ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.11.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2017
2017/220
150.00 Stolnotenisový klub Rajec, n.o.
Smreková 187/1, Rajec, O15 01
detail
13.11.2017 ZMLUVA O DIELO č. 2017/185 PRERAVA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU 200108 a 200125
2017/185
0.00 Enviro ways s.r.o.
Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča
detail
07.11.2017 Cestovné poistenie a asistenčné služby
2017/219
25.50 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
detail
30.10.2017 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu ZML 2017/207 ktorá bola uzatvorená dňa 27.1.2016 medzi zmluvnými stranami
2017/207
0.00 Daniela Augustínová
Rajec
detail
30.10.2017 DODATOK č. 1 ZML 2017/200 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/200
0.00 Štefan Hodas
Rajec
detail
30.10.2017 DODATOK č. 2 ZML 2017/204 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/204
0.00 Peter Hudek
Rajec
detail
30.10.2017 Dohoda o ukončení platnosti Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme bytu ZML 2017/214 ktorý bol uzatvorený dňa 29.9.2016 medzi zmluvnými stranami
2017/214
0.00 Darina Hulinová
Rajec
detail
30.10.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/206 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/206
64.94 Marcela Chrobáková
Rajec
detail
30.10.2017 DODATOK č. 11 ZML 2017/199 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/199
0.00 Ivan Kučerík
Rajec
detail
30.10.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/216 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/216
91.17 Ján Mišičák, Mária Mišičáková
Rajec
detail
30.10.2017 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu ZML 2017/208 ktorá bola uzatvorená dňa 27.1.2016 medzi zmluvnými stranami
2017/208
0.00 Adriána Moravčíková, Mário Moravčík
Rajec
detail
30.10.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/209 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/209
120.03 Adriána Moravčíková, Mário Moravčík
Rajec
detail
30.10.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/205 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/205
88.11 Erik Pastierčin
Rajec
detail
30.10.2017 DODATOK č. 1 ZML 2017/202 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/202
0.00 Svarinská Mária
Rajec
detail
30.10.2017 DODATOK č. 1 ZML 2017/201 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/201
0.00 Miroslav Špánik
Rajec
detail
30.10.2017 DODATOK č. 1 ZML 2017/203 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/203
0.00 Štefan Turanec
Rajec
detail
30.10.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/213 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/213
106.39 Lucia Žuchová
Rajec
detail
27.10.2017 Zmluva o prenájme tlačového zariadenia. č.28/10/2017
2017/197
9.60 Z + M servis, a.s
Ivánska 30/B,821 04 Bratislava
detail
26.10.2017 Zmluva o dielo
2017/193
29,500.00 inggroup, s.r.o
Revolučná 10, 010 01 Žilina
detail
26.10.2017 Darovacia zmluva č. 3/2017 uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení
2017/218
0.00 Anna Žideková
Rajec
detail
26.10.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML 2017/121, uzavretá podľa § 536 OZ
2017/215
1,079.69 KCMULTIPLAST, s.r.o.
Pri Rajčianke 24, Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2017
2017/196
1,000.00 Futbalový klub Rajec
Hollého 211, Rajec
detail
24.10.2017 Dohoda o podmienkach poskytnutia finančnéhograntu v rámci projektu "Program podpory lokálnych komunít"
2017/212
6,000.00 Nadácia COOP Jednota
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
detail
24.10.2017 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zadpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2017/210
442.29 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanikova 17, Bratislava
detail
23.10.2017 Zmluva o dielo č.17117 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
2017/195
5,813.00 ES systems produkt s. r. o.
Znojmo 3706, 67181 Znojmo
detail
23.10.2017 Zmlva o poskytnutí daru
2017/198
1,017.50 Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec
ul. Sládkovičova 686, Rajec
detail
19.10.2017 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
2017/184
0.00 Trafin Oil SK, s.r.o.
Gaštanová 1008/27, Bytča 014 01
detail
11.10.2017 DAROVACIA ZMLUVA, ktorá bola uzatvorená dolu udaného dňa, mesiaca a roku
2017/189
1,000.00 Emília Rybárová
Rajec
detail
10.10.2017 Zmluva o zimnej údržbe komunikácií číslo 188/2017
2017/188
0.00 Záň Ľubomír
Kunerad 270, 013 13 Raiecké Teplice
detail
09.10.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2017
2017/192
300.00 Športový klub polície
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
detail
05.10.2017 Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu
2017/186
107,589.74 Gmina Czechowice-Dziedzice
Pl.Jana Pawla II 1
detail
04.10.2017 Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka
2017/187
0.00 Zruby Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
28.09.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/177 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/177
64.94 Marcela Chrobáková
Rajec
detail
28.09.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/178 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/178
116.76 Katarína Hudeková; Mário Mušuka;
Rajec
detail
28.09.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/179 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/179
79.74 Anna Praznovcová
Rajec
detail
28.09.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/180 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/180
29.81 Stanislav Hubený, Miroslava Hubená
Rajec
detail
28.09.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/181 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/181
29.01 Svarinská Mária
Rajec
detail
28.09.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/182 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/182
38.53 Štefan Hodas
Rajec
detail
28.09.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/183 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/183
23.30 Miroslav Špánik
Rajec
detail
27.09.2017 ZMLUVA O ÚHRADE NÁKLADOV ZA VYVOLANÉ ŠKODY A ZNEČISTENIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE číslo ZML 2017/176
2017/176
0.00 JUDr. Andrej Vanák
Rajec
detail
25.09.2017 Kúpna zmluva č. 175/2017 uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
2017/175
12,350.00 AUTO MARKET , s.r.o.
Košická 3623, 010 01, Žilina
detail
20.09.2017 Zmluva o dielo č. ZML 2017/171 uzavretá podľa § 536 a nás!. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2017/171
5,098.36 BROZ STAV s.r.o.,
Rosina 207, 013 22 Rosina
detail
14.09.2017 Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
2017/172
1,013.02 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12,01001 Žilina
detail
14.09.2017 Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
2017/173
1,054.61 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12,01001 Žilina
detail
08.09.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2017
2017/169
2,000.00 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rajec
Námestie A. Škrábika 41/7, Rajec
detail
08.09.2017 ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny avýrobkov z nich pre školský rok 2017/2018
2017/167
0.00 LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
detail
07.09.2017 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov
2017-168
1,531,260.00 Ing. Viliam Čech
K Surdoku 9, 080 01 Prešov
detail
07.09.2017 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
2017/159
470.88 DENTAL PREVENT, s.r.o.
Hollého 200, 015 01 Rajec
detail
06.09.2017 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML 2017/107 uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dňa 14.6.2017
2017/162
1,081.80 Jozef Záň-montážne práce, vodo-Ú.K.-plyn
Kunerad 233, 013 13 Kunerad
detail
05.09.2017 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
2017/158
818.81 MUDr. Pavol Lenhart, s.r.o.
Športová 313/19, 015 01 Rajec
detail
« späť 1 2 3 4 8 14 21 27 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa