KALENDÁR KULTÚRNO-ŠPORTOVÝCH AKCIÍ NA ROK 2020

Dátum Názov akcie Organizuje
Január
1.01. Vítame nový rok Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
7.01. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
10.01. „V Novom roku viac pokroku..“ – prednáška OZ Znalosť
13.01. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
13.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
14.01. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
16.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
20.01. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
20.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
21.01. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
23.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
24.01. Z cyklu: „Život“ -Voda – zázrak prírody OZ Znalosť
27.01. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
27.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
28.01. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
30.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Neurčený dátum Štatistiky, vyhodnotenie r.2019 OZ SZTP Rajec
Neurčený dátum Zimné šantenie – sánkovanie a rodinné stavanie snehuliakov Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum ZŠ Lipová – beseda s deťmi OZ Znalosť
Február
3.02. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
3.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
4.02. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
6.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
8.02. Mestský ples Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
10.02. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
10.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
11.02. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
13.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
16.02. Detský mestský karneval Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
17.02. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
17.02 Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
18.02. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
20.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
21.02. Fašiangová zabíjačka Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
24.02. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
24.02 Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
25.02. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
25.02. Cez prázdniny sa nenudím Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
26.02. Cez prázdniny sa nenudím Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
27.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Neurčený dátum Zimný pobyt rodín Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum KSŠ –beseda s deťmi OZ Znalosť
Neurčený dátum Príprava členskej schôdze Výročná členská schôdza Relaxačno - rehabilitačné cvičenia OZ SZTP Rajec
Marec
2.03. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
2.03. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
3.03. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
5.03. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
9.03. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
9.03. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
13.03. Z cyklu: „Žijú medzi nami“ – Rod Ivankovcov OZ Znalosť
15.03. Divadelné predstavenie Milenec (presunutý termín)
Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
27.03. 1. turnaj žiakov základných škôl rajeckej doliny Stolnotenisový klub Rajec
27.03. Z cyklu: „Duševná tvorivosť“ OZ Znalosť
Neurčený dátum Spolupráca a účasť na veľkonočných dielňach Rodinné centrum Paletka, KSŠ Rajec
Neurčený dátum Vzdelávací workshop na tému Zdravé varenie Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Ľudová architektúra ako inšpiračný zdroj – konferencia s otvorenou účasťou (v prípade úspešnosti grantu) Aktívny PARK Rajec
Neurčený dátum Nebezpečenstvo infekcií-prednáška, Spolupráca ZŠ Rajec-záujmová činnosť; Relaxačno – rehabilitačné cvičenia OZ SZTP Rajec
Apríl
6. - 8.4. Expedičná kamera školy - ZRUŠENÉ!
Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Jún
8.6. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
11.6. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
15.6. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
18.6. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
22.6. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
25.6. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
27.6. Rajecký športový deň 2020 (spinningový maratón, turnaj v plážovom volejbale) Mgr. Tomáš Stránsky
29.6. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Neurčený dátum Rodinný piknik Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Ľudová architektúra ako inšpiračný zdroj – konferencia s otvorenou účasťou ( v prípade úspešnosti grantu) Aktívny PARK Rajec
Júl
18.07. Rajecký triatlon 8. ročník Maratón klub Rajec
18.07. Rodinné popludnie & penová párty
Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec, Bistro Ihrisko, OZ Znalosť 
26.07. Pečieme pre vás – III. narodeniny Aktívny PARK Rajec
Neurčený dátum Rodinná stanovačka Rodinné centrum Paletka
August
8.08. 37. rajecký maratón Maratón klub Rajec
8.08.
Rodinné popoludnie a tanečná zábava
Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec, Bistro Ihrisko, OZ Znalosť
22.08. Popoludnie s Kordovánkami alebo iný deň podľa počasia Mažoretky Kordovánky
28.08. Spomienková slávnosť výročia SNP Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
29.08. Spoločná opekačka Mažoretky Kordovánky
Neurčený dátum Rodinná stanovačka Rodinné centrum Paletka
September
4.09. 2. turnaj žiakov základných škôl rajeckej doliny Stolnotenisový klub Rajec
4. - 5.09. Kalčetový turnaj OZ Znalosť
7. - 11.09. Otvorený tréning a zápis mažoretiek Mažoretky Kordovánky
18.09. Stolnotenisový turnaj OZ Znalosť
21.09. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
22.09. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
27.09. Aktívni v horách – II. ročník Aktívny PARK Rajec
28.09. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
29.09. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
Neurčený dátum Jesenné tvorivé dielne Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Celodenná psíčkarska akcia Kynologický klub Rajec
Neurčený dátum Ľudová architektúra ako inšpiračný zdroj - konferencia        s otvorenou účasťou ( v prípade úspešnosti grantu) Aktívny PARK Rajec
Október
2. - 3.10. Šachový turnaj OZ Znalosť
4. - 6.10. Výstava: Ovocie - zelenina - med
Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec,
SZZ Pridomový záhradkár Rajec
5.10. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
5. - 9.10. Dobročinná zbierka Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
6.10. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
11.10. Koncert: Kollárovci Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
12.10. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
13.10. Deň šedín a kvetín Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
13.10. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
16.10. Koncert pre deti: Paci Pac Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
16.10. Z cyklu: „Naši rodáci“ OZ Znalosť
19.10. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
20.10. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
24.10. Ukážky výcviku psov Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
24.10. Rajecká 12-minútovka Maratón klub Rajec
25.10. Young contemporary art II. ročník; (vernisáž, beseda, koncert) Aktívny PARK Rajec
26.10. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
27.10. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
Neurčený dátum Jesenné tvorivé dielne Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Ľudová architektúra ako inšpiračný zdroj - konfer. s otvorenou účasťou ( v prípade úspešnosti grantu) Aktívny PARK Rajec
Neurčený dátum Spoločenské posedenie; Problémy členov-riešenie; Zmeny v legislatíve; Zájazd v spolupráci KD a JD; Jesenné šport. hry OZ SZTP Rajec
November
2.11. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
3.11. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
6.11. Lampionový sprievod Materské školy a Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
9.11. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
10.11. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
13.11. Z cyklu: „ Partneri OZ Znalosť“ OZ Znalosť
16.11. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
20.11. Div. predstavenie MILENEC (náhradný termín) Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
21.11. II. stretnutie záujmových klubov OZ Znalosť
23.11. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
24.11. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
28.11. Šachový kráľ Rajca Šachový klub Rajec a Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
29.11. Akvarelisti SPOJTE SA! – III. ročník Aktívny PARK Rajec
30.11. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
Neurčený dátum Workshop Zdravé varenie Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Riadená ochutnávka dom. ovocných vín OZ SZTP Rajec
December
1.12. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
6.12. Mikuláš v Rajci Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
7.12. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
8.12. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
14.12. Paličkovanie Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
15.12. Joga Odd. kultúry a športu MsÚ Rajec
26.12. Hokejbalový turnaj OZ Znalosť
28.12. Turnaj žiakov základných škôl Stolnotenisový klub Rajec
Neurčený dátum Mikulášske divadelné predstavenie Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Účasť na vianočných trhoch OZ Znalosť
Neurčený dátum Ďalšie vianočné akcie Mesto Rajec
Neurčený dátum Vianočné posedenie; Komentované čítanie-autor knihy OZ SZTP Rajec
Vyhodnotenie práce za rok 2020
Návrhy na činnosť v roku 2021
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa