Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 
Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do
orgánov samosprávy obcí
 
V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 
MESTO RAJEC
oznamuje, že malo ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí,
 
t.j. ku 10. júlu 2018
 
  5 850 obyvateľov
 
 
                        V Rajci dňa 16. augusta 2018                                               Ing. Ján Rybárik, v. r.
                                                                                                                          primátor mesta
 
 
Voľby do orgánov samosprávy - úvodná stránka
Voľby do orgánov samosprávy - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa