školský rok 2009/2010 vo fotografii

17. marec 2010 - Divadelná Šuja; Dom Kultúry Rajec

Vystúpenie detí na IX. ročníku Divadelná Šuja, na ktorú sme boli pozvaní pedagogickým kolektívom ŠZŠ v Šuji.
V kultúrnom programe vystúpili deti z III. a IV. triedy s tanečnou choreografiou Detský megamix a recitačno-tanečným pásmom Snežienka. Vo výtvarnej súťaži sa podarilo Natálke Svetlej umiestneniť na peknom 2. mieste.
Za úspešné vystúpenie detí ďakujeme p. uč. Gajdošovej a p. uč. Kardošovej.

9. a 10. marec 2010 Oslavy MDŽ v Klube dôchodcov

Vystúpenie detí z dramatického krúžku Slniečko a krúžku ľudových tradícií Vretienko pre členov Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov pri príležitosti sviatku MDŽ. Výkony detí za hercké stvárnenie obľúbenej rozprávky Deduškova rukavička ale aj za spev a tanec na ľudovú nôtu tu boli ocenené silným potleskom. 
S deťmi program pripravili p. učiteľky Gažúrová, Foltánová, Pekáriková a Dubeňová.

Počítačová učebňa

Bábkove divadlo "O Jankovi Polienkovi" šk.r. 2009/2010

NÁŠ ŽIVOT III. Pri hrách a cvičení; šk.r. 2009/2010

NÁŠ ŽIVOT II. Učenie; šk.r. 2009/2010

NÁŠ ŽIVOT I. Maľovanie, - Návšteva Základnej školy,- Na vychádzke; šk.r. 2009/2010

4. február 2010; Karneval

1. február 2010; Spoločná sánkovačka

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa