M E S T O   R A J E C
 
A N K E T A
k pripravovanej sociálnej službe „PREPRAVNÁ SLUŽBA“
 
    V nadväznosti na zverejnený článok v mesačníku „RAJČAN“ 09/2019  Mesto Rajec dáva do povedomia občanom Rajca pripravovanú sociálnu službu:  „Prepravná služba“, ktorá bude zabezpečovaná 5 miestnym automobilom s plošinou pre imobilných občanov.
Dovoľujeme si Vás osloviť ako potenciálnych záujemcov s anketou k pripravovanej sociálnej službe a zároveň Vás prosíme pozorne si prečítajte obsah ponuky. Budeme radi za Vašu odpoveď.
 
Podmienky poskytovania prepravnej služby
- prepravná služba sa bude poskytovať  v  pracovných dňoch v čase od 6:30 h do 14:30 h,
- objednať telefonicky, alebo osobne, najneskôr deň vopred, ideálne v čase od 13:00 h do 14:30 h,
- potrebné  uviesť: kto, kedy, kam a za akým účelom potrebuje využiť prepravnú službu,
- nárok na jazdu prepravnou službou bude nutné preukázať oznámením, ktoré vydá pracovník MsÚ v Rajci,
- zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť 24 hod. pred uskutočnenou prepravou,
- trvalý alebo prechodný pobyt prepravovanej osoby v meste Rajec.
 
Komu bude prepravná služba určená:
- osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu a obmedzenou schopnosťou orientácie, pričom odkázanosť musia preukázať,
- občanom starším viac ako 62 rokov, držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prijímatelia domácej opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Rajec a prijímatelia registrovanej služby. Určená je tiež rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa do 6 rokov, ktorého vek preukážu zdravotnou kartičkou. 
Pre tieto osoby je služba určená iba na prepravu k lekárovi, do lekárne alebo na úrady.
 
Účel využitia prepravnej služby a dostupnosť k žiadostiam:
- prepravná služba  odvezie kamkoľvek, napr. k lekárovi, na návštevu, na nákup do obchodných sietí a pod.  
- žiadosti budú  k dispozícii na príslušnom referáte sociálnych služieb alebo na web stránke Mesta Rajec.
 
Cena za prepravnú službu a spôsob úhrady:
- služba bude spoplatnená paušálnym poplatkom  0,40  €  za každý začatý km,
- poplatok sa bude uhrádzať v hotovosti priamo vodičovi hneď potom, čo vás dovezie do cieľa.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa