Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu mesta Rajec

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Rajec

Podanie.html                                                … viac informácii

Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Rajec

 MESTO RAJEC MESTSKY URAD RAJEC, NÁMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC                                        … viac informácii

Výzva - Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu mesta Rajec

MESTO  RAJECNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   Vážení občania,             uznesením MZ č.46/2019 zo dňa 23.mája 2019 bolo schválené začatie obstarania Zmien a doplnku č. 2 územného plánu mesta Rajec.   Touto cestou vyzývame občanov a… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa