MESTO  RAJEC
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
Vážení občania,
 
          uznesením MZ č.46/2019 zo dňa 23.mája 2019 bolo schválené začatie obstarania Zmien a doplnku č. 2 územného plánu mesta Rajec.
 
Touto cestou vyzývame občanov a širokú verejnosť
o zaslanie podnetov a návrhov na zmeny územného plánu mesta.

Svoje pripomienky môžete zasielať písomne  na adresu:
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec,
                e-mailom: podatelna@rajec.sk,
                Slovesko.sk - Všeobecná agenda mesta Rajec
 
v termíne do 30.6.201
 
 

V Rajci, 3.6.2019

Bc. Júlia Tomčíková, v.r.
Vedúca oddelenia výstavby

Zverejnené dňa : 3.6.2019
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa