Zoznam mestských nájomných bytov na ul. 1. mája č. 430/21,22

 

Zoznam mestských nájomných bytov na ul. 1. mája č. 430/21,22
Mesto/obec: Rajec
Počet bytov celkom: 20 b.j.
Počet bezbariérových bytov: -
Výška nájomného je vypočítaná podľa Opatrenia MF SR z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov.
Vlastníctvo bytového domu bolo nadobudnuté delimitačným protokolom v roku 1991.
 
vchod č. 21   vchod č. 22
byt č. výmera
cena nájomného
bez služieb
byt č. výmera
cena nájomného
bez služieb
1 56,39 61,24 1 56,39 61,24
2 56,39 61,24 2 56,39 61,24
3 56,39 61,24 3 56,39 61,24
4 56,39 61,24 4 56,39 61,24
5 56,39 61,24 5 56,39 61,24
6 56,39 61,24 6 56,39 61,24
7 22,71 29,03 7 22,71 29,03
8 28,17 38,53 8 28,17 38,53
9 28,17 38,53 9 28,17 38,53
10 22,71 29,03 10 22,71 29,03
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa