Obec Czechowice-Dziedzice spolupracuje so slovenským mestom Rajec na projekte „Poľsko-slovenské pamiatkové trasy“, ktorý zahŕňa vypracovanie informácií o vybraných historických budovách v meste, ktoré majú veľkú historickú hodnotu. - Gmina Czechowice-Dziedzice realizuje wspólnie ze słowackim miastem Rajec projekt „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa”, który obejmuje opracowanie informacji o wybranych zabytkowych obiektach w mieście, posiadających dużą wartość historyczną.
 
Obec Czechowice-Dziedzice spolupracuje so slovenským mestom Rajec na projekte „Poľsko-slovenské pamiatkové trasy“, ktorý zahŕňa vypracovanie informácií o vybraných historických budovách v meste, ktoré majú veľkú historickú hodnotu.
Cieľom trasy je oboznámiť obyvateľov mesta s históriou mesta a zaujímavými miestami s historickými a poznávacími pamiatkami, ktoré sa nachádzajú v jeho okolí. Trasa vedie cez objekty a miesta, ktoré rozprávajú o histórii mesta, siahajúc po udalostiach a obdobiach dlho predtým, ako Czechowice-Dziedzice získajú mestské práva. Väčšina z týchto objektov a miest sa dá vidieť dodnes, niektoré z nich existujú v stave sledovania a niektoré majú len fotografie a spomienky.

...viac informácií webové sídlo obce Czechowice-Dziedzice:
 
   Szlak Dziedzictwa Czechowic-Dziedzic obejmuje 15 tablic informacyjnych;
   Na trase dedičstva Čechovíc-Dedíc je 15 informačných tabúľ
 
 
  
    Informácia - každá položka sa zobrazí v novom okene.
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa