Detail zverejnenia zmluvy - 2022/235

Evidenčné číslo 2022/235
Názov zmluvy Dodatok 1/ číslo 2022/235 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. 2022/061 uzavretej dňa 31.01.2022
Predmet zmluvy V Článku 2 Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku sa mení ods. 2.
Cena 101,125.00

Zmluvná strana I.: Mesto Rajec
Adresa - sídlo: Námestie SNP 2/2
IČO: 00321575
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lipka
Funkcia: primátor mesta

Zmluvná strana II.: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Adresa - sídlo: Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
IČO: 42063043
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: CsiDr. ThLic. Martin Kramara
Funkcia: generálny vikár

Dátum podpisu: 31.08.2022
Dátum zverejnenia: 07.09.2022
Dátum účinnosti: 08.09.2022
PDF príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa