Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Rajec

Oznámenie o začatí katastrálneho konania č. X 56/2020 vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte navrhovateľa: EMIT, spol. s r.o. Rajec

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   OZNÁMENIE     Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor doručil žiadosť o zverejnenie písomnosti „Upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X 56/2020“ zo dňa 17.02.2020 vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte navrhovateľa : EMIT,… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Jednoduché pozemkové úpravy v časti Záhumnie, k. ú. Rajec (JPÚ Rajec - Záhumnie).“

Mesto Rajec Námestie SNP č. 2/2,   015 22 Rajec tel. : 041-5076521, e-mail : podatelna@rajec.sk   1. Identifikácia verejného obstarávateľa :       Názov organizácie : Mesto Rajec       Sídlo organizácie :   Námestie SNP č. 2… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa