Výsledky referend

 
VÝSLEDKY REFERENDA
 ZA MESTO RAJEC
 konaného dňa 7. februára 2015
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
Počet oprávnených občanov
4909 1452 1077 1108 1272
Počet zúčastnených oprávnených občanov
1704 429 421 359 495
Percento účasti 34,71 % 29,54 %  39,09 %  32,40 %  38,91 % 
Počet platných hlasovacích lístkov 1694 427 416 358 493
 
              Názov otázky                        Odpoveď MESTO RAJEC VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
OTÁZKA č. 1
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
ÁNO 1657 412 405 352 488
NIE 34 15 8 6 5
OTÁZKA č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
ÁNO 1626 412 396 339 479
NIE 51 14 9 18 10
OTÁZKA č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
ÁNO 1616 405 389 346 476
NIE 60 17 19 11 13

Referendum 2015

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne… viac informácii

Výsledky referenda za mesto Rajec konaného dňa 18. septembra 2010

  VÝSLEDKY REFERENDA  ZA MESTO RAJEC konaného dňa 18. septembra 2010 SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4 Počet zapísaných voličov 4844 1530 985 1006 1323 Počet zúčastnených voličov 887 265 191 175 256 Percento účasti 18,31 % 17,32 %… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa