Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
 
  Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa.
Warsztaty rzemieślnicze
 
Przy wspólnym tworzeniu polsko-słowackiego projektu dziedzictwa kulturowego Gmina Czechowice - Dziedzice (Polska) i miasta Rajec (Słowacja) postanowiły przeprowadzić szereg wspólnych, wzajemnie powiązanych działań. Działania te obejmują organizację wspólnych warsztatów dla dzieci polskich i słowackich, koncentrujących się na wzajemnym uznawaniu przyrodniczej, kulturowej i historycznej partnerów projektu.
 
A tak w maju w miescie Rajec spotkalo sie 10 dzieci z Czechowic-Dziedzic i 10 dzieci z Rajca, aby wziąć udział w warsztatach rzemieślniczych - warsztatach poświęconych rozpoznawaniu Rajca, Rajeckej Doliny, tradycyjnych rzemiosł. Przez trzy dni dzieci razem poznawaly rzemiosła, takie jak tkactwo, gdzie mogły spróbować pracy na prawdziwej maszynie tkackiej albo w garbarni gdzie zrobili sobie duzo drobnych przedmiotów. I tak mogli zadowolic sie z wyrobjonych wlasnorecznie bransoletek i wisiorkow. Dzieci poznawały Dolinę Rajecką podczas wycieczki do wioski Čiczmany, która jest typowa w pięknie pomalowane drewniane domki, odwiedzily na przykład Dom Radena. Kolejnym celem była wizyta w Rajeckej Lesnej, gdzie wszyscy podziwiali rzezbjona w drewnie szopke betlejemska, oraz bazylikę i kalwarie.
 
Na zakończenie możemy powiedzieć z przyjemnością, że warsztaty rzemieślnicze spełniły cel projektu: "Wspólna ochrona naszego polsko-słowackiego dziedzictwa i jego ochrona dla przyszłych pokoleń". Dzieci z Polski (a także "nasze dzieci" z Rajca) poznały znaczącą część historii Rajca , Doliny Rajeckiej i nasze tradycyjne rzemiosła, które mogly również wypróbować.
 
Wierzymy, że wszystkim zaangażowanym przyniósło to spotkanie radosc, nową wiedzę i doświadczenie, a może także przyjaźń. Czekamy na kolejne spotkanie w czerwcu, tym razem w Polsce w (Gminie Czechowice-Dziedzice), gdzie nasze dzieci z Rajca czekają na twórcze warsztaty organizowane przez polskiego partnera projektu. .
 

Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
 
 
 
 
Poľsko-slovenské cesty dedičstva.
Remeselné tvorivé dielne
 
Pri spoločnej tvorbe projektu Poľsko – slovenské cesty dedičstva sa mestá Gmina Czechowice-Dziedzice (Poľsko) a Mesto Rajec (Slovensko) rozhodli realizovať viacero spoločných, vzájomne prepojených aktivít. Medzi tieto aktivity patrí aj organizovanie spoločných workshopov pre poľské a slovenské deti, ktoré sú zamerané na vzájomné spoznávanie prírodných, kultúrnych a historických jedinečností partnerov projektu.
 
A tak sa v máji v Meste Rajec stretlo 10 detí z Czechowic-Dziedzic a 10 detí z Rajca, aby sa spoločne zúčastnili na remeselných tvorivých dielňach – workshope zameranom na spoznávanie histórie Rajca, Rajeckej doliny, tradičné remeselná. Počas troch dní deti spoločne spoznávali remeslá ako tkanie, kde si mohli vyskúšať aj prácu na skutočnom tkáčskom stave, alebo kožiarstvo, kedy si zase vyrobili mnoho drobných výrobkov. Tak sa mohli potešiť výrobou náramkov či príveskov. Rajeckú dolinu deti spoznávali na výlete do dedinky Čičmany, ktorá je typická svojimi krásnymi maľovanými drevenicami a navštívili napríklad Radenov dom. Ďalším cieľom bola návšteva Rajeckej Lesnej, kde všetkých zaujal vyrezávaný betlehem, ale i kalvária či návšteva baziliky.
 
Na záver môžeme s radosťou konštatovať, že realizované remeselné dielne naplnili cieľ projektu: „Spoločná ochrana nášho poľsko-slovenského dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie.“ Deti z Poľska (ale i „naše deti“ za Rajca) spoznali značnú časť histórie Rajca aj Rajeckej doliny, naše tradičné remeslá, ktoré si mohli aj prakticky vyskúšať.
 
Veríme, že všetkým zúčastneným prinieslo toto spoločné stretnutie radosť, nové poznatky a skúsenosti a snáď i priateľstvá. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v júni, tentokrát v Poľsku (Gmina Czechowice-Dziedzice), kde zase čakajú naše deti z Rajca tvorivé dielne organizované poľským partnerom projektu. .
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa