KORONAVÍRUS COVID-19

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej, na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z., § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 42/1994 Z. z.“)
 
nariaďuje nasledovné opatrenie:
 
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)
 
Príloha:
Plné znenie opatrenia
OPATRENIA SÚVISIACE S KORONAVÍRUSOM V MESTE RAJEC
ODO  DŇA 30. 3. 2020
 
Na základe uznesenia krízového štábu Mesto Rajec prijalo nasledujúce opatrenia a odporúčania občanom mesta:
 
1, Úradné hodiny na Mestskom úrade Rajec ostávajú naďalej v platnosti do odvolania, a to v obmedzenom režime: pondelok, streda, piatok od 8,00 hod. do 11,00 hod.
Mimo úradných hodín môžete vložiť svoju korešpondenciu do schránky podateľne MsÚ, ktorá bude vyberaná v pracovných dňoch do 14:00 hod.
 
2, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – pracovisko Rajec bude naďalej otvorený v obmedzenom režime počas úradných hodín: pondelok, streda, piatok od 8,00 hod. do 11,00 hod.
 
3, Pracovisko oddelenia dokladov PZ SR je naďalej zatvorené.
 
4, Toalety v budove MsÚ budú prístupné počas úradných hodín.
 
5, Upozorňujeme občanov na povinné prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti (napríklad respirátorom, rúškom, šálom, šatkou atď.)
 
6, Naďalej platí výzva našim seniorom ohľadom nákupu základných potravín, ktoré si môžu nahlásiť deň vopred na tel. čísle: 0905 683 429, prípadne mailom: podatelna@rajec.sk
- Požiadavky na základné potraviny prijímame do 17,30 hod.
- Dovoz objednaných základných potravín v nasledujúci deň od 8,00 – 10,00 hod.
- Spôsob dodania a platba budú dohodnuté telefonicky alebo mailom
 
7, Zabezpečenie dopravy obedov pre seniorov z Domova vďaky je naďalej zabezpečený podľa objednávok.
 
8, Rozhodnutia na daň z nehnuteľností a komunálny odpad pripravujeme tak, aby boli distribuované až v mesiaci máj 2020, prípadne neskôr podľa aktuálnej situácie, s možnosťou rozdelenia na splátky.
 
9, Prihlášky do MŠ sa budú podávať v termíne od 30. 4. až do 31. 5. 2020 bez prítomnosti dieťaťa. Potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa nateraz nebude vyžadovať. Tento doklad  bude potrebné doložiť neskôr. Prihlášky je možné zasielať do podateľne MsÚ Rajec, alebo emailom na adresu materskej školy. 
 
10, Zápis do 1. ročníka ZŠ bude zabezpečený prostredníctvom ZŠ Lipová Rajec individuálne, kontaktovaním rodičov detí v predškolskom veku v Meste Rajec a okolitých obcí.
 
11, Mesto Rajec zabezpečilo z vlastných zásob výdaj ochranných rúšok. Tieto je možné vyzdvihnúť vo vestibule mestského úradu počas uvedených úradných hodín. Samotní seniori si môžu telefonicky tieto rúška objednať na svoju adresu, následne im bude doručená.
 
12, Mesto Rajec ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne podieľali na šití ochranných rúšok, zároveň vyzývame občanov, ak majú záujem o pomoc pri šití ďalších rúšok, môžu nás kontaktovať na tel. čísle 0905 683 429. Rúška budú následne ponúknuté našim seniorom.
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor Mesta Rajec
 
 

Opatrenia súvisiace s koronavírusom v meste Rajec platné od 23. 3. 2020

Opatrenia súvisiace s koronavírusom v meste Rajec platné od 23. 3. 2020
OPATRENIA SÚVISIACE S KORONAVÍRUSOM V MESTE RAJEC PLATNÉ OD 23. 3. 2020 Piatok, 20. marec 2020   1. Mesto Rajec splatnosťou od 23. marca 2020 nariaďuje nasledovné opatrenia ohľadom vybavovania občanov na Mestskom úrade v Rajci:   a) do budovy mestského úradu bude môcť naraz vstúpiť… viac informácii

Opatrenia súvisiace s Koronavírusom v meste Rajec (17.03.2020)

Opatrenia súvisiace s Koronavírusom v meste Rajec (17.03.2020)
  Ďalšie opatrenia súvisiace s Koronavírusom v meste Rajec Utorok, 17. marec 2020   Mesto Rajec oznamuje všetkým občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia Koronavírusu a na odporúčanie Okresného úradu Žilina prijíma nasledovné opatrenia:   1. Účasť na pohrebných obradoch je… viac informácii

Mesto Rajec ponúka pomoc osamelým seniorom - Balíček pomoci pre znevýhodnených

Mesto Rajec ponúka pomoc osamelým seniorom - Balíček pomoci pre znevýhodnených
  MESTO RAJEC PONÚKA POMOC OSAMELÝM SENIOROM  Balíček pomoci pre znevýhodnených   Drahí spoluobčania,   chcel by som Vás touto cestou požiadať o pomoc pri získavaní informácií o osamelo žijúcich senioroch, prípadne ťažko zdravotne postihnutých, alebo ľudí… viac informácii

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - (29.3.2020)

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - (29.3.2020)
Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 ... aktuálne informácie - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  poznámka: podrobné informácie kliknutím na link alebo logo Úradu verejného zdravotníctva SR   ...infolinka - Koronavírus na Slovensku -… viac informácii

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - (27.3.2020)

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - (27.3.2020)
Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 ... aktuálne informácie - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  poznámka: podrobné informácie kliknutím na link alebo logo Úradu verejného zdravotníctva SR   ...infolinka - Koronavírus na Slovensku -… viac informácii

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - (24.3.2020)

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - (24.3.2020)
Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 ... aktuálne informácie - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  poznámka: podrobné informácie kliknutím na link alebo logo Úradu verejného zdravotníctva SR   ...infolinka - Koronavírus na Slovensku -… viac informácii

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (19. marec 2020)

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (19. marec 2020)
Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 ... aktuálne informácie - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  poznámka: podrobné informácie kliknutím na link alebo logo Úradu verejného zdravotníctva SR   ...infolinka - Koronavírus na Slovensku -… viac informácii

Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény

Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia krízového riadenia Drieňová 22, 826 04 Bratislava   Bratislava, 13.3.2020   Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény - usmernenie V súvislosti s riešením umiestňovania osôb s povinnosťou… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa