Detail zverejnenia zmluvy - 2022/236

Evidenčné číslo 2022/236
Názov zmluvy Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Predmet zmluvy Poistenie majetku - Murovaná, krytá mestská tržnica
Cena 1,993.00

Zmluvná strana I.: Mesto Rajec
Adresa - sídlo: Námestie SNP 2/2
IČO: 00321575
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lipka
Funkcia: primátor mesta

Zmluvná strana II.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa - sídlo: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31595545
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Marta Terezková
Funkcia: zástupca poisťovne

Dátum podpisu: 31.08.2022
Dátum zverejnenia: 02.09.2022
Dátum účinnosti: 03.09.2022
PDF príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa