ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
20.04.2023 Zmluva o nájme bytu
2023/099
124.72 Katarína Hodasová
Rajec
detail
20.04.2023 Zmluva o nájme bytu
2023/100
141.89 Róbert Židek a manželka Mariana Žideková
Rajec
detail
20.04.2023 Zmluva o nájme bytu
2023/101
130.73 Jozefína Demčišáková
Rajec
detail
20.04.2023 Zmluva o nájme bytu
2023/102
61.24 Milan Farkaš
Rajec
detail
20.04.2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
2023/103
0.00 Darina Hulínová
Rajec
detail
20.04.2023 Dodatok č. 12 k Zmluve o nájme bytu
2023/104
0.00 Peter Uhlárik a manželka Ivana Uhláriková
Rajec
detail
12.04.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/117
20.00 Mária Pekná
Rajec
detail
28.02.2023 Zmluva o nájme bytu
2023/118
123.04 Tomás Majdík
Rajec
detail
27.02.2023 Zmluva o spolupráci
2023/064
0.00 Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
detail
14.02.2023 Dodatok 1/ číslo 2023/53 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. 2023/001 uzavretej dňa 05.01.2023
2023/053
151,632.00 EduGo s.r.o.
J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
detail
06.02.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/99
2023/041
241,478.91 Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35, Bratislava
detail
03.02.2023 Dodatok 1/ číslo 2023/39 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. 2023/004 uzavretej dňa 09.01.2023
2023/039
114,638.00 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1,010 01 Žilina
detail
24.01.2023 Darovacia zmluva
2023/018
0.00 DREVODOM RAJEC
015 01, Šuja 98
detail
16.01.2023 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU
2023/005
3,500.00 Občianske združenie SPIEVANKOVO
Rajtákova 1454/27, 841 03 Bratislava – Lamač
detail
16.01.2023 Zmluva č. 2023/4 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
2023/004
101,790.00 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1,010 01 Žilina
detail
09.01.2023 Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
2023/001
155,803.00 EduGo, s.r.o.
J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
detail
21.12.2022 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
2022/325
34.80 VIS Slovensko, s. r. o.
Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina
detail
01.12.2022 Zmluva o Platobnej karte
2022/314
0.00 Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
detail
25.11.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/295
103.77 Daniel Dubec
Rajec
detail
25.11.2022 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2022/298
0.00 Peter Buday a manželka Bc. Radka Budayová
Domaniža, Rajec
detail
25.11.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/300
139.13 Veronika Šomšáková a manžel Miroslav Šomšák
Rajec
detail
25.11.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/301
28.75 Ivan Kučerik
Rajec
detail
25.11.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/302
102.39 Marcela Pialová
Rajecké Teplice
detail
25.11.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/303
38.35 Štefan Hodas
Rajec
detail
23.11.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/309
20.00 Mária Pekná
Rajec
detail
23.11.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/310
20.00 Mária Pekná
Rajec
detail
21.11.2022 Dodatok č. 20 k Zmluve zo dňa 28.1.2004
2022/307
9.24 Základná umelecká škola
1. mája 412/1, 015 01 Rajec
detail
21.11.2022 Dodatok č. 20 k Zmluve zo dňa 28.1.2004
2022/308
9.24 Základná škola
Lipová 2, 015 01 Rajec
detail
11.11.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2022
2022/299
1,000.00 Futbalový klub Rajec - OZ
Hollého 211, 015 01 Rajec
detail
08.11.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/292
20.00 Marek Kardoš
Martin - Záturčie
detail
08.11.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/293
20.00 Miroslav Kováč
Diaková
detail
08.11.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/294
20.00 Táňa Vavríková
Rajec
detail
07.11.2022 Dodatok 2 číslo 2022/296 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. 2022/061 uzavretej dňa 31.01.2022
2022/296
114.10 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
detail
04.11.2022 Dodatok 2/ číslo 2022/290 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. 2022/062 uzavretej dňa 31.01.2022
2022/290
207.46 EduGo s.r.o.
J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
detail
04.11.2022 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
2022/291
390.00 BROS Computing, s.r.o.
Kolmá 169/10, Žilina, 01003
detail
31.10.2022 Dodatok č. 1/ k Vydavateľskej licenčnej zmluve číslo zmluvy 2022/1 zo dňa 08.02.2022
2022/288
2,830.00 Mgr. Barbora Kompánková a Zora Kompánková
811 04 Bratislava – Staré Mesto
detail
28.10.2022 Zmluva o dielo
2022/285
625.00 RNDr. Radomír Babiak, PhD.
Štúrova 230/117, 061 01 Spišská Stará Ves
detail
28.10.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/286
20.00 Karol Uhlárik
Rajec
detail
28.10.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/269
38.53 Miloš Gabaj
Rajec
detail
28.10.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/270
38.53 Peter Hudek
Rajec
detail
28.10.2022 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2022/271
0.00 Alžbeta Čerňanská
Rajec
detail
28.10.2022 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2022/272
0.00 František Pavlík a manželka Mária Pavlíková
Rajec
detail
28.10.2022 Nájomná zmluva
2022/273
113.51 Paulína Tkáčiková
Rajec
detail
28.10.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/274
61.24 Mária Pavlíková
Rajec
detail
28.10.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/275
88.11 Vladimír Kuriš a manželka Mária Kurišová
Rajec
detail
27.10.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/278
30.00 Alžbeta Malcová
Nové Mesto nad Váhom
detail
27.10.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/279
20.00 Stanislav Kmeť
Žilina
detail
27.10.2022 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
2022/283
109.00 Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
detail
14.10.2022 Zmluva o termínovanom úvere e. 1177/2022/UZ
2022/266
190,000.00 Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
detail
10.10.2022 Dodatok č. 3 číslo 2022/265 k Rámcovej zmluve o poskytovaní verejnoprospešných služieb, výkonov a prác č. 2021/336 v znení Dodatku č. 1 č. 2022/011 zo dňa 24. 01. 2022 a Dodatku č. 2 č. 2022/195 zo dňa 30.06.2022
2022/265
0.00 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r .s. p."
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
« späť 1 2 3 4 16 30 45 59 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa