Poľsko-slovenské cesty dedičstva

Remeselné dielne / Warsztaty rzemieślnicze - Putovná výstava / Podróżująca wystawa

Remeselné dielne / Warsztaty rzemieślnicze  - Putovná výstava / Podróżująca wystawa
  REMESELNÉ DIELNE / WARSZTATY RZEMIEŚLNICZEPUTOVNÁ VÝSTAVA / PODRÓŻUJĄCA WYSTAWANázov mikroprojektu: Poľsko-slovenské cesty dedičstvaNazwa mikroprojektu:  Polsko-słowackie szlaki dziedzictwaMikroprojekt sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci… viac informácii

Tvorivé remeselné dielne pokračovali

Tvorivé remeselné dielne pokračovali
   KONTYNUOWANO TWÓRCZE WARSZTATYe       Dwa kolejne wspólne spotkania słowackich i polskich dzieci w ramach projektu podróży polsko-słowackiej miało miejsce w październiku.      Od 3 do 5 października 10 dzieci z Czechowic-Dziedzic i 10… viac informácii

Prevádzkový poriadok: Náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ a Rozhľadne - vyhliadkovej veže

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ a Rozhľadne - vyhliadkovej veže Článok 1 Obsah prevádzkového poriadku Prevádzkový poriadok Náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ (ďalej len „chodník“) a Rozhľadne - vyhliadkovej veže (ďalej len „rozhľadňa“) obsahuje tieto… viac informácii

Rozhľadňa – vyhliadková veža na Dubovej

Rozhľadňa – vyhliadková veža na Dubovej
Wieża widokowa - wieża widokowa na Dubovie   Od września na horyzoncie masywu Dubová znajduje się wieża widokowa, która została zrealizowana w ramach polsko-słowackiego projektu podróży dziedzictwa realizowanego za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz… viac informácii

Workshopy tradičných remesiel v Poľsku

Workshopy tradičných remesiel v Poľsku
  Warsztaty tradycyjnego rzemiosła w Polscee   W maju 10 dzieci z Czechowic-Dziedzic i 10 dzieci z Rajca spotkało się w Rajcu, aby wziąć udział w warsztatach rzemieślniczych - warsztatach poświęconych rozpoznawaniu historii Rajca, Doliny Rajeckiej, tradycyjnych rzemiosł. … viac informácii

Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

  Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec   V Rajci, dňa 11.4.2018   Výzva na predloženie ponuky (Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom… viac informácii

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt; Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092 Na realizáciu mikroprojektu Poľsko-slovenské cesty dedičstva   Zmluva stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa realizácie… viac informácii

Poľsko-slovenské cesty dedičstva

Poľsko-slovenské cesty dedičstva
Nazwa mikroprojektu:     Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa.   Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85 % 91 536,27 eur Środki z budżetu państwa 10 % 8 564,25 eur Wkład własny 5 % 7 589,22… viac informácii

Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa

Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa
  Obec Czechowice-Dziedzice spolupracuje so slovenským mestom Rajec na projekte „Poľsko-slovenské pamiatkové trasy“, ktorý zahŕňa vypracovanie informácií o vybraných historických budovách v meste, ktoré majú veľkú historickú hodnotu. Cieľom trasy je oboznámiť obyvateľov mesta s históriou… viac informácii

Poľsko-slovenské cesty dedičstva - Remeselné tvorivé dielne

Poľsko-slovenské cesty dedičstva - Remeselné tvorivé dielne
    Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa. Warsztaty rzemieślnicze   Przy wspólnym tworzeniu polsko-słowackiego projektu dziedzictwa kulturowego Gmina Czechowice - Dziedzice (Polska) i miasta Rajec (Słowacja) postanowiły przeprowadzić szereg wspólnych, wzajemnie… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa