O spoločnosti OZV Naturpack   Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.; položka sa otvorí v novom okene
 
O spoločnosti OZV Naturpack
 
Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
 
Hlavným poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a. s., je:
 
- zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie arecyklovanie)pre všetky druhy odpadov zobalov a neobalových výrobkov vsúlade sprincípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
 
- byť otvoreným atransparentným systémom pre subjekty podieľajúce sa na materiálovom toku odpadov zobalov a neobalových výrobkov a zabezpečovať ich rovnoprávne postavenie,
 
- efektívne a transparentne zabezpečovať plnenie povinností výrobcov obalov avýrobcov neobalových výrobkov, sdôrazom na dôslednú kontrolu finančných tokov vedúcu kminimalizácii nákladov pre účastníkov systému,
 
- realizovať a propagovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základného princípu financovania triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v SR,
 
- etablovať sa ako proklientsky orientovaná aprofesionálna organizácia, ktorá zaručene afundovane spravuje prenesené zodpovednosti zákonných povinností klientov,
 
 - otvorená komunikácia adialóg so všetkými partnermi apríslušnými orgánmi štátnej správy voblasti životného prostredia,
 
- poskytovať klientom čo najkomplexnejšie služby voblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odpadovej legislatívy,
 
- podieľať sa na „vytváraní slovenskej odpadovej legislatívy“,
 
- realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, najmä voblasti triedeného zberu a predchádzania vzniku odpadov,
 
- budovať vysoko profesionálny pracovný tím, ukotvený nielen na vysokej odbornej zdatnosti, ale aj etike, tímovej práci a lojalite.
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa