Výsledky referenda za mesto Rajec konaného dňa 18. septembra 2010

 
VÝSLEDKY REFERENDA
 ZA MESTO RAJEC
 konaného dňa 18. septembra 2010
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
Počet zapísaných voličov 4844 1530 985 1006 1323
Počet zúčastnených voličov 887 265 191 175 256
Percento účasti 18,31 % 17,32 %  19,39 %  17,40 %  19,35 % 
Počet platných hlasov 881 264 189 175 253
 
              Názov otázky                        Odpoveď MESTO RAJEC VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
OTÁZKA č.1 / Súhlasíte s tým, aby národná rada slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované slovenskou televíziou a slovenským rozhlasom? ÁNO 800 90,81 % 241 172 158 229
NIE 65 7,38 % 15 15 13 22
OTÁZKA č.2 / Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch? ÁNO 857 97,28 % 258 186 171 242
NIE 12 1,36 % 3 2 1 6
OTÁZKA č.3 / Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia? ÁNO 835 94,78 % 254 176 161 244
NIE 30 3,41 % 7 7 9 7
OTÁZKA č.4 / Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur? ÁNO 809 91,83 % 245 175 155 234
NIE 39 4,43 % 10 8 11 10
OTÁZKA č.5 / Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu? ÁNO 635 72,08 % 195 127 115 198
NIE 183 20,77 % 54 42 42 45
OTÁZKA č.6 / Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona? ÁNO 654 74,23 % 194 141 124 195
NIE 113 12,83 % 35 21 27 30
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa