Vymenovanie zapisovateľky Mestskej volebnej komisie

 
Vymenovanie zapisovateľky Mestskej volebnej komisie
v meste Rajec
vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí
dňa 10. novembra 2018
 
V súlade s § 169 ods. 6 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľku mestskej volebnej komisie vymenovaná
 
Alena Uríková,
ved.odd.správneho, MsÚ Rajec
 
 
kontakt na zapisovateľku MsVK:
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/ 2, 015 22 Rajec
tel. č. : 041/507 65 26,
 
Voľby do orgánov samosprávy - úvodná stránka
Voľby do orgánov samosprávy - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa