Detail zverejnenia zmluvy - 2022/197

Evidenčné číslo 2022/197
Názov zmluvy Zmluva o nájme pozemku č. 2022/197
Predmet zmluvy Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva Nájomcovi za odplatu do užívania pozemok v katastrálnom území a obci Rajec, CKN parcelu číslo 1101/19 o výmere 3 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výlučne na účel umiestnia výdajného Z-BOXu
Cena 75.00

Zmluvná strana I.: Mesto Rajec
Adresa - sídlo: Námestie SNP 2/2
IČO: 00321575
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lipka
Funkcia: primátor mesta

Zmluvná strana II.: Packeta Slovakia s. r. o.
Adresa - sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 48136999
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Matúš Baus
Funkcia: splnomocnenec na základe plnej moci zo dňa 30.9.2021

Dátum podpisu: 12.07.2022
Dátum zverejnenia: 12.07.2022
Dátum účinnosti: 13.07.2022
PDF príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa