Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2023-2027

Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2023-2027  

 

   Strategický dokument Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2023-2027  je strednodobý programovací dokument s časovým horizontom akčného plánu 5 rokov. Dokument bol spracovaný ako príručka pre riadenie rozvoja územia ako celku a zároveň pre jeho jednotlivé územné jednotky – obce. Vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., 378/2016 Z. z., 58/2018 Z. z., 313/2018 Z. z., 221/2019 Z. z., 134/2020 Z. z., 258/2021 Z. z., 113/2022 Z. z., 311/2023 Z. z. účinného od 1. januára 2023.

Úplné znenie „Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2023-2027“ je uvedené v prílohe:

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa