Adresa
   MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
   Námestie SNP 2/2
   015 22  Rajec
 
 Úradné hodiny   
    Pondelok      8.00 - 12.00 
 13.00 - 15.00
  Utorok  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
  Streda  8.00 - 12.00 
 13.00 - 16.00
  Štvrtok  nestránkový deň
  Piatok  8.00 - 12.00  
 
 
 
 ZAMESTNANCI:
 
  agenda  meno a priezvisko telefón  
e-mail  
 
 Primátor mesta  Mgr. Peter Hanus
041/507 65 19
 
primator@rajec.sk
peter.hanus@rajec.sk
 Prednosta MsÚ
 Ing. Gustáv Mucha
041/507 65 17
prednosta@rajec.sk
 Hlavný kontrolór  Mgr. Jarmila Šutá
041/507 65 34
 
hlavny.kontrolor@rajec.sk
jarmila.suta@rajec.sk
 Sekretariát
 Blanka Porubčanská
041/507 65 19
041/542 20 30
fax:
041/542 22 24
Oddelenie strategického rozvoja   
 Referát verejného
 obstarávania, referát
 regionálneho rozvoja
 a cestovného ruchu
 Ing. Lucia Rybárová
041/507 65 12
0917 518 111
lucia.rybarova@rajec.sk
Spoločný obecný úrad
 Referát riadenia
 Spoločného obecného úradu
  Ing. Monika Brezániová 041/507 65 14 monika.brezaniova@rajec.sk 
Organizačno-administratívne oddelenie   
 vedúca oddelenia  Alena Uríková
041/507 65 26
0918 592 966
alena.urikova@rajec.sk
 Referát evidencie obyvateľstva  Ing. Miroslava Hodasová 041/507 65 11 miroslava.hodasova@rajec.sk 
 Referát matriky  Ľubica Cesneková 041/507 65 13 lubica.cesnekova@rajec.sk
 PODATEĽŇA,
 Prevádzkovo-technický referát,
 Referát CO a krízového riadenia
 Zuzana Martincová
041/507 65 11
 Referát sociálnych služieb
 Spoločného obecného úradu
 
 Úradné hodiny:
  pondelok 8.00 - 14.00 hod.
  utorok     8.00 - 15.00 hod.
  streda     8.00 - 16.00 hod.
  piatok     8.00 - 12.00 hod.
 Mgr. Sláva Kurtová
041/507 65 20
 0907 550 077
slava.kurtova@rajec.sk
Ekonomické oddelenie   
 vedúca oddelenia  Ing. Monika Brezániová
 041/507 65 14 monika.brezaniova@rajec.sk
 Referát daní a miezd  Alena Majerčíková  041/507 65 24  alena.majercikova@rajec.sk
 Referát poplatkov
 Zuzana Jančovičová
 041/507 65 24
0918 592 964
 zuzana.jancovicova@rajec.sk
 Referát účtovníctva  Dana Galková  041/507 65 25  danka.galkova@rajec.sk
 Referát pokladne  Emília Špániková  041/507 65 31  emilia.spanikova@rajec.sk
 Referát rozpočtu  Mgr. Ludmila Belicová
 041/507 65 25  ludmila.belicova@rajec.sk
 Referát personalistiky a miezd
 Spoločného obecného úradu
 Ing. Zuzana Chupáňová
041/507 65 18  zuzana.chupanova@rajec.sk
 Referát správy verejných
 priestranstiev a trhových miest,
 Referát školstva a dotácií
 Ing. Dita Jarinová
041/507 65 29
0905 302 848
dita.jarinova@rajec.sk
Oddelenie kultúry a športu   
 Vedúci oddelenia,
 Referát športu
 Mgr. Tomáš Stránský
041/ 542 20 67
0910 909 049
tomas.stransky@rajec.sk
 Referát kultúry, mestská knižnica
 Jaroslav Kopera
041/542 47 03
0910 923 575
jaroslav.kopera@rajec.sk
 Referát kultúry, mestská knižnica  Mgr. Peter Uhlárik
041/542 47 03
0945 445 590
peter.uhlarik@rajec.sk
 Referát kultúry, Rajčan
 Zuzana Ščasná
041/507 65 33
0918 774 084
 zuzana.scasna@rajec.sk
       
 Kultúrny dom  
0910 909 049
 
Oddelenie investičnej výstavby a životného prostredia
 Vedúca oddelenia  Ing. Ivana Bahledová
041/507 65 22
0907 904 547
 ivana.bahledova@rajec.sk
 Referát správy bytov
 a majetku mesta
 Ing. Petra Halková
 041/507 65 16
0919 133 442
petra.halkova@rajec.sk
 Referát životného prostredia  Ing. Peter Dubec
 041/507 65 16
0917 518 110
peter.dubec@rajec.sk
 Referát stavebného poriadku
 Spoločného obecného úradu
 (Rajec, Malá Čierna, Jasenové, Kľače,
 Fačkov, Čičmany)
 Mgr. Lucia Jurigová
 041/507 65 15
0918 695 681
 lucia.jurigova@rajec.sk
 Referát stavebného poriadku
 Spoločného obecného úradu
 (Rajec, Malá Čierna, Jasenové, Kľače,
 Fačkov, Čičmany)
 Ing. Miroslava Lörincová
 
 041/507 65 15
0917 250 153
 Mestská polícia - tiesňové volanie: 159   
 Náčelník  MsP
 Mgr. Adrian Begáň
 0918 850 842
041/507 65 32
 Príslušník MsP  Bc. Maroš Koleda
0907 631 403
041/507 65 30
 
 Príslušník MsP
 Roman Tarana
 Príslušník MsP  Jozef Pekara
    
 Webmaster     webmaster@rajec.sk
 
 
 
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa