PRÍSPEVKY A INZERCIA


        Svoje príspevky môžete podať najneskôr do 20. dňa v mesiaci  a inzerciu najneskôr do posledného dňa v mesiaci.

- poštou na adresu redakcie,
- e-mailom,
- osobne na oddelení kultúry Mestského úradu v Rajci
 
CENNÍK INZERCIE V MESAČNÍKU RAJČAN
ROZMER (v x š)  čierno-biela strana    farebná strana
4 x 9 cm 3,40 € 5,00 €
1/8 strany (6x9 cm) 5,00 € 6,70 €
1/4 strany (12x9 cm)  8,30 € 10,00 €
1/2 strany (12x19 cm)  16,60 € 20,00 €
1 strana (24,5x19cm) 33,20 € 40,00 €
 
manipulačný poplatok za vytvorenie inzercie:           3,00 €
 
 
PRACOVNÁ DOBA (1. september - 30. jún)
pondelok – piatok       8.00 – 17.00 hod.
   
PRACOVNÁ DOBA (1. júl - 31. august)
pondelok – piatok 8.00 – 16.00 hod.
 
 
KONTAKTY:
   
Adresa: Mestský úrad Rajec - odd. kultúry
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec
Tel./fax:    041/ 542 47 03
Tel.: 041/ 542 20 67
Mobil: 0910 923 575, 0910 909 049
e-mail: zuzana.scasna@rajec.net
mesacnikrajcan@rajec.net
 
Upozornenie:
Bez predchádajúceho súhlasu Mestského úradu Rajec nie je možné zverejnené fotografie kopírovať, upravovať, rozmnožovať, distribuovať a zverejňovať.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa