PRÍSPEVKY A INZERCIA

Od čísla 7-8/2019 je mesačník Rajčan nepredajný a distribuuje sa do 2200 domácností a firiem v meste Rajec bezplatne.
 
 
       V mesačníku Rajčan je možné zadať plošnú inzerciu.
   UZÁVIERKA PRÍSPEVKOV A INZERCIE

      Svoje príspevky alebo inzerciu môžete podať najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom si objednávate inzerciu alebo bude zverejnený príspevok:
 
- poštou na adresu redakcie,
 
- e-mailom,

- osobne: Mestský úrad Rajec, odd. kultúry.
 
CENNÍK INZERCIE V MESAČNÍKU RAJČAN
 
ROZMER  
(š x v) CENA
1/8 strany
 
(78x52 mm)
 
10,00 €
1/4 strany 
 
(78x107 mm)
 
20,00 €
1/2 strany  
 
(163x107 mm)
 
40,00 €
1 strana
 
  (163x224 mm)
 
     60,00 €
poplatok
za vytvorenie inzercie
 
 
 
10,00 €
 
 
 
 
PRACOVNÁ DOBA
pondelok – piatok
8.00 – 16.00 hod.
 
 
KONTAKTY:
   
Adresa:
Mestský úrad Rajec, oddelenie kultúry
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec
Tel./fax:    041/ 542 47 03
Tel.: 041/ 542 20 67
Mobil: 0910 923 575, 0910 909 049
e-mail: zuzana.scasna@rajec.sk
mesacnik.rajcan@rajec.sk
 
 
UPOZORNENIE:
 
Bez predchádajúceho súhlasu MsÚ Rajec, oddelenia kultúry nie je možné zverejnené fotografie kopírovať, upravovať, rozmnožovať, distribuovať a ďalej zverejňovať.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa