Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092

Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt;
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092
Na realizáciu mikroprojektu Poľsko-slovenské cesty dedičstva
 
Zmluva stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa realizácie mikroprojektu v rámci spôsobu a podmienok, za ktorých je poskytovaný finančný príspevok.
 
Výška finančného príspevku pre vedúceho partnera 54.056,10 EUR čo predstavuje 85 % z jeho celkových oprávnených výdavkov,
 
uzavretá medzi:
Združenie "Región Beskydy" so sídlom: ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biala, Poľsko,
IČO: 072310256; DIČ: 547-18-93-885 ďalej len "Euroregión",
zastúpeným: pánom Marcinom Filipom – Dyrektor; Biura Stowarzyszenia ,,Region Beskidy",
 
a
Žilinským samosprávnym krajom so sídlom: Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 37808427; DIČ: 2021626695, ďalej len "VÚC"
zastúpeným: Ing. Jurajom Blanárom – predsedom Žilinského samosprávneho kraja,
 
a
Mesto Rajec so sídlom: Námestie SNP 212, 015 22 Rajec, Slovenská republika
IČO: 00321575; DIČ: 2020637102 " ďalej len "vedúci partner mikroprojektu"
zastúpeným: Ing. Ján Rybárik - primátor mesta, na základe plnej moci: Osvedčenia zo dňa 15.11.2014
 
Plné znenie zmluvy:
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa