2021 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2021 v meste Rajec
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2021 v meste Rajec Zmesový komunálny odpad Pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu bude každú stredu v týždni. Vrecový zber plastov, tetrapakov a kovových obalov v… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa