ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
31.01.2019 ZMLUVA O POSKYTOVANí DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV č.: 201903535
2019/071
0.00 Disig, a.s.,
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/50 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/050
98.48 Ing. Daniela Masná a Ing. Martin Masný
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/48 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/048
84.56 Priska Melišíková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/26 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/026
119.98 Anna Mikuľová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/42 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/042
116.88 Katarína Mišová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/12 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/012
101.48 Dana Mužíková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/61 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/061
110.00 Katarína Nováková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/20 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/020
88.40 Božena Ondrejková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/33 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/033
111.46 Marika Paríšková a Tomáš Paríšek
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/37 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/037
98.48 Mária Paulínyová a Marián Paulíny
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/59 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/059
80.00 Mgr. Ivana Pekarová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/41 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/041
115.00 Mgr. Zuzana Pekarová a Jozef Pekara
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/54 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/054
115.00 Ing. Tomáš Piala a PhDr. Anna Pialová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/13 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/013
98.48 Michal Piroha
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/62 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/062
88.33 Soňa Porubčanská
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/49 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/049
101.81 Peter Porubčanský a Veronika Porubčanská
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/24 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pre
2019/024
98.48 Erika Repková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/23 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/023
101.91 Irena Siverová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/44 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/044
64.94 Lýdia Slyšková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/21 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/021
88.11 Viera Škubáková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/45 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/045
88.33 Mária Šurláková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/56 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/056
90.54 Martina Tepličancová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/38 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/038
109.46 Jana Trnková a Miroslav Trnka
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/46 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/046
88.09 Beáta Trnovcová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/25 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/025
109.46 Ing. Mária Turzová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/53 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/053
106.47 Branislav Žaškovský
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/43 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/043
111.14 Danka Bajzáthová a Peter Bajzáth
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/017
115.93 Mária Bieliková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/027
106.47 Lucia Bosíková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/057
116.88 Júlia Brodňanová a Marek Brodňan
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/55 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/055
97.77 Bc. Radka Budayová a Peter Buday
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/29 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/029
97.77 Alena Dekanová a Peter Dekan
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/36 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/036
84.50 Denisa Domanická
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/22 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/022
76.54 Štefan Ďurech
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/52 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/052
118.98 Jana Ďurišová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/34 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/034
88.42 Michal Gablik
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/47 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/047
76.52 Mgr. Jarmila Gáborová a Miroslav Gábor
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/40 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/040
106.47 Mgr. Mária Galková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/30 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/030
90.54 Eva Gondášová a Zdenko Gondáš
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/51 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/051
109.46 Žaneta Guttenová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/14 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/014
90.60 Janka Habrunová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/35 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/035
76.68 Bc. Katarína Hodasová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/15 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/015
109.22 Miroslav Hubený a Romana Hubená
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/16 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/016
118.98 Darina Hulinová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/31 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/031
120.03 Jana Jakubíková
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/60 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/060
80.00 Juraj Kavecký
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/32 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/032
116.88 Roman Kavecký a Gabriela Kavecká
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/18 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/018
90.50 Ladislava Knapcová a Peter Knapec
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/63 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/063
84.68 Bc. Maroš Koleda a Mgr. Lucia Koledová
Rajec
detail
28.01.2019 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2019/58 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2019/058
111.36 Janka Kotercová
Rajec
detail
« späť 1 2 3 4 10 19 28 37 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa