NOVINKY O NAŠOM MESTE
PRIAMO DO VÁŠHO MOBILU
 
Vážení občania, Mesto Rajec Vám ponúka možnosť prijímať dôležité oznamy prostredníctvom
SMS/e-mailu, podľa vlastného výberu.
 
Ako to funguje...
NOVINKY O MESTE PRIAMO DO VÁŠHO MOBILU
 
Príjem správ zo služby SMS-Info je bezplatný.
 
Vyplňte registračný formulár služby e-ID Na uvedenú emailovú adresu Vám príde email potvrdzujúci registráciu. Je potrebné si ho prečítať a klikom na odkaz potvrdiť, že daná emailová adresa patrí skutočne Vám.
Po potvrdení Vašej emailovej adresy ste úspešne zaregistrovaný so svojim prihlasovacím menom a heslom.
 
Informácie podľa zákona v zmysle nariadenia GDPR
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 
Účel spracovávania osobných údajov
SMS hlásnik je vytvorený za účelmi:
- ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov
- vytvárania podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta v oblasti kultúry, osvety, umeleckej činnosti,
  kultúry a športu
- zasielania informácií so života samosprávy
Zákonnosť spracovania osobných údajov je na základe zakona č. 18/2018 Z. z. par. 13 odsek d) až e) .
 
Informácie môžete dostávať z rôznych oblastí, ktoré súvisia s týmito účelmi. Oblasti informácií si stanovuje Mesto Rajec.
 
Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je správca webového sídla teda Mesto Rajec.

Sprostredkovateľom je spoločnosť eGov Systems spol. s r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava-Devín.
 
Pri registrácii spracovávame osobné údaje.
- meno a priezvisko
- mobilné číslo
- e-mailová adresa (ako nepovinný údaj)
 
Časové obdobie spracovávania údajov.
Osobné údaje sú spracovávané počas obdobia funkčnosti služby, ktorej prevádzkovateľom je Mesto Rajec.
 
Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo na:
- poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa získavajú o dotknutej osobe
- poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa nezískavajú o dotknutej osobe
- právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby
- právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby
- právo na výmaz osobných údajov dotknutej osoby
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
- právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby
- právo namietať spracúvanie osobných údajov
- právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátene profilovania
 
Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ neodovzdávajú osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám ani iným ďalším osobám.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa