Projekt: Prístrešok pre deti

 Logo - Nadácia Pontis (PNG)
 
 
 
 
 
 

Projekt podporil Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis.


 

Výstavba prístrešku  v materskej  škole

 

Súčasťou  koncepčných  zámerov rozvoja našej  materskej  školy bola už niekoľko rokov vízia vybudovania prístrešku  pre deti  na školskom  dvore. Jeho potrebu  sme pociťovali najmä  v daždivom počasí, keď nám  chýbala "strecha nad hlavou", aby sme mohli zrealizovať  pre deti  dôležitý každodenný pobyt na čerstvom  vzduchu.

Keď sme sa v máji  tohto  roku dozvedeli o vyhlásenom zamestnaneckom  grante Nadačného  fondu Mobis v Nadácii  Pontis, prijali  sme to  ako  výzvu k možnosti  vybudovania prístrešku. Za pomerne krátky čas troch  mesiacov (máj – jún 2023) sa udialo  toho  veľmi  veľa. V závere školského  roka sme s radosťou prijali  informáciu, že náš projekt "Prístrešok pre deti -  Materská  škola Obrancov mieru" bude podporený. Za účelom prípravy priestoru pre jeho výstavbu začala aktívna spolupráca zriaďovateľa MŠ – Mesto  Rajec, niekoľkých  ochotných  dobrovoľníkov zo  strany rodičov našich  detí a Technických  služieb mesta Rajec. Samotná realizácia výstavby prístrešku s pôdorysom 4 m x 4 m je výsledkom odbornej práce firmy STANISLAV KARDOŠ – stolárstvo  v Rajci.

Súčasná podoba prístrešku ešte nie je definitívna. Našim zámerom je pokračovať  v realizácii  ďalších aktivít zameraných na jeho postupné dobudovanie. Zrealizovaný prvý krok pod záštitou  Nadačného fondu Mobis v Nadácii  Pontis je pre nás motivujúcim. Veríme, že s podporou blízkeho okolia sa budeme čoskoro  tešiť z jeho dokončenia.

Jana Demeterová

MŠ, Obrancov mieru

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa