Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.10.-31.12.2018

naspäť
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.10.-31.12.2018 tieto jednoduché zákazky s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
31435530 V.I.Trade s.r.o. 5 571,65 Dodávaka a montáž pomerových rozdeľovačov tepla- byt.dom Hollého Rajec
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5 534,80 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 11/2018
36780863 ELPA ALARM, s.r.o. 5 038,80 Obnova a doplnenie kamerového systému - sídlisko JUH
51476690 Zastávky spol. s r.o. 6 033,00 Detské ihrisko - sídlisko Sever
36404519 JaPS, s.r.o. 15 428,07 Spevnená plocha - ul. Javorová
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 8 533,34 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 10/2018
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. 54 037,20 Dodanie a inštalácia LED svetelných zdrojov a svietidiel v zmysle zmluvy
50684141 PRAZmont s.r.o. 6 200,00 demontáž a následné dodanie a montáž vstupných hliníkových vchod.dverí - byt.dom č.430
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6 523,20 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 9/2018
35289830 Záň Ľubomír 12 504,00 zimná údežba komunikácií v Rajci
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa