VÝSLEDKY REFERENDA
 ZA MESTO RAJEC
 konaného dňa 7. februára 2015
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
Počet oprávnených občanov
4909 1452 1077 1108 1272
Počet zúčastnených oprávnených občanov
1704 429 421 359 495
Percento účasti 34,71 % 29,54 %  39,09 %  32,40 %  38,91 % 
Počet platných hlasovacích lístkov 1694 427 416 358 493
 
              Názov otázky                        Odpoveď MESTO RAJEC VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
OTÁZKA č. 1
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
ÁNO 1657 412 405 352 488
NIE 34 15 8 6 5
OTÁZKA č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
ÁNO 1626 412 396 339 479
NIE 51 14 9 18 10
OTÁZKA č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
ÁNO 1616 405 389 346 476
NIE 60 17 19 11 13
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa