ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
18.05.2018 Zmluva o dielo č.2018/163
2018/163
35,905.25 BTI s.r.o.
Lúčna 1011/4,01401 Bytča
detail
16.05.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/167
200.00 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov ZO
Partizánska 900, Rajec
detail
15.05.2018 Zmluva o beinom účte Sporobusiness - dotácie
2018/165
0.00 Slovenská sporiterňa, a. s.
Tomášikova 48,83237 Bratislava,
detail
15.05.2018 Zmluva o dielo č. 20181164
2018/164
25,166.38 KAILA, s.r.o., 013 22 Rosina 897
013 22 Rosina 897
detail
10.05.2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa §§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka dolu udaného dňa, mesiaca a roku
2018/162
160.00 Ing. Zuzana Krajčiová, Ing. Janka Vinklárková
Rajec, Žilina
detail
09.05.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie Národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Rajec
2018/161
22,000.00 Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C, 82101 Bratislava
detail
09.05.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/160
300.00 Jednota dôchodcov na Slovensku
Rajec, Nádražná 284
detail
09.05.2018 Dodatok č. 6 k Zmluve zo dňa 6.12.2011
2018/170
9.53 Základná škola s materskou školou Konská
Školská ulica 399/7,01313 Konská
detail
09.05.2018 Dodatok Č. 14 k Zmluve zo dňa 28.1.2004
2018/166
9.53 Základná škola
Záplotie 414,013 15 Rajecká Lesná
detail
30.04.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/159
20.00 Tordová Anna
Rajec
detail
30.04.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/149 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/149
29.03 Štefan Bielko
Rajec
detail
27.04.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/140 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/140
90.50 Patrícia Gaňová a manžel Daniel Gaňa
Rajec
detail
27.04.2018 DODATOK č. 7 ZML 2018/144 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/144
0.00 Štefan Hodas
Rajec
detail
27.04.2018 DODATOK č. 2 ZML 2018/146 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/146
0.00 Stanislav Hubený a manželka Miroslava Hubená
Rajec
detail
27.04.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/141 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/141
64.94 Marcela Chrobáková
Rajec
detail
27.04.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/139 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/139
97.77 Mgr. art. Veronika Korčuška a manžel Dušan Korčuška
Rajec
detail
27.04.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/147 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/147
60.47 Pavol Lietavec
Rajec
detail
27.04.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/142 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/142
88.11 Erik Pastierčin
Rajec
detail
27.04.2018 DODATOK č. 2 ZML 2018/145 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/145
0.00 Svarinská Mária
Rajec
detail
27.04.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu ZML 2018/148 ktorá bola uzatvorená dňa 28.10.2016 medzi zmluvnými stranami
2018/148
0.00 Štefan Turanec
Rajec
detail
27.04.2018 DODATOK č. 7 ZML 2018/143 K ZMLUVE O NÁJME BYTU č. ZML 2011/104 zo dňa 10.5.2011 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/143
0.00 Peter Uhlárik a manželka Ivana Uhláriková
Rajec
detail
25.04.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/158
20.00 Škrábiková Ružena
Rajec
detail
25.04.2018 Zmluva o audítorskej činnosti
2018/138
1,450.00 Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
Závoz 252, RIEČKA, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
detail
25.04.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/157
10.00 Škrábiková Ružena
Rajec
detail
24.04.2018 Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2014 o nájme nebytových priestorov
2018/168
3,193.00 Zruby Rajec, s.r.o.
Rajec,Námestie SNP 2/2
detail
19.04.2018 Darovacia zmluva ktorá bola uzatvorená dolu udaného dňa, mesiaca a roku
2018/137
1,000.00 Júlia Trnovcová, v zastúpení pánom Jurajom Trnovcom
.
detail
13.04.2018 Záložná zmluva č. 500/363/2016
2018/136
0.00 Štátny fond rozvoja bývania
Lamačskácesta č. 8, 833 04 Bratislava 37
detail
03.04.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/134 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/134
97.59 Jarmila Zaťková
Rajec
detail
03.04.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/156
20.00 Tekulová Monika
Rajec
detail
02.04.2018 Dodatok Č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
2018/150
0.00 Enviro ways, s.r.o.
Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča
detail
29.03.2018 DODATOK č. 6 ZML 2018/133 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/133
0.00 Štefan Hodas
Rajec
detail
29.03.2018 DODATOK č. 1 ZML 2018/131 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/131
0.00 Stanislav Hubený a man. Miroslava Hubená
Rajec
detail
29.03.2018 DODATOK č. 1 ZML 2018/132 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/132
0.00 Svarinská Mária
Rajec
detail
29.03.2018 DODATOK č. 3 ZML 2018/130 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/130
0.00 Miroslav Špánik
Rajec
detail
28.03.2018 Zmlva o účte Komual
2018/125
0.00 Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 3237 Bratislava,
detail
28.03.2018 Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácle
2018/126
0.00 Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 3237 Bratislava,
detail
28.03.2018 Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - fondy
2018/127
0.00 Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 3237 Bratislava,
detail
28.03.2018 Zmluva o Elektronickej službe Business24
2018/128
0.00 Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 3237 Bratislava,
detail
26.03.2018 Darovacia zmluva, ktorá bola uzatvorená dolu udaného dňa, mesiaca a roku medzi
2018/122
1,650.00 Mária Čičková; Anna Kováčechová
.
detail
26.03.2018 Darovacia zmluva
2018/129
61.94 Tesco Stores SR a.s.
Smreková 174/8, 015 01 Rajec
detail
26.03.2018 Zmluva o poskytnutl praktického vyučovania
2018/117
0.00 Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 03901 TurčianskeTeplice
detail
22.03.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/155
20.00 Pekná Jaroslava
Rajec
detail
20.03.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. ZML 2014/07 uzavretej dňa 07.01.2014, v znení dodatku č.1 (ZML 2014/82) zo dňa 30.05.2014
2018/113
905.68 STANISLAV KARDOŠ – stolárstvo
Partizánska 986/58, 015 01 Rajec
detail
20.03.2018 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML 2017/143 uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
2018/116
1,704.00 Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, 010 07 Žilina
detail
20.03.2018 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML 2017/193 uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
2018/115
1,188.00 inggroup, s.r.o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina
detail
19.03.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/114
300.00 Slovenský zväz záhradkárov – PZ Rajec OZ
1. mája 438/30, Rajec
detail
13.03.2018 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzatvorená podľa § ISIn až § 151p Občianskeho zákonníka
2018/112
321.11 Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s.
Pri Rajčianke2927/8, 010 47 Žilina
detail
13.03.2018 Dodatok č. 4 k zmluve Č. 8/2007 o nájme nebytových priestorov
2018/135
2,300.30 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2,81272 Bratislava
detail
09.03.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2018
2018/110
450.00 Šachový klub Rajec, OZ
Šafárikova 604/10, 015 01 Rajec
detail
05.03.2018 Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte - Malí remeselníci
2018/108
0.00 Materská škola Rýmařov; Česká republika
Jelínková 3, Rýmařov
detail
« späť 1 2 3 4 9 16 24 31 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa